Sdružení a kluby

Umožňujeme vám řešit společné potřeby, hledat společná řešení...

Sdružení doprava

Sdružení dopravy se zabývá problematikou dopravní infrastruktury. Aktivně spolupracuje se zástupci státní správy a místní samosprávy při řešení koncepce řešení dopravní situace v regionu. Členové sdružení dostávají pravidelné informace o dění v oboru dopravy, například o situaci elektronického mýtného systému či dostavby dálnic apod. Pravidelně jsou pro firmy v oboru pořádány odborné semináře, ale také neformální setkávání k aktuální problematice. Na akce zveme zástupce ze zainteresovaných institucí a odborníky.

67členů

Michaela Rychnavská

manažerka sdružení

601 058 587
Přidej se k nám

Proč být členem sdružení: 

 • Podílejte se na propagaci oboru v Jihočeském kraji   
 • Vzdělávejte se na našich odborných seminářích  
 • Zviditelněte vaši firmu na našich akcích  
 • Setkávejte se na našich akcích s dalšími členy SDRUŽENÍ, získejte kontakty.

Členství ve SDRUŽENÍ DOPRAVA Vás nestojí žádný poplatek. Platíte jen členský příspěvek za členství v Jihočeské hospodářské komoře.   


Ing. Karel Coufal

předseda sdružení

+420386100132

Sdružení cestovní ruch

Sdružení Cestovní ruch (SCR) je společná platforma pro spolupráci podnikatelů působících v oblasti služeb pro cestovní ruch. Je to odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné sdružení členů Jhk. Jeho posláním je sdružovat a prosazovat zájmy svých členů, podporovat rozvoj cestovního ruchu a zkvalitňovat služby v regionu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o celou škálu různých aktivit jako jsou společné marketingové projekty, propagační kampaně, konferenční činnosti nebo setkávání a předávání zkušeností navzájem či setkávání s významnými osobnostmi.

136členů

Mgr. Šárka Kučerová

manažerka sdružení

727 966 254
Přidej se k nám

Sdružení nabízí:

 • aktivní spolupráci s partnerskými institucemi podporujícími podnikání a cestovní ruch
 • vyhledávání zahraničních partnerských institucí ke vzájemné spolupráci
 • navazování spolupráce se školami v oblasti propojení studijních oborů s praxí s důrazem na zkvalitnění výuky a uplatnění absolventů na trhu práce
 • vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
 • prezenace firem v tištěných materiálech (brožura "Pestré jižní Čechy") či na výstavách a veletrzích
 • reagování na legislativní změny
 • řešení aktuálních potřeb svých členů

Zapojit se do aktivit sdružení můžete i vy. Pro vice informací, kontaktujte manažera sdružení. 

IT klub

IT KLUB je neformální sdružení členských firem Jihočeské hospodářské komory, které buď přímo působí nebo se jejich podnikání blíže týká problematika informačních technologií. Klub si klade za cíl udržovat členské firmy v povědomí o novinkách a současných trendech v tomto rychle se vyvíjejícím a neustále se měnícím odvětví. Do našeho IT klubu hledáme aktivní členy, kteří chtějí otevírat nová témata a dávat podněty nejen k řešení, ale i ke vzájemnému setkávání firem. IT klub pro Vás připravil sérii osvětových článků, které budou postupně zveřejňované pod názvem "Jak přežít v kybernetickém prostoru v 21. století".

86členů

Barbora Sejková

manažerka sdružení

702 268 188
Přidej se k nám

SÉRIE ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

1. článek: Jak přežít v kybernetickém prostoru v 21. století - ZDE.

 

IT klub dále nabízí: 

 • informační servis spojený s danou problematikou
 • odborné semináře 
 • networkingová setkávání
 • propojování firem a získávání nových kontaktů
 • prezentaci firem a jejich aktivit

Členství v IT klubu Vás nestojí žádný poplatek. Platíte jen členský příspěvek za členství v Jihočeské hospodářské komoře.  


Mgr. Šárka Kučerová

vedoucí oddělení zahraničních vztahů

+420727966254

Ing. Barbora Sejková

projektová manažerka

+420 702 268 188
Semináře a akce

Klub marketingu a reklamy

Klub marketingu a reklamy funguje jako společná platforma pro všechny Jihočechy, kteří mají marketing s reklamou jako svůj podnikatelský obor, v tomto oboru se pohybují nebo se o něj výrazně zajímají. Klub se soustředí především na aktivní networking a vzdělávací workshopy či semináře. Členové klubu mohou využívat i produkty Jihočeské hospodářské komory, které mají za cíl především propojit mezi sebou členské firmy, propagovat je a iniciovat jejich vzájemnou spolupráci.

213členů

Lenka Hájková

manažerka klubu

602 502 671
Přidej se k nám

Členové Jihočeské hospodářské komory se mohou zapojit do aktivit klubu bezplatně a čerpat výhody, které klub nabízí:

 • sledování informací z oboru
 • networkingová setkávání
 • odborná konference Digidějovice
 • odborné semináře 
 • a další

Klub techniky a řemesel

Klub techniky a řemesel se aktivně věnuje podpoře technických a řemeslných oborů. Součástí klubu jsou jak členské firmy Jihočeské hospodářské komory, tak školy a řada partnerských institucí. Společným cílem je podporovat a popularizovat přírodovědné a technické obory a navracet řemeslným oborům prestiž. Činnost klubu se zaměřuje jak na propojování škol a firem, které spolupracují na odborné výuce, nabídce praxí či odborných výcviků, tak na organizaci exkurzí a workshopů a v neposlední řadě na motivaci žáků a studentů k dalšímu profesnímu růstu právě v technických oborech. Klub techniky a řemesel pořádá či se podílí na realizaci řady dnes již tradičních akcí.

120členů

Lenka Hájková

manažer klubu

602 502 671
Přidej se k nám

Klub techniky a řemesel je bezplatně otevřen všem členům Jihočeské hospodářské komory, kteří se chtějí podílet na aktivitách klubu:

 • interaktivní výstava Dobrodružství s technikou, na které vystavují jihočeské firmy, spolu se školami a partnery
 • technická soutěž Talenty pro firmy, která ověřuje nejen zručnost, ale i technické dovednosti, programování a především práci v týmu
 • propagace techniky a jihočeských zaměstnavatelů ve spolupráci s jihočeskými Deníky v rámci přílohy "Technika, obor budoucnosti"
 • rozšiřování nabídky příměstských technických táborů ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími partnery
 • jihočeský technický slovní TECHnej, který je určen školám a jejich žákům, ale také zaměstnavatelům
 • podpora učebních oborů a vyhlašování Učně roku ve vybraných oborech
 • motivace ke studiu řemeslných učebních oborů prostřednictvím iniciativy "Buď mistr"

Chcete se zapojit do aktivit klubu?

Přidejte se k nám

Klub personalistů

Klub personalistů aktivně propojuje personalisty z Jihočeského kraje, ale také se dlouhodobě věnuje potřebám trhu práce. Významnou aktivitou klubu se tak stalo vzájemné propojování jihočeského podnikatelského a vzdělavatelského sektoru a nabídce jeho aktivit nechybí problematika podpory konkrétních oborů či spolupráce škol a firem. Aktuálně se klub soustředí na potřeby jihočeských podnikatelů, a to jak z pohledu řešení nedostatku pracovníků a pomoci s náborem zaměstnanců z tuzemska i ze zahraničí, tak i vzájemnému propojování personalistů, navazování kontaktů a nabídce vzdělávání v personálních otázkách spolu s odborníky.

457členů

Lenka Hájková

manažerka klubu

602 502 671
Přidej se k nám

Klub personalistů nabízí: 

 • setkávání s kolegy v oblasti HR a získávání nových kontaktů 
 • HR snídaně - networkingová setkávání na konkrétní HR témata
 • účast na seminářích s odborníky ke konkrétním personálním tématům
 • účast na konferencích s odborníky
 • podpora při hledání tuzemských zaměstnanců i zahraničních pracovníků
 • propojení a navázání spolupráce se školami a možnost účasti na burzách škol
 • zveřejnění nabídky praxí či volných pracovních míst na webu Impulsprokarieru.cz

Členství v Klubu personalistů je pro členy Jihočeské hospodářské komory bezplatné.  Jste již naším členem?

Stačí se jen přidat

Sdružení textil

Vznik  sdružení iniciovaly na jaře  roku 2016  textilní firmy s cílem obnovit tradici učňovského školství v souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v tomto oboru a navrátit veřejnosti povědomí o perspektivě textilního průmyslu. Ve spolupráci se strakonickým učilištěm se podařilo otevřít v Jihočeském kraji tříletý učební obor Výrobce textilií.kraji. Aktuálním úkolem sdružení je vzbudit v dětech opět zájem o textil a nově vzniklý textilní obor. Sdružení také samo aktivně realizuje popularizační aktivity, a to v rámci projektu EduTex - Vzdělávání v textilním průmyslu.

46členů

Kateřina Rybaříková

manažerka sdružení

608572253
Přidej se k nám

Staňte se členem sdružení Textil! 

 • Podílejte se na propagaci textilního oboru v Jihočeském kraji.
 • Poskytněte praxi žákyním oboru Výrobce textilií, vychovejte si nové pracovníky přímo u vás ve firmě. 
 • Zviditelněte vaši firmu na našich akcích – Dobrodružství s technikou, Burzách škol, workshopech pro děti.  
 • Propagujte svou firmu na facebooku Sdružení textil při Jihočeské hospodářské komoře.
 • Setkávejte se na našich akcích s dalšími členy SDRUŽENÍ, získejte kontakty. Setkávání členů sdružení pořádáme 2x ročně v různých textilních firmách převážně ve Strakonicích a Písku.  

Členství ve Sdružení je pro členy Jihočeské hospodářské komory bezplatné. Máte-li zájem, kontaktujte nás. Nejste-li členem, připojte se k nám. 

Více o projektu EduTex II

Sdružení stavebnictví

Sdružení Stavebnictví a územního rozvoje se zaměřuje na podporu firem, které podnikají nebo se zajímají o oblast stavebnictví, a to jak od malých řemeslných firem, až po velké stavební společnosti. Hlavním záměrem sdružení je nejen sledovat aktuální informace z oboru, ale také nabídnout odborné vzdělávání firmám a jejich zaměstnancům. Vzhledem k nedostatku odborníků v oboru je jednou z priorit také popularizace řemeslných a technických oborů pro zajištění vyššího zájmu o studium konkrétních oborů.

117členů

Michaela Rychnavská

manažerka sdružení

601 058 587
Přidej se k nám

Staňte se členem sdružení Stavebnictví 

 • Podílejte se na propagaci stavebních a řemeslných oborů v kraji 
 • Spolupracujte se školami a nabídněte praxi žákům v oboru
 • Zviditelněte vaši firmu na našich akcích – Dobrodružství s technikou, Burzách škol, workshopech pro děti
 • Propagujte svou firmu v rámci aktivit sdružení
 • Setkávejte se na našich akcích s dalšími členy SDRUŽENÍ, získejte kontakty

Členství ve Sdružení je pro členy Jihočeské hospodářské komory bezplatné.

Připojte se k nám

Staňte se členem Jhk a čerpejte výhody