Aktuality

Mzdy jihočeských zaměstnanců rostou, inflaci však nestačí, vyplynulo z průzkumu Jhk

26. leden 2023
Tisková zpráva HR a personalistika Legislativa a účetnictví

Rostoucí inflace zásadně ovlivňuje trh práce a mzdovou politiku firem, které, jak vyplynulo z lednového šetření Jihočeské hospodářské komory, ve většině případů (80 %) zvyšovaly mzdy svých zaměstnanců. 14 % respondentů navýšilo mzdy dvakrát, dvě procenta zaměstnavatelů dokonce vícekrát za rok. Komora v dotazníkovém šetření také zjišťovala postoje jihočeských podnikatelů, kteří se pracovníky snaží motivovat i rozšiřující se nabídkou firemních benefitů. 

Loňský rok přinesl mnohá témata k diskuzi, jedním ze zásadních byl především vysoký nárůst cen, které si vybíraly menší či větší daň u všech občanů i firem. Výjimkou nebyl ani trh práce. „Naše členské firmy nás oslovily s prosbou, abychom zmapovali postoj jihočeských zaměstnavatelů v otázkách mzdové politiky a zjistili jejich reakci na inflaci a zvyšování mezd. Začátkem ledna 2023 jsme proto spustili mzdový průzkum, do kterého se zapojilo na 160 zaměstnavatelů,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), a dodává: „Firmy na jihu Čech si plně uvědomují, jakým způsobem inflace ovlivňuje trh práce a jaký vliv má na jejich zaměstnance. Ve většině aspektů se jihočeští zaměstnavatelé drží republikového trendu. Mzdy se zvyšují, benefity pro pracovníky rozšiřují.“

Z lednového šetření Jhk vyplynulo, že 4/5 respondentů (firem z Jihočeského kraje) zvýšila během loňského roku mzdu svých zaměstnanců. 14 % firem zvyšovala úroveň mezd dvakrát a dvě procenta firem přidalo svým pracovníkům dokonce více než 2x za rok. 62 % firem přidalo svým zaměstnancům do 10 % procent. 16 % firem zvedlo svým zaměstnancům mzdy o 10–19 %, tito zaměstnanci tak v podstatě nepocítili inflaci a jejich reálná mzda se více méně nezměnila.

„Inflační situace se v České republice nejeví jako záležitost, která by měla v blízké době ustoupit a vrátit se do normálu, proto se dá očekávat stejný trend a stejné problémy i v letošním roce, na něž budou muset firmy opět reagovat, aby udržely motivaci svých zaměstnanců,“ myslí si Luděk Keist. Tento trend potvrzují i odborníci, dle nejnovějších informací Ministerstva financí by letošní inflace měla dosáhnout asi 10,2 %. Pozitivně lze vnímat, že i přes recesi ekonomiky se neočekávají zásadní změny na poli nezaměstnanosti. Všechna tato data potvrzují také výsledky ze šetření, z nichž vyplývá, že 54 % jihočeských firem plánuje zopakovat loňské navyšování mezd i letos, ke zvyšování se navíc přidávají firmy, jež v loňském roce se mzdami nehýbaly. „Dle průzkumu se ke zvyšování mezd staví negativně pouze 9 % firem. Většinou se jedná o firmy menší, které samy řeší velmi náročnou situaci a v mnohých případech pro ně není existenčně možné zvyšovat personální náklady,“ říká Luděk Keist. Výsledky také ukázaly, že větší firmy (tj. s více než 200 zaměstnanci) si mohly dovolit intenzivnější zvyšování mezd – jak už jejich samotné výše, tak četnosti zvyšování.

Inflace v České republice v loňském roce byla rapidní, rostla navíc rychleji než ve většině ostatních státech EU. Průměrná míra inflace v prosinci 2022 byla 15,1 %, což bylo o 3,6 % více, než je průměr v EU. Nejenom že rostou ceny v dodavatelsko-odběratelských vztazích, ale také firemní výdaje se ve všech směrech zvyšují. Zároveň v loňském roce silně klesaly disponibilní důchody domácností a zaměstnanci tak ve většině případů žádali větší mzdy, aby se alespoň částečně vyrovnaly rozdíly mezi nominální a reálnou mzdou. To pro mnohé firmy mohla být velká překážka.

„V letošním roce budeme bedlivě sledovat situaci na trhu práce, abychom firmám na jihu Čech pomohli se změnami a implementací nových opatření. Věnovat se budeme i automatizaci procesů v HR. A nejen tam. Firmy také budou muset přemýšlet o nabídce benefitů a jejich rozšíření,“ myslí si Luděk Keist. Ostatně více než třetina firem dle šetření plánuje pro následující rok benefity upravit. Větší část se přiklání k nefinančním benefitům, které ve většině případů firmu stojí méně finančních nákladů a zároveň ukazují pozitivní vnímání zaměstnanců.

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

29. březen 2023
Legislativa a účetnictví

Datové schránky zvládli podnikatelé založit bez výraznějších komplikací. Přístup do datovky usnadnila bankovní identita

Hospodářská komora nepostřehla výraznější komplikace spojené se zaváděním datových schránek pro osoby samostatně výdělečně činné. Bankovní identita zjednodušila podnikatelům přístup k datovým schránká...

Přečíst celý článek
29. březen 2023
Legislativa a účetnictví

Novela stavebního zákona by měla urychlit proces povolování staveb. V odvětví jsou však stále problémy

Poslanecká sněmovna projednala novelu stavebního zákona, která by měla částečně zlepšit současný stav a urychlit proces povolování staveb. Nicméně, podle tiskové konference Hospodářské komory ČR tato ...

Přečíst celý článek
23. březen 2023
Legislativa a účetnictví

Vláda chystá změnu systému investičních pobídek, měl by se tím mimo jiné urychlit proces jejich schvalování

Byla schválena novela zákona o investičních pobídkách, která zabezpečí efektivnější a transparentnější proces schvalování žádostí o investiční pobídky. Cílem je podpora investic s vyšší přidanou hodno...

Přečíst celý článek