Nově spuštěná registrace na portále…

Nově spuštěná registrace na portále Impulsprokarieru.cz poslouží firmám, školám i žákům

Nově spuštěná registrace na portále Impulsprokarieru.cz poslouží firmám, školám i žákům

Asistenční centrum projektu Impuls pro kariéru a praxi, které funguje od ledna loňského roku při Jihočeské hospodářské komoře, nově spustilo možnost registrace firem na portále impulsprokarieru.cz. Zaměstnavatelé se díky registraci dostanou blíže k samotným žákům, učitelům, ale i k rodičům. Každý jihočeský zaměstnavatel tak získá možnost oslovit středoškoláky s nabídkou krátkodobé i dlouhodobé praxe a může uveřejnit inzeráty volných pracovních pozic, vhodné pro absolventy.

Poté, co Asistenční centrum na začátku nového školního roku spustilo webové stránky www.impulsprokarieru.cz s databází středních škol a bezplatným zájmovým testem pro žáky druhého stupně základních škol, přichází v polovině dubna s další novinkou.

„Díky vznikající databázi jihočeských zaměstnavatelů získají žáci středních škol další možnost, jak si samostatně vyhledávat praxe či stáže ve firmách. Firmy se díky této spolupráci snadněji dostanou k talentovaným žákům, kterým mohou následně nabídnout spolupráci již při samotném studiu. Žáci si tím splní nejen povinnou středoškolskou praxi, ale mohou s firmou navázat dlouhodobou spolupráci s příslibem zajímavého pracovního uplatnění po absolvování studia," vysvětluje fungování portálu Petr Rejnek z Jihočeské hospodářské komory, který dodává, že portál je oboustranně přínosný jak školám, tak firmám: „Zaměstnavatelům k jejich prezentaci poslouží firemní profil, kde kromě praxí a pracovních pozic mohou nabídnout školám besedy, exkurze a praktické workshopy přímo v provozu podniku. Díky filtrům si školy snadněji vyhledají lokální firmu, která jim nejlépe pasuje do jejich vzdělávacího plánu."

Databáze firem se tak stane nejen další pomůckou pro kariérové poradenství na základních školách, ale dojde také k rozšíření nabídky středoškolského odborného vzdělávání přímo ve firmách. Vedle fungujícího seznamu jihočeských středních škol, ve kterém lze filtrovat podle oborů, okresu či formy studia, mohou žáci druhého stupně na základních školách využít testovacího online kariérního nástroje Salmondo. Tento nástroj může pomoci s výběrem střední školy žákům, kteří ještě nemají o své budoucí profesi jasno. Webová aplikace je pro žáky po registraci zcela zdarma a umožní jim poznat své silné a slabé stránky a následně je nasměrovat k oboru studia, který by jim podle výsledků kariérního testu pasoval. S vyhodnocením těchto testů pomohou výchovní a kariéroví poradci na školách.

Do aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi jsou zapojeni i výchovní poradci a další pedagogové, kterým výsledky on-line testů pomohou při kariérovém poradenství. Umožní jim to efektivněji pracovat s žáky a jejich rodiči. Díky tomuto nástroji se mohou více zaměřit na zlepšování slabších stránek žáka, nebo mu sestavit konkrétní plán, jak uspět v přijímacím řízení na střední školu.

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií.

---
Kontakt:
Bc. Petr Rejnek | Projektový manažer
Jihočeská hospodářská komora
e-mail: rejnek@jhk.cz
tel.: +420 725 757 413

Vydáno: 29.04.2019