World Intelligent Manufacturing Summit v Číně…

World Intelligent Manufacturing Summit v Číně nabídne přehlídku mezinárodních firem z oblasti robotiky, automatizace a smart logistiky

World Intelligent Manufacturing Summit v Číně nabídne přehlídku mezinárodních firem z oblasti robotiky, automatizace a smart logistiky

Zúčastněte se 17. - 19. 10. 2019 chystaného summitu World Intelligent Manufacturing Summit - WIMS2019 v Číně. V rámci mezinárodního pavilonu tohoto summitu je plánována speciální expozice pro Českou republiku a Slovensko - INNOVATIONS SMART MANUFACTURING v rámci mezinárodního exportního partnerství SCHWARZ & PARTNER.

Za speciálních podmínek a dodržení podmínek nabídky, dostane zájemce výstavni stánek o velikosti 9 m2, včetně vybavení, zdarma. Standartní vybavení stánku zahrnuje: koberec, 3 boční desky, límec, stůl, 2 židle, 2x osvětlení a 1 zásuvku.

V rámci mezinárodního pavilonu tohoto summitu plánujeme speciální expozici pro Českou republiku a Slovensko - INNOVATIONS SMART MANUFACTURING v rámci mezinárodního exportního partnerství SCHWARZ & PARTNER. World Intelligent Manufacturing Summit, včetně veletrhu a speciálních expozic se uskuteční v termínu 17. - 19. října 2019 v Nanjing International Expo Center.

Veletrh WIMS 2019 má celkem čtyři výstavní haly, asi 50 000 m2 výstavní plochy a představí mezinárodní a na 500 TOP čínských firem z oboru SMART MANUFACTURING. Očekává se účast okolo 110 000 odborných návštěvníků.

Obory veletrhu:

 • průmyslový internet,
 • digitální podniky,
 • robotizace,
 • smart logistika,
 • automatizace,
 • elektrické systémy,
 • CNC obráběcí stroje atd.

Speciální nabídka se vztahuje pouze na firmy z oboru z České republiky a Slovenska, které budou fyzicky přítomny na stánku (minimálně 1 osoba z České republiky, Slovenska) a budou prezentovat exponáty odpovídající zaměření veletrhu (ne reklamní materiály, ne společnosti z jiných zemí, včetně Číny)

 • zájemci z České republiky a Slovenska, o účast v této expozici, musejí písemně sdělit zájem společnosti SCHWARZ & PARTNER
 • SCHWARZ & PARTNER zašle zájemci registrační formulář v AJ a ten jej vyplní podle potřeby (zejména podrobnosti, viz podmínky v registračním formuláři)
 • vyplněný formulář odesílá zájemce SCHWARZ & PARTNER, která předává tento formulář pořadateli veletrhu do Číny
 • organizační výbor WIMS2019 v Číně provede kontrolu formuláře, zaměření firmy a v případě schválení obdržíme zpět potvrzený registrační formulář, který bude předán vystavovateli
 • po schválení vystavovatele žádá čínský pořadatel od vystavovatele uhradit zálohu na stánek ve výši 500,- USD (která mu bude do 20 dnů po ukončení veletrhu vrácena, pokud vystavovatel dodrží stanovené podmínky) a dále úhradu bankovního a registračního poplatku ve výši 100,- Eur bez DPH (ten vratný není)
 • po obdržení potvrzení o provedených platbách bude čínský pořadatel informovat, že vystavovatel má kvalifikaci vystavovat na WIMS 2019. V případě, že firma nebude schválena, neplatí žádné zálohy ani poplatky. Účast v tomto projektu může být odmítnuta čínským pořadatelem bez udání důvodu.

Upozorňujeme, že plocha a počet vystavovatelů je omezen, nejsou možné žádné rezervace.

Pro více informací kontaktujte společnost Schwarz & Partner spol. s r. o. na e-mail: cz@export-marketing.eu nebo na navštivtě webové stránky: http://www.wimsite.org/

Vydáno: 01.07.2019