Projekty

Tradice v textilu

Spolupráce škol a firem Textilní průmysl

Textilní a oděvní průmysl v Jihočeském kraji je stále fungujícím odvětvím, které potřebuje odborníky na různých profesních úrovních. Proto Sdružení Textil při Jihočeské hospodářské komoře zahájilo aktivity podpořené projektem Edutex, které cílí na oživení zájmu o studium nového učebního oboru Výrobce textilií.

V rámci projektu se zaměříme na realizaci textilních dílen pro žáky a učitele z Jihočeského kraje i Horního Rakouska, vytváříme instruktážní videa pro studenty textilního oboru, brožuru o textilním odvětví, letáky i web edu-tex.eu.

Projekt EduTex - Tradice v textilu je financován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika."

Cíl projektu

Projekt EduTex Tradice inovativně navazuje na předchozí realizované projekty s názvem EduTex, které byly podpořené z Fondu malých projektů. Současně cílí na rozvoj přeshraniční spolupráce měst Písek a Badleonfeld. Historie obou měst je spjata s oděvním a textil. průmyslem a v současné době se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v této oblasti.

Cílem projektu je:

 • šířit povědomí o textilním odvětví obou měst a přispět tak ke zlepšení zájmu žáků základních škol o studium textilních oborů
 • a poukázat na potřebnou spolupráci středních škol a jejich propojení s praxí prostřednictvím zaměstnavatelů.

Projekt je zacílen na:

 • žáky základních škol (ZŠ) a jejich pedagogy,
 • žáky středních odborných škol (SOŠ) a jejich pedagogy,
 • zástupce měst a textilních společností. 

Díky projektu zajistíme: 

 • Prezentaci textilního průmyslu a interaktivní stánek při výstavě Vzdělání a řemeslo
 • Interaktivní exkurze pro žáky základních a staředních škol v ČR a Rakousku
 • Textilní dílny na základních školách v ČR s přenosem zkušeností do Rakouska
 • Networking formou kulatých stolů pro představitele obou zapojených měst
 • Brožuru o textilním průmyslu v ČR a Rakousku představující textilní tradice, ale také vzdělávací obory i následné pracovní uplatnění -
 • Naučná videa přibližující tradice, ale i současné techniky a inovace v oboru, včetně přiblížení konkrétních pracovních postupů v textilním odvětví -
 • Prezentace tradic a tradičních oděvů a současných trendů v textilním odvětví formou modní přehlídky
 • Úpravu a rozšíření stávajícího webu www.edu-tex.eu s cílem propagovat textilní průmysl 

Zdroje financování

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Název projektu: EduTex - Tradice v textilu
Realizace od–do: Září 2021 - Říjen 2022
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Mgr. Kateřina Rybaříková
rybarikova@jhk.cz
+420 608 572 253
Web: www.edu-tex.eu
Číslo projektu: KPF-01-287
Sdílet projekt:
Zpět