ARTISTIC- zhodnocení nehmotného kulturního…

ARTISTIC- zhodnocení nehmotného kulturního dědictví

Datum zahájení: 01.07.2017

Datum ukončení: 30.06.2020

Stav projektu: Aktuální

Název projektu:

Artistic: Přínosy zhodnocení nehmotného kulturního dědictví (NKD) pro místní udržitelný rozvoj v regionech střední Evropy
Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions, ARTISTIC

 

Registrační číslo projektu:

CE1152

Webové stránky projektu

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html

Vedoucí projektu

PP1 t2i Technology Transfer and Innovation, Italy

Partneři projektu:

PP2 Veneto Region, IT
PP3 Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, AT
PP4 Jarina, cooperative for rural development, SI
PP5 Municipality of Bovec, SI
PP6 West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd, HU    
PP7 b&s consulting and training for the rural area GmbH, DE
PP8 University of Hamburg, DE
PP9 Rzeszow Regional Development Agency, PL
PP11 South Bohemian Chamber of Commerce, CZ
PP12 Slovak Chamber of Commerce and Industry, SK
PP13 ISN – innovation service network GmbH, AT

 

Popis projektu ARTISTIC

Centrální Evropa je oblastí s dlouhou a významnou historií, uměním, náboženstvím a lidské činnosti. Toto kulturní dědictví přispělo ke zrodu identity lidí, jejich způsobu života a jejich hospodářské činnosti. Toto dědictví je tak výsledkem hmotného a nehmotného kulturního dědictví (NKD), které jsou v podobě tradic či zvyků předávány z generace na generaci.

Kulturními nehmotnými aktivy jsou například:
 • verbální tradice
 • umělecká vystoupení
 • společenské zvyklosti
 • obřady
 • slavnostní události
 • znalosti a dovednosti
 • tradiční řemesla
 • a mnohé další...

Úkolem projektu je identifikovat, vybrat a zhodnotit nejslibnější NKD s cílem posílit identitu a růst oblasti Střední Evropy, pomocí zlepšení propojení mezi kulturními subjekty, občany a veřejnými a soukromými investory. Nedostatek finančních zdrojů a někdy i neodbornost kulturních subjektů či veřejnosti při nalézání finančních zdrojů a rozvoji a řízení různých projektů mají často za následek nedostatečnou udržitelnost NKD.

 

Cíl projektu

Cílem projektu ARTISTIC je zvýšit povědomí o možnostech zhodnocení nehmotného kulturního dědictví (NKD), podpořit jeho financování a zároveň zvýšit odborné znalosti mezi provozovateli a institucemi v oblasti kultury a cestovního ruchu. Projekt ARTISTIC pomocí konkrétních nástrojů pomáhá uspokojovat finanční očekávání, a tím podporuje efektivní rozvoj a řízení kulturních projektů, a také zajištění udržitelnosti projektů realizovaných v této tematické oblasti.
Projekt cílí na zlepšení spolupráce mezi kulturními aktéry, veřejností a investory a podporuje tyto skupiny, aby zlepšily kvalitu svých činností v souvislosti se zhodnocením nehmotného kulturního dědictví.
Projekt na jedné straně napomáhá zlepšit kompetence klíčových pracovníků (operátorů) v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem aktivizovat a rozvíjet projekty, které budou ekonomicky soběstačné. Na druhé straně pak vytváří podporu pro nápady v oblasti nehmotného kulturního dědictví, tak aby bylo možné zajistit jejich financování, ale také jejich udržitelnost.

Projekt je rozdělen do čtyř na sebe navazujících tematických částí:

1.část: Definování strategie pro zhodnocení a udržitelnost nehmotných kulturních zdrojů
V této části budou vyhodnoceny získané informace o NKD, způsobech financování a sociálním vnímání NKD. Na těchto základech vznikne ARTISTIC strategie definující účast veřejnosti, veřejného i soukromého financování v NKD. Identifikuje možnosti crowdfundingu ve srovnání s ostatními finančními instrumenty.

2. část: Zvýšení udržitelnosti projektů NKD pomocí služeb a poradenství
Na základě 1. části bude vytvořena sada nástrojů pro podporu vzniku a vývoje nových NKD projektů a implementace ARTISTIC strategie. Dále bude vytvořen profil NKD mediátorů a sada pro hodnocení jejich výkonu. Zároveň budou položeny základy pro crowdfundingovou platformu.

3. část: Provedení pilotních akcí pro udržitelnost NKD projektů
Budou spuštěny pilotní akce pro zjištění účinnosti vytvořených nástrojů na lokální i nadnárodní úrovni. Dále budou založeny NKD oddělení které budou poskytovat podporu a poradenství pro NKD projekty.

4. část: Založení místních sítí na podporu NKD a stálé oddělení pro poskytování pomoci.
Budou založeny skupiny pro zhodnocení NKD- jejich úkolem bude poradenství, vznik nových nápadů na zhodnocení NKD, podpora soukromých investorů a mezinárodní spolupráci.
Na základě pilotních akcí bude provedena revize vzniklé ARTISTIC strategie a nástrojů.

 

Výstupy projektu
 • Nové dovednosti a zkušenosti získané převážně od obdobných organizací se stejným zaměřením a se stejnými problémy.
 • Nové poznatky o možnostech, které bude možné nabídnout potenciálním klientům v České republice z oblasti místních firem, které jsou zaměřeny na NKD.
 • Nová partnerství mezi kulturními institucemi, podnikateli, investory a subjekty, jež jsou nositeli nehmotného kulturního dědictví.
 • Cílená podpora kvalitním projektům v oblasti nehmotného kulturního dědictví

 

Role JHK v projektu

JHK je díky vazbě na zástupce lokálních kulturních institucí, znalosti podnikatelského prostředí a vřelé spolupráci s místní samosprávou vhodným strategickým partnerem pro naplnění stanovených cílů.

JHK bude zapojena do následujících tematických seminářů:

 • Analýza sociálních, finančních a kulturních aspektů místní oblasti pro vypracování nadnárodní valorizační strategie ICH (nehmotného kulturního dědictví)
 • Spolupráce v definici souboru služeb a nástrojů pro provádění strategie a pro výcvik místních operátorů (ICH mediátor)
 • Vývoj pilotní aktivity na místní úrovni, zaškolení lokálních odborníků a spolupráce s dalšími subjekty
 • Zkušenosti v komunikaci a vytváření sítí budou využívány pro prohlubování aktivit a šíření výsledků projektu a výstupů, a přispění jejich přenositelnosti mimo oblast projektu.

 

Aktuálně

 

Kontakty

Regionální manažer projektu
Ing. Michaela Rychnavská
rychnavska@jhk.cz
tel: +420 601 058 587

Finanční manažer
Ing. Martin Necid
necid@jhk.cz
tel: +420 727 911 027