Situace Ukrajina

Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Dotazník - nabídka zaměstnání uprchlíkům z Ukrajiny

I nadále můžete využívat dotazníku Jhk, který je stále funkční. Vyplněním informací o volných pozicích ve vaší společnosti a kontaktu pomůžete Úřadu práce snadněji koordinovat případné nabídky a pomoc ukrajinským občanům.

 

Proplácení kompenzačního příspěvku za poskytování bezplatného ubytování osob z Ukrajiny

 • Příspěvek na solidární domácnost pro fyzické osoby je řešen Ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce (informace zde;). Formulář k vyplnění žádosti https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost.
 • Kompenzační příspěvek pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obce je vyplácen na základě Usnesení vlády č. 207 ze dne 16.03.2022 zde, ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23.03.2022 (dále jen „Usnesení 207“), které je dostupné zde.
 • Kompenzační příspěvek je vyplácen na základě smlouvy s Jihočeským krajem pouze k zajištění bezplatného ubytování vysídleným osobám přicházejícím do ČR v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině po dni 24. 2. 2022, kterým bylo uděleno vízum strpění, resp. vízum dočasné ochrany do 31. 3. 2023.
 • NEJEDNÁ SE O UBYTOVÁNÍ OSOB, KTERÉ V ČR POBÝVALY A PRACOVALY PŘED 24. 2. 2022!
 • Zpětné proplácení kompenzačního příspěvku od 24. 2. 2022 do doby uzavření smlouvy je omezeno Usnesením vlády č. 207. Kraj nemá povinnost ke zpětným úhradám vždy v plné výši přistoupit.

Podrobnější informace zde.

 

Program kvalifikovaný zaměstnanec

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena. Dále byl dne 28. 2. 2022 na základě usnesení vlády ČR s okamžitou platností zastaven příjem žádostí a výdej víz občanům Běloruska na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a to bez výjimek. Toto opatření se týká i žadatelů již zařazených do Programů kvalifikovaný zaměstnanec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál a stejně tak žadatelů o krátkodobá schengenská víza podávaná na základě potvrzení ústředních orgánů státní správy (dříve ve státním zájmu).

Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR i další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva.

Dle aktuálních informací ukrajinští občané s platným pasem mohou přijet na území ČR v rámci bezvízového styku v délce 90 dní. Pro pobyt v ČR se musí do 3 pracovních dnů zaregistrovat na Policii ČR a zdravotně se pojistit.

Občan Ukrajiny si může zažádat o speciální dlouhodobé vízum na pracovišti Ministerstva vnitra, na základě kterého si může požádat o povolení k zaměstnání na příslušném Úřadu práce. Zaměstnavatel nejprve musí ohlásit volné pracovní místo příslušnému Úřadu práce a současně vyjádřit svůj zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

V současné době jednáme s resorty o případném přerozdělení a navýšení kvót u ostatních zemí Programu.

 

Informace pro ukrajinské občany na území ČR

Informace, týkající se pobytové situace ukrajinských občanů je možné získat ZDE, a to v češtině i ukrajinštině.

 • Humanitární dávky pro lidi prchající před válkou: Humanitární dávka 5 000 korun na měsíc/osobu je určena občanům z Ukrajiny. 
 • Solidární dávka pro české domácnosti: Schválena je solidární dávka určená českým domácnostem, které ubytují ukrajinské občany v nouzi. Její výši ještě definitivně projedná vláda, nicméně panuje shoda na 3 000 korun měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka, maximálně v součtu 9 000 Kč.
 • Základní informace pro nově příchozí občany Ukrajiny naleznete v létáku MV ČR.
 • Základní informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR, naleznete v letáku MV ČR.
 • Formulář žádosti o speciální dlouhodobě vízum se seznamem příloh a odpovědi na často kladené otázky týkající se pobytové situace ukrajinských občanů, naleznete (také v ukrajinském jazyce) na stránkách MV ČR.
 • Informace z MPSV týkající se žádosti o povolení k zaměstnání se speciálním vízem naleznete ZDE.
 • Seznam Kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině naleznete ZDE

 

Mimořádná okamžitá pomoc - informace od Úřadu práce

Žádost podávejte na kontaktním pracovišti ÚŘADU PRÁCE ČR, NE na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani ne na Call centrum ÚP ČR.

 

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

 • Odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů naleznete ZDE

 

Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Tržiště pracovních příležitostí Jobs4ua.cz - Tržiště pracovních příležitostí Jobs4ua, kam mohou nabídky práce vkládat čeští zaměstnavatelé, kteří jsou členy Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Asociace hotelů a restaurací, Asociace soukromých zemědělců nebo Potravinářské komory.
Pracovní nabídky, stejně jako další užitečné informace pro občany Ukrajiny, je možné na webu zobrazit také v ukrajinské jazykové mutaci. Další rozvoj platformy bude zaměřen na propojení s dalšími weby jako např.: www.nasiukrajinci.cz a www.pomahejukrajine.cz. Mimo to bude HK ČR podporovat její propojení s nabídkami Úřadu práce.

Nabídka práce pro vědce: Z iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a ministra školství Petra Gazdíka vznikl web na podporu ukrajinských vědců. Stránka researchin.cz poskytuje v ukrajinském a anglickém jazyce jednoduchý přehled nabídek práce v oblasti vědy a výzkumu, je také mj. napojena na evropskou platformu Science for Ukraine.

Zaměstnávání Ukrajinců na pozici pedagogického pracovníka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Profese pedagogického pracovníka je v České republice regulovaným povoláním. Tzn., že pro výkon takového povolání nebo činnosti jsou právními předpisy předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Více informací v metodickém materiálu

Postup na pracovním trhu: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo přehled nejdůležitějších informací, odkazů a podrobností týkající se mimo jiné povolení k zaměstnání, či možností čerpání některých nepojistných sociálních dávek. 

 • Pomoc Úřadu práce ČR občanům UKRAJINY – informační leták v českém a ukrajinském jazyce
  Zákon č.66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny nabyl účinnosti 21. 3. 2022.
 • Informace o nástupu občana – v tomto případě z Ukrajiny – který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání – dokument ZDE
  Firma, která zaměstná pracovníka z Ukrajiny, musí vyplněný dotazník zaslat Úřadu práce za každého pracovníka, kterého zaměstná.
  Pozn. pro zaměstnavatele.: Zatrhněte položku cizinec podle § 98 a) a k tomu uveďte účel strpění Ukrajina, jinak položku cizinec nezatrhávejte.
 • Informace Ministerstva vnitra ČR k dočasné ochraně (nahrazuje speciální vízum na strpění) – informace na webu Ministerstva vnitra
 • Bezplatné kurzy češtiny pro pracovníky z Ukrajiny ve firmách od Jhk: Přemýšlíte, jak dále pomoci svým ukrajinským kolegům v začlenění do pracovního týmu? Využijte programu Jhk Akademie a usnadněte jejich adaptaci prostřednictvím bezplatného kurzu češtiny. Více se dozvíte na Jhk Akademie, případně nás kontaktujte na e-mailu: akademie@jhk.cz.

Zaměstnávání a legislativa - Lex Ukrajina: Souboru novel přezdívaných Lex Ukrajina byl schválen vládou dne 9. března 2022. V současné době tři z návrhů zákonů již prošly urychleným schvalovacím procesem ve sněmovně a jsou zařazeny na pořad 23. schůze Senátu.

Pracovnělékařské prohlídky uprchlíků: Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MZ ČR v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další doporučení, která by měla korelovat a navazovat na nyní přiložené doporučení.

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Podrobnější informace naleznete zde.

 

 

Aktuální informace k prodlužování krátkodobých víz pro ukrajinské pracovníky

Krátkodobá víza se automaticky prodlužují, a to na Oddělení azylové a migrační politiky (OAMP) v Českých Budějovicích (Pražská Třída 1257/23, 370 01 České Budějovice).

Pracoviště OAMP pro občany Ukrajiny, kterým během následujících 14 dnů skončí oprávnění k pobytu na území České republiky, které nelze prodloužit, připravilo speciální úřední hodiny. Speciální úřední hodiny jsou vždy v pátek od 8:00 do 14:00 hod.

Pro prodloužení víza je potřeba: fotografie a pas.

Víza budou automaticky prodloužena o 1 rok. 

Kontakt OAMP: Tel: 974 801 801 | webové stránky OAMP

 

Krajské asisteční centrum Pomoci Ukrajině

Pro příchozí ukrajinské občany, ale také dárce, ubytovatele a další zájemce pomoci Ukrajině, spustil Jihočeský kraj Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). 

Na webu Jihočeského kraje Pomáháme ukrajině naleznete:

Informace pro imigranty a azylanty

 

Informace pro Jihočechy a jihočeské obce

 

Zařazování ukrajinských dětí do mateřských a základních škol

Aktuální informace na portále MŠMT: www.edu.cz/ukrajina

Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy:

 

Poradna:

 • HK ČR je rovněž připravena v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat dotazy vztahující se zejména k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.
 • Portál MŠMT pro školy: Ministerstvo školství připravilo speciální portál k Ukrajině. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů: https://www.edu.cz/ukrajina/
 • Jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru? Asociace komunikačních agentur (AKA) přináší členům Hospodářské komory i veřejnosti přehledný souhrn, jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině (dokument dostupný ZDE). AKA zároveň společně s partnery připravila web sdružující pomoc Ukrajině od občanů nebo podnikatelů: www.stojimezaukrajinou.cz.

 

Nabídka pomoci:

 • HK ČR zřídila platformu pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz. Konkrétně se v tuto chvíli shání zejména stany, spacáky, deky, karimatky a dieselové generátory.
 • Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky www.nasiukrajinci.cz. Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.
 • Jihočeští dopravci pomáhají Ukrajině. Zapojit se můžete i vy. Dopravci z Jihočeského kraje se od začátku válečného konfliktu na Ukrajině zapojují do přepravy uprchlíků od hranic. Jak konkrétní forma pomoci probíhá, najdete na http://preshranice.eu/, kde můžete přispět i na transparentní účet neziskové organizace, která na Ukrajině dlouhodobě pomáhá. Více informací 
 • Nabídka ubytování: Vláda 16. 3. 2022 schválila příspvěk za každého ubytovaného ukrajinského uprchlíka - v tělocvičně poskytne stát příspěvek 200 Kč za noc, v případě ubytování v hotelu nebo penzionu to bude 250 Kč za noc. Spolu s příspěvkem od krajů se denní částka na uprchlíka dostane na 350 Kč. 
 • Červený kříž – ČR: více informací

 • Červený kříž – Ukrajina: více informací

 • Pomozte Ukrajině s Pamětí národa: více informací

 • Sbírka Člověk v tísni: více informací

 • Charita České republiky: více informací

 • Jednotlivé projekty neziskových organizací: více informací

 • Nadační fond Děti Ukrajiny: více informací

Možností a projektů je samozřejmě mnoho, pokud máte nějaký zajímavý, podělte se s námi o něj prostřednictvím e-mailu – info@jhk.cz

 

Další informace k situaci na Ukrajině naleznete ve zprávách níže

Informace k situaci na Ukrajině