Projekty

Jhk IT Akademie

Vzdělávání

     

Jihočeská hospodářská komora připravila zcela nový program pro své členské firmy, kterým chce podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti počítačových dovedností s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. 

Hlavní výhody zapojení do programu:
  • bezplatné kurzy
  • významně ušetřený čas strávený s průzkumem trhu, komunikací s dodavatelem a sháněním školících prostor
  • minimum administrativních úkonů
 

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím profesního vzdělávání zvýšit digitální kompetence pracovníků členských firem Jihočeské hospodářské komory a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci malých a středních podniků, kteří jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k zapojenému subjektu, s výjimkou osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zapojený subjekt (firma) musí být členem Jhk.

Máte-li zájem o zapojení Vašich zaměstnanců do vzdělávání, neváhejte se na mě obrátit. Společně probereme možnosti a detailní podmínky projektu, sepíšeme smlouvu o vstupu Vaší firmy do vzdělávání, vyplníte čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis (způsob financování projektu) a pak už můžeme přejít k plánování vzdělávání Vašich zaměstnanců.

Projekt je přívětivý a velmi jednoduchý.

Zvolte si formu vzdělávání, která Vám bude vyhovovat:

  • vnitrofiremní akademie (na míru ušitý vzdělávácí program dle Vašich potřeb)
  • otevřené akademie (zde se v kurzech potkáte i s jinými našimi členy a navážete cenné kontakty)

Co byste měli vědět:

  • zapojené osoby musí splnit minimální účast vyšší než 16 hodin - 2 celodenní bloky
  • zapojená osoba by neměla napříč projekty EU absolvovat totožný kurz vícekrát
  • zapojený subjekt nesmí být zapojen v OPERAČNÍM PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE A V RÁMCI PODPORY VE VÝZVĚ "NPO - DIGI POVEZ"

 

Partner:

GLOBIS s.r.o. 

 

 

Zdroje financování

Projekt číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008470 s názvem Jhk IT Akademie je financován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Název projektu: Jhk IT Akademie
Realizace od–do: Leden 2024 - Září 2025
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008470
Sdílet projekt:
Zpět