Projekty

Jhk Akademie

Vzdělávání HR a personalistika Podpora podnikání

Jihočeská hospodářská komora připravila jedinečný program pro své členské firmy, kterým chce podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. 

Hlavní výhody zapojení do programu:
 • finanční podpora v podobě téměř bezplatných kurzů, kofinancování ve výši 5 %
 • významně ušetřený čas strávený s průzkumem trhu, komunikací s dodavatelem a sháněním školících prostor
 • minimum administrativních úkonů
Z jakých oblastí si můžete vybírat?
 • měkké a manažerské dovednosti
 • jazyky
 • účetnictví
 • ekonomika
 • právo

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory a zlepšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce (požadavky na vykonávané pracovní činnosti). Projekt cílí mimo jiné i na zvýšení adaptability starších pracovníků. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, které podporují jejich zaměstnavatelé. Konkrétně se bude jednat o vzdělávání v oblasti: manažerských a měkkých dovedností, ekonomiky, účetnictví, práva a jazykového vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, kteří jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k zapojenému subjektu, s výjimkou osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zapojený subjekt (firma) musí být členem Jhk.

Máte-li zájem o zapojení Vašich zaměstnanců do vzdělávání, tak se na mě neváhejte obrátit. Společně probereme možnosti a detailní podmínky projektu, sepíšeme smlouvu o vstupu Vaší firmy do vzdělávání, vyplníte čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis (způsob financování projektu) a pak už můžeme přejít k plánování vzdělávání Vašich zaměstnanců.

 

 

 

 

Projekt je přívětivý a velmi jednoduchý.

Zvolte si formu vzdělávání, která Vám bude vyhovovat:

 • vnitrofiremní akademie (na míru ušitý vzdělávácí program dle Vašich potřeb)
 • otevřené akademie (zde se v kurzech potkáte i s jinými našimi členy a navážete cenné kontakty)

Co byste měli vědět:

 • z celkového počtu zapojených osob do vzdělávání za Vaší společnost musí minimálně 20 % přesahovat věkovou hranici 55 let a více, a to první den vstupu do vzdělávání
 • zapojený subjekt je povinen volit jednotlivé kurzy tak, aby měl obsah kurzu vazbu na pracovní náplň daného účastníka
 • každá zapojená osoba může absolvovat 5 celodenních bloků, nebo jeden jazykový kurz v rozsahu 48 hodin
 • zapojené osoby musí splnit minimální účast vyšší než 40 hodin
 • zapojená osoba by neměla napříč projekty EU absolvovat totožný kurz vícekrát
 • jazykové vzdělávání je určeno pro firmy, které si vytvoří vlastní skupinku v počtu min. 4 osob na stejné, nebo podobné jazykové úrovni

Tímto programem navazujeme na dříve realizovaný projekt z Výzvy č. 60 (Vzdělávání zaměstnanců členských firem JHK) a Výzvy č. 110 (Vzdělávání zaměstnanců členských firem JHK II).

 

Partner v oblasti měkkých a manažerských dovedností: 

bude upřesněno na základě výsledků výběrového řízení

 

Partner v oblasti jazykového vzdělávání:

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

 

Partner v oblasti účetní, ekonomické a právní vzdělávání:

EVERESTA, s.r.o.

 

Zdroje financování

Projekt  číslo CZ.03.01.03/00/22_040/0002034  s názvem Jhk Akademie  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Název projektu: Jhk Akademie
Realizace od–do: Leden 2024 - Prosinec 2026
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002034
Sdílet projekt:
Zpět