Projekty

Buď mistr ve stavebních oborech

Školství Technika a řemesla

Jihočeská hospodářská komora spustila nový web budmistr.cz, který představuje osm perspektivních řemesel jak z pohledu jejich studia, tak následného uplatnění. Všechny obory souvisí se stavebnictvím, kde je doslova "hlad" po kvalitních řemeslnících.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit zájem o studium řemeslných technických oborů. Jedná se především o učební obory, které se stále potýkají s malým zájmem ze strany žáků základních škol. Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost o řemeslných oborech, motivovat mladé k jejich studiu a vyvrátit předsudky, které jsou často s učebními a řemeslnými obory spojovány. Cílovou skupinou přitom nejsou pouze žáci základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu na střední škole, ale také jejich rodiče, pedagogové a veřejnost jako taková.

Projekt Podpora řemesel 2020 je navazující aktivitou projektu Podpora řemesel z roku 2019, který představoval první fázi dlouhodobé podpory řemeslným a učebním oborům, pomohl vytvořit značku, vizuál a především webovou prezentaci www.budmistr.cz, která cílí na popularizaci 8 vybraných technických řemeslných oborů.

Tyto dosavadní výstupy budou plně využity v rámci navazujícího projektu Podpora řemesel 2020, která představuje další fázi dlohoudobého záměru řemesla podporovat.

Výstupem projektu budou workshopy určené pro rodiče s dětmi ve spolupráci s SOŠZ a SOU Český Krumlov, pracovní listy pro základní školy k využití v předmětu Svět práce i pro mimoškolní aktivity.

V případě zájmu se zapojit nás kontaktujte.

Projekt Podpora řemesel 2020 má za cíl zejména dále šířit výstupy z roku 2019 a dále pilotně ověřit nové prvky popularizace řemeslných oborů.

V rámci projektu budou ověřovány nové prvky popularizace řemeslných oborů. Bude se jednat především o workshopy pro rodiče s dětmi, které budou realizovány ve spolupráci se SOŠZ a SOU Český Krumlov a dále přípravu pracovních listů pro základní školy, které je budou moci využít, jak v rámci předmětu Svět práce, tak i v případě mimoškolních aktivit. Pracovní listy budou přibližovat profese jednotlivých řemesel prostřednictvím konkrétních dílenských prací.

Zdroje financování

Projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora technického vzdělávání.

Název projektu: Podpora řemesel 2020
Realizace od–do: Listopad 2019 - Prosinec 2020
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Ing. Barbora Sejková
sejkova@jhk.cz
+420 702 268 188
Číslo projektu: 449-01-009/19
Sdílet projekt:

Související články

23. leden 2020
Tisková zpráva Stavebnictví Technika a řemesla

Řemesla jsou sázka na jistotu, s jejich výběrem pomůže nový web

Jihočeská hospodářská komora spustila nový web budmistr.cz, který představuje osm perspektivních řemesel jak z pohledu jejich studia, tak následného uplatnění. Všechny obory souvisí se stavebnictvím, ...

Přečíst celý článek
Zpět