Události

Akademie pro pracovníky v oblasti kvality

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program je určen střednímu managementu, představitelům kvality, členům projektových řízení pro řešení problémů a všem ostatním, kterým záleží na zlepšování kvality.

V jednotlivých kurzech se naučíte :
- jak zmapovat a nastavit  tok výrobních procesů v organizaci tak , aby jste minimalizovali příčiny nekvality a dokázali jste navrhnout efektivní výrobu s optimálními náklady
- seznámíme vás se 3 pilíři úspěšné organizace, strategií řízení a odhadováním úskalí v navazování procesů
- po absolvování zvládnete kategorizovat kontroly a nastavit souvislosti mezi kontrolami a metrologií
- získáte znalosti jak používat stejnou terminologii v oblasti kvality tak, aby všichni mluvili stejným jazykem a dokázali jste popsat čeho chcete dosáhnout
- naučíme Vás jak nastavit metody pro řízení v oblasti rizik  a rozlišit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nedílnou součástí školení bude i stanovení standardů pro ochranu životního prostředí.

Těšíme se na Vás

Program

Na co se můžete těšit?

1.den - Kvalita a business
( definice kvality, přehled základních pojmů a nástrojů kvality, strategie a strategické plánování, spokojenost zákazníků, náklady na nekvalitu )

2.den - Systémy managementu kvality I
( ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 13485, IATF 16949 )

3.den - Systémy managementu kvality II
( základní standardy organizace, cyklus PDCA, Standard ISO9001, druhy auditů)

4.den - Procesy a jejich řízení z pohledu kvality
( FMEA, QFD, FTA, SWOD analýza, bezpečný výrobek, sedm nástrojů kvality, 5x PROČ, 8D report )

5.den - Komunikace mezi týmy organizace
( Procesní řízení, Organizování : odpovědnost a pravomoci, Maticová organizační struktura, provázanost funkcí s procesy, Lidské zdroje - výběr,adaptace a vzdělávání pracovníků, Zakázky- analýza,plánování, řízení a vyhodnocení )

6.den - Řízení změn a neustálé zlepšování
( ISO9004, TQM, Six sigma, Lean production-štíhlá výroba, Zákon č.505/1990 Sb. O metrologii, EFQM)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 24.8.2021 

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.


 

V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,

nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. Jiří Jandečka

Lektor, auditor a poradce v oblasti řízení kvality, procesního a projektového řízení a optimalizace firemních procesů prostřednictvím nástrojů štíhlé výroby. Je držitelem certifikací QM+EOQ, IRCA a ERCA. Ve svých školeních využívá zkušeností certifikačního auditora, snaží se na modelových situacích demonstrovat využití různých nástrojů řízení a účastníkům dává dostatečný prostor ke konzultaci reálných problémů a situací v praxi.

 

Dokumenty

Datum a čas
Úterý 07. 09. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 21. 09. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 05. 10. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 19. 10. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 02. 11. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 16. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací místnost, číslo dveří 3
Husova, 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu.

Pro ostatní:
Nelze se účastnit.

Kapacita Volno (Zbývá 9 míst)
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 9 míst)

Pouze pro členy zapojené do projektu.
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.