Aktuality

Business campy a soutěže podporují podnikavost u žáků. Jejich cílem je mladou generaci připravit na budoucnost

18. červenec 2022
Tisková zpráva Školství Spolupráce škol a firem Podpora podnikání

Přestože má mladá generace zájem o podnikání, často své nápady nezrealizuje, protože se bojí neúspěchu. Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk proto svými aktivitami pro jihočeské školy začalo podporovat podnikavost u žáků s cílem vést je k samostatnosti a proaktivní spolupráci. V předchozích měsících na jihočeských školách probíhaly vzdělávací workshopy, které završil Business camp a krajská soutěž Quest: Podnikej. Jihočeská hospodářská komora také připravila metodické materiály, které inspirují pedagogy k aktivitám na podporu podnikavosti a kreativity ve výuce.

Podporovat mladé žáky a studenty v podnikavosti je pro společnost jako celek velmi důležité. Chceme totiž mladou generaci připravit na buducnost a vést ji k samostatnosti, zodpovědnosti, ale i vnímání souvislostí a proaktivní spolupráci s ostatními,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), která v rámci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi připravila pro žáky a pedagogy jihočeských škol podnikavé workshopy, které vyústily  v tzv. Business camp a následně krajskou soutěž Quest: Podnikej.

„Přišla nám nabídka, že je možné si vyzkoušet podnikavost trochu jinak, a protože jsme s kolegou byli zvědaví, jaké jsou ještě jiné možnosti, jak u žáků podnikavost rozvíjet, tak jsme se účastnili dvoudenního workshopu v Písku a následně se do projektu zapojili,“ zmiňuje Olga Tupá, pedagožka ze Střední školy obchodní z Českých Budějovic, a dodává, co jí i jejím žákům účast v projektu Jihočeské hospodářské komory přinesla: „Business camp byl velkou inspirací, jak pro žáky, tak i pro učitele. Naživo se setkali s velmi mladými podnikateli, kteří ochotně vyprávěli svůj příběh a motivovali tak ostatní, že podnikavost není jenom o tom mít na začátku balík peněz a rozjet business.“

Kromě inspirace do vyučování zapojení pedagogové ocenili i možnost setkat se s odborníky z praxe i ostatními vyučujícími a vzájemně si vyměnit své poznatky a zkušenosti. Kladně celou soutěž hodnotí i žákyně Střední školy obchodní Johanka Frolichová, která se svými spolužáky účastnila školního a pak i krajského kola soutěže: „Mně se projekt líbil moc. Myslím si, že je to zajímavá zkušenost a že to může rozvinout podnikavost mezi mladšími lidmi a zároveň i kreativitu. Z Business campu jsem si odnesla, jak dobře prezentovat a ujistila jsem se v tom, že nezáleží na věku, kdy rozjet podnikání.“

  

Přestože je zájem o nastartování vlastního byznysu dle průzkumu Nadačního fondu vzdělávání a podnikání v Jihočeském kraji srovnatelný s většinou krajů v Česku, v jiných regionech mají žáci více zkušeností a znají pojmy z oblasti podnikání. Jihočeši se oproti zbytku republiky také více bojí neúspěchu či bankrotu. I proto Jihočeská hospodářská komora podporuje aktivity na podporu podnikavosti a s odborníky také připravila metodické materiály pro učitele středních škol, které si vyučující mohou stáhnout na webu www.impulsprokarieru.cz. Pracovní listy jsou tak podpůrnou pomůckou, jak žákům pomoci vymyslet nápad, zjišťovat informace, naplánovat si finanční zdroje, vytvořit byznys model, či oslovit zákazníka. Podobné dovednosti si žáci vyzkoušeli i na zmíněném Business campu, který chce komora uspořádat i v dalším školním roce. Na campu se mimo jiné žáci naučili prezentovat a obhájit svůj nápad před lidmi, nebo načerpali inspiraci od zkušených podnikatelů z praxe.

  

Podnikavost komora podporuje i skrz interaktivní workshopy a exkurze pro žáky základních a středních škol. Žáci si tak mohou vyzkoušet různé profese přímo u zaměstnavatelů, nebo zrealizovat svůj vlastní projekt. Stejně tak učitelé mohou využít vzdělávacích workshopů k odbornému vzdělávání, nebo mentoringu kariérových poradců, kdy se skrz individuální koučink mohou naučit pracovat s moderními nástroji a osvojit si nejnovější trendy v kariérovém poradenství.

 

Soutěž Quest: Podnikej, Business camp i workshopy pro pedagogy a žáky vč. metodických materiálů vznikly díky realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Galerie


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

20. únor 2024
Podpora podnikání

Investiční seminář v Tchaj-peji prezentoval Česko jako atraktivní destinaci pro polovodičový průmysl

Začátkem února se v Tchaj-peji konal seminář Check the Czechs, který místním investorům polovodičového průmyslu představil české investiční prostředí.

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Podpora podnikání

Nové programy na podporu start-upů

Program JihoSTART a Jihočeský akcelerační program. Tyto dva programy jsou navrženy tak, aby stimulovaly inovace a podnikatelské aktivity v Jihočeském regionu. Cílem je pomoci start-upům růst a stabil...

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Podpora podnikání

Kdo, jak a proč musí v roce 2024 platit čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmu?

Lidé s nejvyššími příjmy, kteří zaplatili za uplynulý rok na dani z příjmu více než 30 tisíc korun, musejí i letos platit pololetní či čtvrtletní zálohy. Ti, kteří odvedli vyšší než stopadesátitisícov...

Přečíst celý článek