Nový program podpoří Vaše investice v rozvojových…

Nový program podpoří Vaše investice v rozvojových zemích

Nový program podpoří Vaše investice v rozvojových zemích

Program s názvem "Záruka zahraniční rozvojové spolupráce" nabídne podnikatelům záruku k bankovnímu úvěru na investice v rozvojových zemích.

Tento program připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a bude k dispozici tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti od 15. dubna 2019, kdy bude zahájen příjem žádostí.

Podporu bude ČMZRB tuzemským podnikatelům a investorům poskytovat ve formě záruky, a to až do výše 50 % jistiny úvěru, resp. do maximální výše 25 mil. Kč. Záruka bude mít až 8 letou platnost.

PODPOROVANÉ PROJEKTY

 • nakládání s přírodními zdroji
 • zemědělství a rozvoj venkova
 • ekonomická transformace
 • růst a podpora místní zaměstnanosti
 • další projekty v souladu s udržitelným rozvojem nebo principy odpovědného financování

ZEMĚ, KTERÝCH SE INVESTICE TÝKAJÍ

 • rozvojová země je zahrnuta do seznamu OECD
 • země nepodléhá sankčním režimům mezinárodního společenství
 • jedná se například o Afriku, Asii a země východní Evropy

CO LZE Z PROGRAMU POŘÍDIT

 • pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • náklady spojené s transferem
 • náklady spojené s realizací projektu v místě určení

Více o programu Záruka ZRS

 

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka

Vydáno: 12.04.2019


Soubory ke stažení

Leták k programu Záruka ZRS 3.95 MB stáhnout