Aktuality

Omluva panu Leoši Marešovi a vyjádření Jihočeské hospodářské komory k činnosti Ing. Marka Pavlíka, Ph.D.

23. duben 2022
Tisková zpráva

Jihočeská hospodářská komora od dnešního rána získává velmi znepokojivé informace ohledně průběhu workshopů MOJE PROFESE, které pomáhala organizovat. Jejich průběh fakticky zajišťoval Ing. Marek Pavlík, Ph.D., který měl přinejmenším na posledním workshopu uvádět nepravdivé skutečnosti týkající se osoby pana Leoše Mareše a jeho osobního života, což je v naprostém rozporu nejen s obsahovou náplní těchto workshopů, ale zejména s činností a posláním Jihočeské hospodářské komory.

S Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D. začala Jihočeská hospodářská komora spolupracovat na základě jeho četných pozitivních referencí ze strany podnikatelských subjektů, státních institucí, ale zejména základních, středních i vysokých škol v České republice. To vše za situace, kdy byl též vyučujícím na vysoké škole, což Jihočeská hospodářská komora považovala za dostatečnou záruku nejen jeho odborných schopností, ale též námi požadované morální integrity.

Na základě toho se Ing. Marek Pavlík, Ph.D. stal externím spolupracovníkem Jihočeské hospodářské komory, který jako podnikatel pro Jihočeskou hospodářskou komoru zajišťoval workshopy MOJE PROFESE, které měly být primárně zaměřeny především na volbu profese žáků základních škol a výběr dalšího studia, a to konkrétně prostřednictvím posouzení svého potenciálu, talentu, seznámení se problematikou typologie a týmových rolí, tak aby žáci zvýšili své schopnosti v rozhodovacím procesu, které využijí pro své další profesní směřování.

Jihočeská hospodářská komora je rozhořčena jednáním Ing. Marka Pavlíka, Ph.D., k němuž mělo dojít v rámci sjednaných přednášek k tématu volby budoucí profese, při němž se tento nejen odklonil od smluveného tématu, ale dle dostupných sdělení uvádí nepravdivé a urážlivé informace. Jihočeskou hospodářskou komoru tato nepříjemná situace velmi mrzí a okamžitě se jí začala zabývat.

V této souvislosti si dovolujeme požádat veřejnost, která byla přednáškám Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. přítomna, aby nám poskytla podrobné informace o způsobu a rozsahu jednání Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. tak, aby Jihočeská hospodářská komora mohla ve věci podniknout příslušné právní kroky.

Avšak z důvodu, že Jihočeská hospodářská komora nemá už nyní jediný důvod pochybovat o pravdivosti informací zveřejněných prostřednictvím sociální sítě Instagram panem Leošem Marešem, rozhodli jsme se již nyní přistoupit k následujícím krokům, které považujeme za správné, plně souladné s posláním Jihočeské hospodářské komory a plně odpovídající excesu, kterého se Ing. Marek Pavlík, Ph.D. v rámci workshopu MOJE PROFESE dopustil:

Již nyní pracujeme na jednostranném ukončení veškeré současné spolupráce s Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D. a vylučujeme jakoukoliv možnou spolupráci v budoucnu.  

Současně se tímto Jihočeská hospodářská komora veřejně OMLOUVÁ panu Leoši Marešovi za veškerá tvrzení o jeho osobě a zejména o jeho soukromém životě, která zazněla z úst Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. v rámci workshopu MOJE PROFESE. Dle znalosti Jihočeské hospodářské komory se jednalo o tvrzení nepravdivá.

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

06. květen 2022
Tisková zpráva

DIGI den pro jihočeské základní a střední školy otestuje znalosti žáků v oblasti digitálních technologií skrz soutěžní aktivity

Vyzkoušet si základy programování, 3D tisk, nebo práci s digitálním obsahem a zároveň vyhrát pěknou odměnu v soutěžním klání budou moci žáci základních a středních škol na DIGI dnu v Českých Budějovic...

Přečíst celý článek
04. květen 2022
Tisková zpráva

Výuka kybernetické bezpečnosti na středních školách stále chybí. Žádoucí je rámcový vzdělávací program a systémová podpora státu

Na závěrečné konferenci Kybernetické bezpečnosti – IT experti, kterou komora připravila na konci dubna v Hluboké nad Vltavou, rezonovala výzva urychlit proces vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečn...

Přečíst celý článek
02. květen 2022
Tisková zpráva

Vyzkoušet si pohovor nanečisto a získat přehled o nabízených pozicích přišlo kolem 1 700 návštěvníků letošních Veletrhů práce

Se zaměstnavateli z celého kraje se mohli setkat návštěvníci letošních Veletrhů práce, které pořádá Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů již š...

Přečíst celý článek