Projekty

Vzdělávání zaměstnanců členů Jhk II

Vzdělávání HR a personalistika Podpora podnikání

Jihočeská hospodářská komora připravila jedinečný program pro své členské firmy, kterým chce podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. 

Hlavní výhody zapojení do programu:
 • finanční podpora v podobě bezplatných kurzů
 • významně ušetřený čas strávený s průzkumem trhu, komunikací s dodavatelem a sháněním školících prostor
 • minimum administrativních úkonů
Z jakých oblastí si můžete vybírat?
 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory (JHK) a zlepšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce (požadavky na vykonávané pracovní činnosti). Projekt cílí mimo jiné i na zvýšení adaptability starších pracovníků. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, které podporují jejich zaměstnavatelé. Konkrétně se bude jednat o vzdělávání v oblasti: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání.

Projekt je určen členským firmám Jihočeské hospodářské komory a jejím zaměstnancům.

Pracovněprávní vztah je prokazatelný pracovní smlouvou, DPČ nebo smlouvou o výkonu funkce, DPP není přípustná.

Vzdělávání se nemůžou účastnit: školy a školská zařízení; obce; kraje; svazky obcí; veřejná správa a místní samospráva a jejich zaměstnanci; instituce služeb zaměstnanosti; poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování; sociálních, zdravotních služeb a jejich zaměstnanci a jiné neziskové organizace.

 

Zapojte se i vy a využívejte výhod členství. 

Uzavřete smlouvu o vstupu s Jihočeskou hospodářskou komorou a vyplňte čestné prohlášení žadatele o přidělení podpory de minimis.

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) nesmí u zapojeného subjektu přesáhnout částku EUR 200.000,-, a to za poslední 3 účetní období, včetně aktuálně běžícího účetního období. U subjektu podnikajícího v odvětví silniční nákladní dopravy je tato částka ponížena na EUR 100.000,-.

Projekt je přívětivý a velmi jednoduchý.

Zvolte si formu vzdělávání, která Vám bude vyhovovat:

 • vnitrofiremní akademie (na míru ušitý vzdělávácí program dle Vašich představ)
 • otevřené akademie (zde se potkáte i s jinými našimi členy a navážete cenné kontakty)

Co byste měli vědět:

 • z celkového počtu zapojených osob do vzdělávání by mělo minimálně 10 % přesahovat věkovou hranici 55 let +
 • každá zapojená osoba může absolvovat 6 celodenních bloků (Jhk Akademii) + jeden jazykový kurz
 • zapojené osoby by měly splnit účast vyšší než 40 hodin
 • zapojená osoba by neměla napříč projekty EU absolvovat totožný kurz vícekrát
 • jazykové vzdělávání je určeno pro firmy, které si vytvoří vlastní skupinku v počtu min. 4 osob na stejné, nebo podobné jazykové úrovni

Tímto programem navazujeme na dříve realizovaný projekt z výzvy č. 60. Zde je porovnání nového projektu s předchozím:

 • žádné vzdělávací plány - zaměstnanci budou přihlašováni do kurzů průběžně odpovědí na pozvánky, které budou zapojeným firmám postupně rozesílány
 • žádné hlídání poměru 60 % zapojených osob musí absolvovat min. 40 hod. vzdělávání
 • podporu de minimis přidělíme v dostatečné výši ihned při vstupu do projektu ve výši Kč 500.000,- a její čerpání budeme hlídat za Vás

 

Projektový tým JHK

Pokud máte zájem zapojit se do programu vzdělávání prosím napište na: akademie@jhk.cz

 • Olga Bakker | projektová manažerka, mob.: +420 601 085 080, email: bakker@jhk.cz
 • Lucie Imberová | asistentka projektu, mob.: +420 702 239 069, email: imberova@jhk.cz

 

Dodavatel vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností

bit cz training, s.r.o., IČ: 27371891

Ludmila Fillová / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 777 926 557, email: ludmila.fillova@bitcz.cz

Dodavatel vzdělávání v oblasti obecné IT

GLOBIS s.r.o., IČ 25153510

Jana Tichá / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 775 278 909, email: jana.ticha@globis.cz

Dodavatel v oblasti jazykového vzdělávání 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o., IČ 26025876

Barbora Bražinová / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 608 112 994, email: vyuka@sophia-cb.cz     

Dodavatel v oblasti účetní, ekonomické a právní vzdělávání

Pražská Mezinárodní Managerská Škola (PIBS), IČ 45251819

Špelinová Petra / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 728 582 392, email: spelinova@pibs.cz

Zdroje financování

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II
Realizace od–do: Červenec 2019 - Červen 2023
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847
Sdílet projekt:

Související články

09. březen 2020
IT Vzdělávání

Firmy mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců i bez papírování

Jihočeská hospodářská komora připravila projekt ušitý na míru svým členům. Projektem Vzdělávání zaměstnanců členských firem II chce Jhk podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížen...

Přečíst celý článek
02. březen 2020
Vzdělávání Podpora podnikání

Staňte se dodavatelem vzdělávání na realizaci veřejné zakázky pro účetní, ekonomické a právní kurzy

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Vzdělávání členů JHK 2 – účetní, ekonomické a právní kurzy“. Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace projektu Jhk...

Přečíst celý článek
01. březen 2020
IT Vzdělávání

Zájem firem o vzdělávání v oblasti informačních technologií opět roste

Systémové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k chodu každé organizace a je nezbytné k dosažení konkurenční výhody. Přesto řada firem vzdělávání svých zaměstnanců podceňuje. To a mnohem více nám v r...

Přečíst celý článek
13. leden 2020
Tisková zpráva

30 milionů korun na vzdělávání zaměstnanců členských firem

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) spouští nový projekt, v rámci nějž si bude až 1 200 zaměstnanců členských firem moci bezplatně vybrat odborné a jazykové kurzy. Kromě zajištění kvalitních školení pr...

Přečíst celý článek
Zpět