Jhk Akademie

Exkluzivní program pro členské firmy, který nabízí kvalitní vzdělávání s minimem nákladů a administrativních úkonů.

Firemní vzdělávání s Jhk Akademií

Investujte minimum - získejte maximum

Díky členství v Jhk jsou pro vás školení Jhk Akademie téměř bezplatná. Finanční spoluúčast z vaší strany je jen ve výši 5 %.

Jhk Akademie - projekt bez zbytečné administrativy

Projektová dokumentace, vykazování, ale i organizace je na nás.

Výběr ze 300 kurzů

Z pestré nabídky kurzů si určitě vyberete. U vnitrofiremních kurzů sestavujeme témata na míru.

Skvělí lektoři až do firmy

Kurzy mohou probíhat přímo ve Vaší firmě. Je potřeba naplnit minimální počty osob k realizaci výhradně pro Vás.

Napište nám

Zvolte si formu, která Vám nejvíce vyhovuje

Otevřené akademie.                            Kurzy, které si vyberete na webu www.jhk.cz/udalosti

Vnitrofiremní akademie.                         Na míru ušitý vzdělávací program.

S výběrem kurzů Vám rádi poradíme. Stačí se na nás obrátit.

Z jakých témat vzdělávání si můžete vybírat

                 

Zapojte se i vy a využívejte výhod členství v Jhk

 

Olga Bakker - bakker@jhk.cz, +420 601 085 080

Zjistěte více o nabídce...

AKADEMIE NEJEN PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Základní orientace v personalistice  
 • Výběr zaměstnanců a vedení vstupních pohovorů  
 • Integrace a adaptace zaměstnanců  
 • Interní personální audit  
 • Rozvoj a vzdělávání  
 • Jak správně komunikovat a naslouchat  

 

AKADEMIE NEJEN PRO ZKUŠENÉ PERSONALISTY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Strategické řízení lidských zdrojů, role personalisty, řízení změn  
 • Plánování lidských zdrojů  
 • Strategické odměňování  
 • Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu  
 • Firemní kultura a efektivní nábor zaměstnanců  
 • Metody a formy odměňování, zaměstnanecké výhody  

 

AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ A JUNIORNÍ OBCHODNÍKY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Psychologie obchodu, základní nákupní motivy, jak zaujmout zákazníky 
 • Role a osobnost prodejce, komunikační dovednosti obchodníka 
 • Telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky 
 • Vedení osobní schůzky  
 • Vyjednávání pro obchodníky  
 • Profesionální argumentace, přesvědčování a zvládání námitek  

 

AKADEMIE PRO OBCHODNÍKY SENIORY A OBCHODNÍ MANAŽERY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Organizace práce obchodníka, plánování úkolů a priorit  
 • Prodejní koncept Total cost of ownership, Up-selling a Cross-selling  
 • Koučování obchodního týmu 
 • Vedení obchodních případů, customer relation management 
 • Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu v obchodě  
 • Standard a nadstandard v prodeji, výchova a vzdělávání klientů   

 

AKADEMIE PRO MISTRY VÝROBY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Řízení denního provozu 
 • Denní výsledky organizace – týmu  
 • Efektivní využití potenciálu zaměstnanců  
 • Rozvoj schopností vést – leadership  
 • Cílená komunikace a zvládání stresu 
 • Řízení změn a neustálé zlepšování  

 

AKADEMIE PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI KVALITY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Kvalita a business  
 • Systémy managementu kvality I  
 • Systémy managementu kvality II 
 • Procesy a jejich řízení z pohledu kvality  
 • Komunikace mezi týmy organizace 
 • Řízení změn a neustálé zlepšování  

 

AKADEMIE PRO MANAGEMENT FIRMY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Práce s jednotlivci a týmy 
 • Změna výkonnosti organizace  
 • Principy pro zefektivnění organizace 
 • Koučink jako efektivní přístup manažera 
 • Osobnostní rozvoj manažera I  
 • Osobnostní rozvoj manažera II 

 

AKADEMIE PRO BUDOUCÍHO MANAŽERA (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Manažerská triáda – Role, lidi, výkony  
 • Řízení organizace 
 • Sebeorganizace a seberozvoj 
 • Procesní řízení a systémy denního řízení 
 • Motivace a komunikace  
 • Nové techniky vedení organizace – koučovací přístup  

 

AKADEMIE PRO ASISTENTY/KY  (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Profesionální asistentka I  
 • Profesionální asistentka II 
 • Office management 
 • Duševní hygiena 
 • Otevřená komunikace 
 • Organizace času a zvládaní stresu  

 

ABECEDA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO KAŽDÉHO  (64 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Asertivita a zvládání kritiky 
 • Účinné techniky vyjednávání 
 • Účelná komunikace 
 • Organizace času a řízení priorit  
 • Pilíře úspěšné prezentace 
 • Řešení konfliktů 
 • Stres a syndrom vyhoření 
 • Projektový management 

ANGLICKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

NĚMECKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

RUSKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

ITALSKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min)  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

ČESKÝ JAZYK PRO UKRAJINCE (48 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

 

ČESKÝ JAZYK PRO ČECHY/ PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU (8 hod kurz, 1 hod = 60 min) 

MZDOVÁ ÚČETNÍ   (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Personální minimum a zákoník práce 
 • Odměňování a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 
 • Daň z příjmů 
 • Pracovní neschopnost a pracovní úrazy 
 • Srážky ze mzdy 
 • Cestovní náhrady 

 

VEDOUCÍ ÚČTÁRNY (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • DPH 
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 • Daň z příjmů právnických osob I. 
 • Daň z příjmů právnických osob II. 
 • Správa daně 
 • Malé daně 

 

FINANČNÍ CONTROLLER (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Controller jako partner managementu 
 • Investiční controlling I. 
 • Investiční controlling II.  
 • Plánování a forecasting 
 • Moderní manažerský reporting a KPI’s I. 
 • Moderní manažerský reporting a KPI’s II. 

 

EKONOMIKA PODNIKU V SOUVISLOSTECH PRO LINIOVÉ MANAŽERY (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Klíčové pojmy a principy finančního a ekonomického řízení výrobních i nevýrobních společností + účetnictví a operativní evidence 
 • Finanční analýza v praxi – ukazatelé likvidity, finanční stability, aktivity a rentability 
 • Personální minimum a zákoník práce 
 • Kalkulace nákladů + cenotvorba 
 • Plánování a rozpočet 
 • Právní minimum 

 

ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU PRO TOP MANAGEMENT (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Finanční řízení podniku 
 • Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví 
 • Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling) řízení 
 • Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek)  
 • Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů) 
 • Plánování a rozpočet 

 

LEGISLATIVA PRO ŘÍZENÍ PODNIKU (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Obchodní závazkové vztahy 
 • Pracovní právo prakticky  
 • Obchodní smlouvy v praxi 
 • Základy insolvenčního práva  
 • Corporate governance I.  
 • Corporate governance II. 

 

EKONOMICKÉ MINIMUM PRO ASISTENTKY (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Kalkulace nákladů 
 • Plánování a rozpočet 
 • Personalistika 
 • Zákoník práce 
 • Obchodní závazkové vztahy 
 • Obchodní smlouvy v praxi 

 

FINANČNÍ EXCELENCE – BEST PRACTICE PRO FINANČNÍ ŘEDITELE (48 hodin – bloková struktura programu v 8 hod blocích) 

 • Finanční stability ČR, makroekonomika ČNB, aktuální otázky 
 • Nová role finančního řízení a CFO budoucnosti 
 • Digitální transformace ve finančni 
 • Firemní strategie z hlediska financí 
 • Analýza návratnosti projektu  
 • Novela zákona o obchodních korporacích 

V minulém roce jsme se zapojili do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jhk. Díky kompletnímu zajištění kurzů Jihočeskou hospodářskou komorou nám odpadly starosti se zpracováním a tím i získáním jednotlivých projektů. Pro nás to znamená velkou úsporu času a žádné starosti s výběrem vhodných školících firem, potažmo lektorů. Prostě jednoduše shrnuto "full servis".