#jihoceskepodnikani
Menu

Projekty

Podpora startupů v oblasti tradic a řemesel

Byznys Podpora podnikání

Centrální Evropa je oblastí s dlouhou a významnou historií, uměním, náboženstvím a lidské činnosti. Toto kulturní dědictví přispělo ke zrodu identity lidí, jejich způsobu života a jejich hospodářské činnosti. Toto dědictví je tak výsledkem hmotného a nehmotného kulturního dědictví (NKD), které jsou v podobě tradic či zvyků předávány z generace na generaci.

Kulturními nehmotnými aktivy jsou například:

  • verbální tradice, umělecká vystoupení, společenské zvyklosti, obřady, slavnostní události
  • znalosti a dovednosti, tradiční řemesla a mnohé další...

Úkolem projektu je identifikovat, vybrat a zhodnotit nejslibnější NKD s cílem posílit identitu a růst oblasti Střední Evropy, pomocí zlepšení propojení mezi kulturními subjekty, občany a veřejnými a soukromými investory. Nedostatek finančních zdrojů a někdy i neodbornost kulturních subjektů či veřejnosti při nalézání finančních zdrojů a rozvoji a řízení různých projektů mají často za následek nedostatečnou udržitelnost NKD.

Cíl projektu

Cílem projektu ARTISTIC je zvýšit povědomí o možnostech zhodnocení nehmotného kulturního dědictví (NKD), podpořit jeho financování a zároveň zvýšit odborné znalosti mezi provozovateli a institucemi v oblasti kultury a cestovního ruchu. Projekt ARTISTIC pomocí konkrétních nástrojů pomáhá uspokojovat finanční očekávání, a tím podporuje efektivní rozvoj a řízení kulturních projektů, a také zajištění udržitelnosti projektů realizovaných v této tematické oblasti.Projekt cílí na zlepšení spolupráce mezi kulturními aktéry, veřejností a investory a podporuje tyto skupiny, aby zlepšily kvalitu svých činností v souvislosti se zhodnocením nehmotného kulturního dědictví.  Projekt na jedné straně napomáhá zlepšit kompetence klíčových pracovníků (operátorů) v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem aktivizovat a rozvíjet projekty, které budou ekonomicky soběstačné. Na druhé straně pak vytváří podporu pro nápady v oblasti nehmotného kulturního dědictví, tak aby bylo možné zajistit jejich financování, ale také jejich udržitelnost.

Začínající podnikatele a osoby s nápadem na oživení  tradic: Řemeslníky pracující původními postupy, organizátory slavností, divadelníky, výrobce lahůdek z tradičních surovin a ostatní, kdo chtějí oživit naše nehmotné kulturní dědictví (NKD).

Projekt je také určen kulturním operátorům - odborníkům v cestovním ruchu: Pohybujete se v muzejnictví, zabýváte se problematikou kultury či Vás zajímají tradice a kulturní dědictví? Zapojte se do projektu Artistic a buďte u vzniku nových projektů, které oživí tradice na jihu Čech. 

NADNÁRODNÍ STRATEGIE 

Strategie zhodnocení a udržitelnosti projektů NKD ve střední Evropě představí přístup k udržitelnosti projektů NKD a identifikuje případné crowdfundingové financování jako jeden z nejpřínosnějších finančních nástrojů na podporu udržitelnosti NKD díky jeho sociálnímu aspektu. Kromě toho zužitkuje strategie předchozí metodologie projektů CCC (Cultural Capital Counts) a bude vycházet z analýzy, mapování a zpráv zahrnujících doporučení, výsledky a znalosti z partnerské spolupráce na projektu ARTISTIC.

Strategie pro vytvoření nadnárodní sítě crowdfundingového financování bude podporovat získávání prostředků na realizaci projektů NKD. Představí investiční model a praktické pokyny pro přístup do sítě způsobem, který povede k efektivnímu využití crowdfundingu jako nástroje pro financování projektů NKD pro všechny zainteresované strany.

Prohlášení o zhodnocení NKD projektu ARTISTIC bude silně poukazovat na sociální a marketingový aspekt NKD a požadovanou diverzifikaci zdrojů. Prohlášení bude podporovat udržitelnost místních aktérů zabývajících se NKD vytvořených a sdružených do sítě.

NÁSTROJE

Partneři projektu ARTISTIC v průběhu celého trvání projektu společně vytvoří několik nástrojů podporující občany, asociace, družstva, podnikatele, kulturní subjekty s ohledem na řádnou identifikaci místního NKD, jeho právní ochranu, propagaci a informování o jeho hodnotě, na kterém se budou významně podílet místní aktéři, čímž se posílí spolupráce se soukromými investory s ohledem na rozvoj finanční podpory a investic.

Vytvořené nástroje poskytnou uživatelům znalosti a schopnosti zaměřené na zvýšení udržitelnosti místních projektů NKD a budou testovány ve všech partnerských zemích a prezentovány na veřejných akcích věnovaných projektu.

PILOTNÍ AKCE

Partnerství v projektu ARTISTIC zavede na místní a nadnárodní úrovni tři pilotní akce zaměřené na udržitelnost projektů NKD s cílem otestovat nástroje/služby vytvořené za podpory vyškolených operátorů (mediátorů NKD):

  • Společná pilotní akce týkající se vytváření místních projektů NKD na podporu občanů, asociací, družstev, podnikatelů při sestavování plánů ke zhodnocení NKD, vytváření projektů a přípravě obchodních plánů k přilákání veřejných či soukromých investorů.
  • Společná pilotní akce založená na testování skupinového financování jako finančního nástroje na podporu projektů NKD.

Zdroje financování

Zhodnocení nehmotného kulturního dědictví (NKD) pro místní udržitelný rozvoj v regionech Střední Evropy. Tento projekt je podporován programem Interreg CENTRAL EUROPE, financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

  • 8 ZEMÍ
  • 12 PARTNERŮ PROJEKTU
  • 8 REGIONŮ
  • ROZPOČET PROJEKTU 2,48 MILIONU EUR
  • EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 2,04 MILIONU EUR
Název projektu: ARTISTIC
Realizace od–do: Červenec 2017 - Červen 2020
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Ing. Michaela Rychnavská
rychnavska@jhk.cz
+420 601 058 587
Web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
Číslo projektu: CE1152
Sdílet projekt:

Související články

28. únor 2020
Tisková zpráva Cestovní ruch Podpora podnikání

Začínající podnikatelé vyzkouší crowdfunding na rozjezd svého podnikání

Účastníci projektu Artistic, kteří na odborných workshopech Jihočeské hospodářské komory (Jhk) získali cenné zkušenosti pro start vlastního podnikání, se pokusí se svými nápady uspět na crowdfundingov...

Přečíst celý článek
31. květen 2019
Tisková zpráva

Projekt Artistic pomáhá začínajícím podnikatelům zrealizovat podnikatelské nápady

Účast na workshopech Jihočeské hospodářské komory, pořádaných díky projektu Artistic, je dle zpětné vazby účastníků velmi přínosná a pomáhá s rozjezdem jejich podnikatelských nápadů. Jelikož dle stati...

Přečíst celý článek
18. březen 2019
Tisková zpráva

Podnikatelské nápady na oživení tradic získají na jihu Čech podporu

Jihočeská hospodářská komora má dlouholeté zkušenosti v podnikatelské sféře, což zahrnuje i poradenství start-upů. Své zkušenosti se nyní snaží aplikovat do pro komoru zatím nezmapované oblasti, a to ...

Přečíst celý článek
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.