Projekty

Tradice v textilu

Spolupráce škol a firem Textilní průmysl

Textilní a oděvní průmysl v Jihočeském kraji je stále fungujícím odvětvím, které potřebuje odborníky na různých profesních úrovních. Proto Sdružení Textil při Jihočeské hospodářské komoře zahájilo aktivity podpořené projektem Edutex, které cílí na oživení zájmu o studium nového učebního oboru Výrobce textilií.

V rámci projektu jsme se zaměřili na realizaci textilních dílen pro žáky a učitele z Jihočeského kraje i Horního Rakouska, vytvořili instruktážní videa pro studenty textilního oboru, brožuru o textilním odvětví, letáky i web edu-tex.eu.

Projekt EduTex - Tradice v textilu je financován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika."

Cíl projektu

Projekt EduTex Tradice inovativně navazuje na předchozí realizované projekty s názvem EduTex, které byly podpořené z Fondu malých projektů. Současně cílí na rozvoj přeshraniční spolupráce měst Písek a Badleonfeld. Historie obou měst je spjata s oděvním a textil. průmyslem a v současné době se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v této oblasti.

Cílem projektu je:

  • šířit povědomí o textilním odvětví obou měst a přispět tak ke zlepšení zájmu žáků základních škol o studium textilních oborů
  • a poukázat na potřebnou spolupráci středních škol a jejich propojení s praxí prostřednictvím zaměstnavatelů.

Projekt je zacílen na:

  • žáky základních škol (ZŠ) a jejich pedagogy,
  • žáky středních odborných škol (SOŠ) a jejich pedagogy,
  • zástupce měst a textilních společností. 

V rámci projketu bylo realizováno

20 textilních dílen pro žáky základních škol,
textilní workshop na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a při slavnosti Herbstfest v Bad Leonfelden 
interaktivní exkurse ve firmě Blaudruck  v Bad Leonfelden a 2 v textilním centru Haslach an der Mühl
2 módní přehlídky v Písku a Bad Leonfelden 
2 kulaté stoly v Písku a Bad Leonfelden 
webové stránky www.edu-tex.eu,
brožura o tradicích v textilním průmyslu

6 videospotů o textilních technologiích 

Celkem bylo díky aktivitám projketu osloveno 397 žáků základních škol, 26 žáků středních škol a 18 pedagogů

Zdroje financování

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Název projektu: EduTex - Tradice v textilu
Realizace od–do: Září 2021 - Říjen 2022
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Mgr. Kateřina Rybaříková
rybarikova@jhk.cz
+420 608 572 253
Web: https://www.edu-tex.eu/
Číslo projektu: KPF-01-287
Sdílet projekt:
Zpět