Aktuality

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček: Inflační období máme za sebou. I přes vnější rizika čeká letos českou ekonomiku mírný růst

02. duben 2024
Byznys

Po loňském roce, v kterém česká ekonomika procházela recesí, letos nastane obrat. Tuzemské hospodářství se navrátí k růstu, kdy HDP v reálném vyjádření meziročně vzroste o 1,3 %. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy zpracované na základě dat od firem a za použití technického instrumentária v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny.

„Dobrou zprávou pro firmy i občany je, že inflační období máme za sebou a českou ekonomiku letos čeká i mírný růst. Hlavním prorůstovým faktorem bude obnovená spotřeba domácností. Klíčový bude pokles tempa růstu spotřebitelských cen na námi odhadovaných 2,7 %. Roční průměrná míra inflace se tak tento rok již bude pohybovat v pásmu inflačního cíle České národní banky (pozn. 2 % ± 1 p. b.),“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Ekonomický růst ale podle nové predikce Hospodářské komory bude relativně křehký.

„U firem totiž stále převládá určitá opatrnost v plánování investic. Nechce-li vláda tento křehký růst podkopat, nezbytné bude, aby podnikatelům neztěžovala podnikání, ale naopak aby je podpořila jednak odstraněním administrativních bariér v podnikání, a jednak v investiční aktivitě vyhlášením srozumitelného plánu, že stát v následujících letech výrazně zvýší investiční aktivitu do dosud zanedbávaných oblastí,“ apeloval Zdeněk Zajíček.

Za prvé je to energetika – výroba, přenos i distribuce. V zemi bude nezbytné postavit nové zdroje a zároveň posílit přenosovou a distribuční soustavu. Za druhé jde o dopravní infrastrukturu, Česko má dlouhodobý deficit ve výstavbě dopravních sítí, zejména té dálniční, a také vysokorychlostních tratí. Třetí oblastí jsou datové sítě‚ jejich výstavba a rozvoj, protože bez nich nebude dopravní ani energetická infrastruktura v moderní době fungovat a nebude bez nich fungovat ani velká část hospodářství.

Čtvrtou oblastí je nájemní bydlení. Je třeba výrazněji doplnit trh, na němž převládají byty v osobním vlastnictví, o dostupné nájemní bydlení. Zvýší se tím nabídka, která jednak podpoří mobilitu pracovní síly, a také bude pomáhat ke stlačení vysokých cen nájmů. Pak jsou to čtyři měkké strategické cíle: investice do trhu práce, do vzdělání, do vědy, výzkumu a inovací a do odstraňování byrokracie.

Hospodářská komora odhaduje, že také mzdy letos porostou solidním tempem. V nominálním vyjádření průměrná mzda vzroste o 6,1 %.

Díky tomu letos porostou mzdy také reálně, a to o 3,4 %. Návrat reálných mezd k růstu oživí spotřebu domácností, což mimo jiné přispěje k růstu maloobchodních tržeb,“ upřesnil.

Produkce českých firem zůstává na zahraničních trzích navzdory řadě problémů, kterým tuzemská ekonomika čelí, jako je nedostatek pracovní síly, relativně vysoké ceny energií a také vysoká administrativní a regulatorní zátěž, stále velmi dobře konkurenceschopná.

Hospodářská komora očekává, že pozitivně bude k růstu exportně orientované tuzemské ekonomiky rovněž přispívat čistý vývoz. Ve prospěch exportu, a tím i výkonnosti celé ekonomiky působí totiž oslabení koruny k hodnotám nad 25 korun za euro vyvolané postupným snižováním úrokových sazeb České národní banky.

Přes kurzový stimul zůstává vnější významné riziko, spočívající ve stagnaci sousední německé ekonomiky, která je odběratelem podstatné části české produkce. Negativní roli mohou sehrát geopolitické tlaky, zejména vývoj ruské agrese na Ukrajině, opětovná eskalace islámského fundamentalismu, zadrhávání čínské ekonomiky nebo volební kampaň v USA.

Jedinou složkou HDP s negativním příspěvkem se stane změna stavu zásob. „Výsledek je do určité míry dědictvím minulých let, konkrétně roků 2021 a 2022, kdy docházelo k neobvykle vysoké tvorbě zásob. V roce 2021 se pravděpodobně firmy chtěly předzásobit z důvodu očekávání obnovení silné předpandemické poptávky, v roce 2022 pak pravděpodobně převládly především opatrnostní důvody a nucené zásoby z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Pro letošní rok tak očekáváme, že firmy budou pokračovat v rozpouštění dříve naakumulovaných zásob,“ vysvětlila ředitelka Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.

Zdroj: www.komora.cz

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

12. duben 2024
Byznys

Doprovodná podnikatelská mise do Kanady s místopředsedou vlády a ministrem vnitra Vítem Rakušanem

Ministerstvo vnitra ČR a Hospodářská komora ČR zvou české firmy z oblastí krizového řízení (Disaster Management), ochrany před nebezpečím a reakce na katastrofy (Emergency Response) a kyberbezpečnosti...

Přečíst celý článek
05. duben 2024
Byznys

Doprovodná podnikatelská mise do Maroka a Turecka s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem

Ministerstvo životního prostředí ČR a Hospodářská komora ČR zvou české firmy z oblastí vodního hospodářství a souvisejících oborů k účasti na podnikatelské misi do Maroka a Turecka, která se uskuteční...

Přečíst celý článek
04. duben 2024
Byznys

Ve srovnání podmínek pro byznys na jihu Čech vítězí Český Krumlov

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Jihočeském kraji stalo město Český Krumlov. Podnikatelské prostředí se rozvíjí také ve Vodňanech a Českých Budějovicích.

Přečíst celý článek