Události

Akademie pro pracovníky v oblasti kvality

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Vzdělávání mohou využít jen firmy zapojené do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jhk II.
Máte zájem zapojit se do projektu - kontaktujte nás na 110@jhk.cz

Vzdělávací program je určen střednímu managementu, představitelům kvality,členům projektových řízení pro řešení problémů a všem ostatním, kterým záleží na zlepšování kvality.

V jednotlivých kurzech se naučíte :
- jak zmapovat a nastavit  tok výrobních procesů v organizaci tak , aby jste minimalizovali příčiny nekvality a dokázali jste navrhnout efektivní výrobu s optimálními náklady
- seznámíme vás se 3 pilíři úspěšné organizace, strategií řízení a odhadováním úskalí v navazování procesů
- po absolvování zvládnete kategorizovat kontroly a nastavit souvislosti mezi kontrolami a metrologií
- získáte znalosti jak používat stejnou terminologii v oblasti kvality tak , aby všichni mluvili stejným jazykem a dokázali jste popsat čeho chcete dosáhnout
- naučíme Vás jak nastavit metody pro řízení v oblasti rizik  a rozlišit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Nedílnou součástí školení bude i stanovení standardů pro ochranu životního prostředí.

Těšíme se na Vás

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : 12.6.2020 - Kvalita a business
( definice kvality, přehled základních pojmů a nástrojů kvality, strategie a strategické plánování, spokojenost zákazníků, náklady na nekvalitu )

2.den : 19.6.2020 - Systémy managementu kvality I
( ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 13485, IATF 16949 )

3.den : 26.6.2020 - Systémy managementu kvality II
( základní standardy organizace, cyklus PDCA, Standard ISO9001, druhy auditů)

4.den : 10.7.2020 - Procesy a jejich řízení z pohledu kvality
( FMEA, QFD, FTA, SWOD analýza, bezpečný výrobek, sedm nástrojů kvality, 5x PROČ, 8D report )

5.den : 17.7.2020 - Komunikace mezi týmy organizace
( Procesní řízení, Organizování : odpovědnost a pravomoci, Maticová organizační struktura, provázanost funkcí s procesy, Lidské zdroje - výběr,adaptace a vzdělávání pracovníků, Zakázky- analýza,plánování, řízení a vyhodnocení )

6.den : 24.7.2020 - Řízení změn a neustálé zlepšování
( ISO9004, TQM, Six sigma, Lean production-štíhlá výroba, Zákon č.505/1990 Sb. O metrologii, EFQM)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 11.6.2020 !

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu 110@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu nebo zašlete poštou na Jhk.

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Bc. Marie Závodná, DiS.

V oboru kvality pracuji 14 let. Náplní mé práce jsou tréninky a workshopy v oboru řízení kvality, individuální a skupinové koučování a tematické semináře dle potřeb klientů. Mé poslání je činit lidi šťastnými s prací, kterou mají a jsou v ní dobří.


Dokumenty

Datum a čas
Pátek 12. 06. 2020
8:00 - 16:30
Pátek 19. 06. 2020
8:00 - 16:30
Pátek 26. 06. 2020
8:00 - 16:30
Pátek 10. 07. 2020
8:00 - 16:30
Pátek 17. 07. 2020
8:00 - 16:30
Pátek 24. 07. 2020
8:00 - 16:30
Místo školící místnost Brno
Za Pazdernou 1531/5,Budějovické předměstí, Písek
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu.

Pro ostatní:
Nelze se účastnit.

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět