Aktuality

Přehledy pro ČSSZ či VZP stále nemusejí podávat elektronicky ani podnikatelé

22. květen 2024

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musejí kvůli povinným datovým schránkám od roku 2023 komunikovat s úřady elektronicky. Neplatí to ale bezvýhradně. Například u ČSSZ a zdravotních pojišťoven i letos existují výjimky.

Přehledy o příjmech a výdajích za loňský rok pro Českou správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny mohou podnikatelé na rozdíl od daňového přiznání nadále paradoxně podávat na papíře, někteří až do počátku srpna 2024. Umožňují jim to české zákony.

V případě, že jste odevzdali přiznání do 2. května, vyprší nicméně poslední možná lhůta na podání přehledů už 3. června. Pokud přiznáváte daně s poradcem nebo s povinným auditem (lhůta do 1. července), máte čas do počátku srpna.

„Zákon povinnost elektronického podání skutečně neukládá. Přehled o příjmech a výdajích je předepsaným tiskopisem, který vydává ČSSZ, a na jeho podání se vztahují ustanovení § 123e odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,“ popisuje tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Tereza Koukolová.

Přehledy můžete podat jak v elektronické podobě – datovou zprávou ve formátu, struktuře a tvaru určeném sociálkou – tak písemně na určeném tiskopisu. Obecně musejí podnikatelé odevzdat zmíněné přehledy nejpozději měsíc po přiznání daně z příjmu.

Při přiznání elektronickou cestou, které už se letos týká všech OSVČ s aktivními datovými schránkami, platil nejzazší termín 2. května 2024, přehled proto musíte odevzdat nejpozději do pondělí 3. června.

Podobná pravidla u VZP i sociálky

„Zaměstnavatelé ovšem mají na rozdíl od OSVČ povinnost předkládat přehled o výši pojistného v elektronické podobě způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona vždy,“ dodává mluvčí ČSSZ.

Podobná pravidla jako u sociálky platí i u přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny. Nicméně i ty preferují podání online prostřednictvím aplikací (viz níže).

Mnoho podnikatelů má kvůli nejednotnému přístupu institucí – ČSSZ je státním správním úřadem podřízeným Ministerstvu práce a sociálních věcí – ve svých povinnostech zmatek.

Zákonodárci ale zatím o změně zákona neuvažují, možnost donést ročně vyplněný tiskopis na podatelnu OSSZ či jej poslat poštou tak bude zřejmě platit i v dalších letech. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna by změnu ocenila. „Ano, pojišťovna by zákonnou úpravu pro elektronické podání Přehledu OSVČ uvítala. Elektronickou formu podání preferujeme,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

ČSSZ: Ne každý má schopnost podávat přehledy elektronicky

„Povinnost předkládat přehled o příjmech a výdajích povinně elektronicky nebyla dosud zavedena zejména z důvodu, že ne každá OSVČ má možnost a schopnost uvedené podání realizovat elektronicky, to jest ve formě datové věty v předepsaném formátu, struktuře a tvaru,“ tvrdí mluvčí ČSSZ.

Tento argument ale neplatí u jiných státních institucí. Například všechna daňová přiznání či kontrolní hlášení u DPH musejí podnikatelé s aktivní datovou schránkou (povinná od ledna 2023) podávat na finanční úřad výhradně elektronicky a stát jejich schopnosti a možnosti nezkoumá. V případě, že OSVČ svou povinnost nesplní, dostávají pokuty.

ČSSZ věří, že podnikatelé přejdou na elektronická podání dobrovolně. A statistiky jim dávají za pravdu. Od loňska, kdy byly zavedeny povinné datové schránky pro OSVČ, elektronických podání výrazně přibylo.

„Podíl přehledů podaných v elektronické podobě se meziročně opět zvýšil, což znamená, že OSVČ samy dobrovolně tento způsob podání přijímají, neboť jim poskytuje řadu výhod,“ domnívá se mluvčí.

Elektronicky lépe a snadněji

Například služba ePortálu ČSSZ „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ“ zobrazí podnikatelům měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, stav jejich úhrad a přehled o platbách.

„Přímo odsud můžete jedním proklikem přejít do interaktivního formuláře přehledu, převzít údaje, které o ní ČSSZ již eviduje a vyplněný přehled přímo z ePortálu ČSSZ odeslat příslušné OSSZ, doplňuje mluvčí.

Vyplnění interaktivního formuláře přehledu na ePortálu ČSSZ navíc není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu ČSSZ. Nepřihlášený klient může formulář vyplnit, využít v něm nastavené logické kontroly a tiskopis následně převést do PDF a uložit si do vlastního počítače nebo jej vytisknout.

Pokud jde o přehledy pro zdravotní pojišťovny, každá volí poněkud jiný přístup. Všechny ale stejně jako ČSSZ doporučují podnikatelům elektronická podání, byť umožňují i papírová.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna doporučuje OSVČ využívat elektronické podání přehledu přímo z aplikace MojeVZP. Interaktivní formulář všechny dostupné informace sám doplní, takže lze předejít případným chybám,“ říká mluvčí VZP. Bohužel, do aplikace se nepřihlásíte přes bankovní identitu (Bank ID).

Podobně ve Vojenské zdravotní pojišťovně ČR je nejjednodušším způsobem podání přehledu prostřednictvím Klientského portálu VoZP, kam se lze přihlásit například pomocí bankovní identity.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí klientům následující možnosti: přehled podat prostřednictvím aplikace na jejich webových stránkách, přes takzvanou elektronickou přepážku či přes datovou schránku.

U Oborové zdravotní pojišťovny můžete kromě klasického doručení přes datovou schránku zvolit vstup do aplikace Vitakarta, případně doručit vyplněný tiskopis osobně nebo poslat poštou.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR umožňuje kromě datovky vyplnit formulář v portálu E-komunikace či využít e-podatelnu. A konečně Revírní bratrská pokladna nabízí klientům z řad OSVČ kromě elektronických aplikací možnost donést papírový přehled na pobočku, poslat jej poštou, případně e-mailem s uznávaným el. podpisem.

Zdroj: www.businessinfo.cz

 

 

 


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

10. červen 2024

Finanční podpora na Certifikaci zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací

Cílem výzvy, kterou vyhlašuje MPO v rámci Národního plánu obnovy, je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahranič...

Přečíst celý článek
10. červen 2024

Podpora technologických firem prostřednictvím startupových programů

Chcete raketově posunout váš startup nebo spin-off na mezinárodní úroveň? Program nabízí klíčovou podporu pro akceleraci produktů i služeb a připravuje vás na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Přečíst celý článek
07. červen 2024

Mzdy rostou rychleji, než všichni čekali. Živnostníkům to výrazně zvedne odvody

O plných sedm procent vzrostla meziročně v prvním čtvrtletí průměrná mzda v České republice. Po odečtení inflace to znamená reálný růst o 4,8 procenta. To je výrazně víc, než čekali analytici i státní...

Přečíst celý článek