Aktuality

Startuje nový ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

04. červen 2024

Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací i jejich přístupu k fenoménu kvality, který je klíčový pro jejich dlouhodobý úspěch. Nový ročník právě startuje, zájemci se mohou přihlašovat až do 30. září 2024.

Česká společnost pro jakost (ČSJ) vytvořila platformu pro propagaci kvality a osvětu v této oblasti. Její součástí je prestižní soutěž Ambasador kvality České republiky určená pro organizace veřejného i soukromého sektoru, Mezinárodní cena inovací nebo personální ocenění jako Manažer kvality či CSR Guru.

Ambasador kvality České republiky

Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací i jejich přístupu k fenoménu kvality, který je klíčový pro jejich dlouhodobý úspěch. Kritériem kvality v této soutěži není jen naplnění základních parametrů pro výrobu a poskytnutí služby; zahrnuje také propagaci kvality, inovace a odpovědné podnikání. Management díky účasti v soutěži získává hodnotnou zpětnou vazbu, která může organizaci dále napomoci k dlouhodobému úspěchu.

Předsedkyně České společnosti pro jakost, Elena Stibůrková, komentuje: „Naše společnost dlouhodobě podporuje rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality, a tím přispívá k ekonomickému úspěchu firem i efektivnějšímu fungování veřejného sektoru. Soutěž je určena pro organizace, pro které je kvalita klíčovou součástí jejich identity.“

Mezi Ambasadory kvality ČR a úspěšné držitele ceny se zařadily dále firmy Drylock Technologies s.r.o., Edwards s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o. nebo Škoda Auto, a.s. Ve veřejném sektoru se Ambasadory kvality již staly Magistrát města Plzně, město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10.

Soutěž není administrativně náročná. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, zpřístupněný na webu ČSJ. Hodnotitelé provedou bezplatně posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě zpoplatněné částkou 18 000 korun, v případě veřejného sektoru je poplatek ve výši 15 000 korun.

Mezinárodní cena inovací

Díky soutěži Quality Innovation Award mají přihlášené organizace možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka.

Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované. Česká společnost pro jakost poskytuje přihlášeným plnou podporu v průběhu celé akce. Účast není zpoplatněna.

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast je bezplatná.

Manažer kvality roku

Cena je pořádána v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a veřejně je prezentovat. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Účast je bezplatná.

CSR Guru

Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Účast je bezplatná.

Více informací o soutěžích a oceněních naleznete na www.csq.cz.

Zdroj: www.businessinfo.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

10. červen 2024

Finanční podpora na Certifikaci zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací

Cílem výzvy, kterou vyhlašuje MPO v rámci Národního plánu obnovy, je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahranič...

Přečíst celý článek
10. červen 2024

Podpora technologických firem prostřednictvím startupových programů

Chcete raketově posunout váš startup nebo spin-off na mezinárodní úroveň? Program nabízí klíčovou podporu pro akceleraci produktů i služeb a připravuje vás na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Přečíst celý článek
07. červen 2024

Mzdy rostou rychleji, než všichni čekali. Živnostníkům to výrazně zvedne odvody

O plných sedm procent vzrostla meziročně v prvním čtvrtletí průměrná mzda v České republice. Po odečtení inflace to znamená reálný růst o 4,8 procenta. To je výrazně víc, než čekali analytici i státní...

Přečíst celý článek