Aktuality

Proplácení kompenzačního příspěvku za poskytování bezplatného ubytování osob z Ukrajiny

20. duben 2022
HR a personalistika Ukrajina

Příspěvek na solidární domácnost pro fyzické osoby je řešen Ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce (informace zde;). Formulář k vyplnění žádosti https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost.

Kompenzační příspěvek pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obce je vyplácen na základě Usnesení vlády č. 207 ze dne 16.03.2022 zde, ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23.03.2022 (dále jen „Usnesení 207“), které je dostupné zde.

 

Kompenzační příspěvek je vyplácen na základě smlouvy s Jihočeským krajem pouze k zajištění bezplatného ubytování vysídleným osobám přicházejícím do ČR v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině po dni 24. 2. 2022, kterým bylo uděleno vízum strpění, resp. vízum dočasné ochrany do 31. 3. 2023. NEJEDNÁ SE O UBYTOVÁNÍ OSOB, KTERÉ V ČR POBÝVALY A PRACOVALY PŘED 24. 2. 2022! Zpětné proplácení kompenzačního příspěvku od 24. 2. 2022 do doby uzavření smlouvy je omezeno Usnesením vlády č. 207. Kraj nemá povinnost ke zpětným úhradám vždy v plné výši přistoupit.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ

Protože ubytování probíhalo logicky v prvních týdnech více způsoby, je postup uzavírání smluv mezi krajem a ubytovateli rozdělen do těchto skupin.

  1. skupina – místo ubytování bylo uprchlíkům přiděleno krajem na krajském koordinačním centru na letišti v Plané u Českých Budějovic a ubytovatel bude dál ubytovávat. Tito ubytovatelé byli v krajském seznamu ubytovatelů, a proto již obdrželi smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit. V současné době probíhá jejich administrace.
  2. skupina – místo ubytování zajistil uprchlíkům sám ubytovatel nebo jej u něj zprostředkovala jiná osoba než krajské koordinační centrum (např. nezisková organizace, církev) a ubytovatel bude dál v ubytování pokračovat. Takový ubytovatel musí vyplnit formulář zde a požádat kraj o uzavření smlouvy a poskytnutí kompenzačního příspěvku. Lze o něj požádat i zpětně. Po prověření údajů kraj zašle smlouvu a informace k uplatnění zpětného proplacení příspěvků. Ubytovací zařízení bude následně zapsáno do krajského seznamu. NELZE POUŽÍT SMLOUVU pro SKUPINU 1.
  1. skupina – místo ubytování je v majetku obcí či v majetku právnické osoby založené obcí (např. s.r.o., kde je obec společníkem) - obce v nejbližších dnech obdrží od kraje smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit. Organizacím zřizovaným obcí (příspěvkové organizace) obec smlouvu přepošle. Pokud je ubytovací zařízení v majetku právnické osoby založené obcí, bude žádat proplacení kompenzačního příspěvku a uzavření smlouvy přímo právnická osoba, a to stejným způsobem jako skupina 2.

Ubytovatel, který měl ubytovány osoby a ubytování už po 30. 4. 2022 poskytovat nebude, ale žádá zpětné proplacení příspěvku, musí zatím vyčkat. Informace k podávání žádostí o proplacení příspěvku bude zveřejněna na webu kraje nejpozději do 30. 4. 2022.

Pokud nabízíte nové ubytování, prosím, vyplňte údaje potřebné k evidenci ubytovacího zařízení v seznamu kraje zde. V případě potřeby dalších ubytovacích kapacit kraj osloví ubytovatele k uzavření smlouvy.

 

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZA UBYTOVÁNÍ

Zpětné vyúčtování příspěvku k 31. 3. 2022 je třeba zaslat na kraj co nejdříve po uzavření smlouvy. Za každý další měsíc je třeba následně zaslat vyúčtování do 5. dne měsíce následujícího. Součástí vyúčtování, a to i zpětně, musí být výkaz evidence bezplatně ubytovaných osob s uvedením doby skutečného ubytování a počtu nocí jejich ubytování, čestné prohlášení o bezúplatném poskytnutí ubytování a správnosti uvedených údajů (formulář je přílohou smlouvy) a dále kopie domovní/ubytovací knihy (lze nahradit přihlašovacími tiskopisy s podpisy ubytovaných. tzv. ubytovací lístky, řazenými za sebou v čase, doručenkou z aplikace UbyPort, či jinou evidencí prokazující pobyt a jeho délku).

Dotazy ke smlouvám a proplácení příspěvku je možné zasílat na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz nebo volejte na číslo 386 720 277, 386 720 367.

 

Zdroj a více informací: Jihočeský kraj


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

16. září 2022
HR a personalistika

Podnikatelská svoboda se za pět let snížila, vyplývá z analýzy Hospodářské komory

Úroveň podnikatelské svobody za posledních pět let v České republice klesla. Vyplývá to analýzy Hospodářské komory České republiky na základě dat živnostníků a firem, které Hospodářská komora zastřešu...

Přečíst celý článek
05. září 2022
HR a personalistika

Jižní Čechy se stávají čím dál více atraktivní pro teambuildingovou turistiku

Jižní Čechy mají ideální podmínky pro konferenční a zážitkovou turistiku a staly se velmi žádaným místem pro organizaci obchodních setkání a motivačních pobytů. Cílem organizátorů těchto akcí je nabíd...

Přečíst celý článek
05. září 2022
HR a personalistika

Málo flexibilních úvazků a nerovné podmínky sráží český trh práce na 15. místo v EU, vyplývá z eurounijního srovnání kvality trhu práce

Česká republika obsadila v eurounijním srovnání kvality trhu práce 15. příčku. O lepší umístění zemi připravila zejména malá pracovní flexibilita, nízká produktivita či neochota zaměstnavatelů nabízet...

Přečíst celý článek