Aktuality

O český textil je zájem, výrobcům však chybí kvalifikovaní pracovníci. Komora proto pomáhá zvyšovat zájem o textilní odvětví

08. únor 2023
Byznys Tisková zpráva Textilní průmysl

O textilní produkty českých výrobců je stále zájem, firmám však chybí kvalifikovaní pracovníci. Jihočeská hospodářská komora se proto dlouhodobě snaží zvyšovat zájem veřejnosti a žáků o textilní odvětví, a to skrz projekt EduTex, jehož cílem je mimo jiné poukázat na potřebnou spolupráci základních a středních škol se zaměstnavateli. Do podpory textilního odvětví se zapojují i další regionální aktéři prostřednictvím praktických aktivit ve vyučovaných předmětech.

„I když celkově trh v rámci České republiky kolísá, stále se můžeme bavit o tom, že objednávky směrem od B2C i B2B zákazníků přichází. Další vývoj nám napoví situace v prvním čtvrtletí roku 2023. Množství zakázek a objednávek není ale v této době pro textilní průmysl největším problémem. Těmi jsou dlouhodobě malé množství uchazečů o zaměstnání a nestabilní situace ohledně vstupních surovin a materiálů,“ hodnotí situaci v textilním průmyslu Josef Handrejch, jednatel firmy KVALITEX Písek s.r.o. a předseda Sdružení textil při Jihočeské hospodářské komoře (Jhk), která si uvědomuje důležitost tradičního jihočeského odvětví. Dlouhodobě se proto komora snaží podporovat zájem veřejnosti, a především žáků základních škol o studium textilních oborů.

Právě nedostatek absolventů, a tedy i kvalifikovaných pracovníků v tomto odvětví může mít neblahý dopad na vývoj celého textilního průmyslu v Česku. „Pokud v dnešní době není minimálně jedna celá třída v okrese, která by nám přiváděla nové uchazeče vyučené v textilním oboru, nebude mít výroba nikde v republice dlouhé trvání. Může to i znamenat konec textilní výroby v Česku,“ myslí si Josef Handrejch.

Textilní a oděvní průmysl v Jihočeském kraji je stále fungujícím odvětvím, které potřebuje odborníky na různých profesních úrovních. Sdružení Textil při Jhk proto v roce 2016 zahájilo aktivity na podporu textilního a oděvního průmyslu a ve spolupráci s Vyšší odbornou školou, střední průmyslovou školou a střední odbornou školou řemesel a služeb ve Strakonicích (VOŠ SPŠ) a jihočeskými textilními firmami podpořila v roce 2017 otevření tříletého učebního oboru Výrobce textilií. Ten již má své první absolventy. Mezi nimi i Zuzanu Reichlovou, která hodnotí studium jako velmi přínosné. „Textil je odvětví, ve kterém si každý najde to své, tím je podle mě unikátní. Během studia jsme se naučili nejen vše potřebné pro šití, ale i pro výrobu textilií,“ říká Zuzka Reichlová a dodává, že již během studia získala praktické zkušenosti: „Příležitostí bylo hodně, první byla v bývalém Adientu, kde jsme se setkali v praxi s výrobou materiálů, poté následoval odborný výcvik v oblasti šití, která pro mě měla veliký význam. A asi největšími příležitostmi a zkušenostmi byly módní přehlídky,“ říká absolventka VOŠ SPŠ, která se mimo jiné podílela na tvorbě modelů pro módní přehlídku v Písku. Tu sdružení zorganizovalo v minulém roce v rámci projektu EduTex – Tradice v textilu.

Jedná se v pořadí již o třetí projekt komory zaměřený na textil. Díky němu se téměř 400 žáků jihočeských základních škol seznámilo s oborem textilu a oděvnictví. „Například hornorakouské Textilní centrum Haslach žákům představilo tradici tkaní. Na módních přehlídkách se zase návštěvníci přesvědčili nejen o široké škále jihočeských textilek, ale i zdatnosti žáků studujících obor Výrobce textilií. V rámci textilních dílen si pak ti nejmenší vyzkoušeli základní techniky šití, které se jim v životě neztratí,“ přibližuje Kateřina Rybaříková, manažerka projektu EduTex z Jhk, a dodává, že aktivity mimo jiné upevnily přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery. Díky projektu také vznikly webové stránky www.edu-tex.eu s informacemi o textilním vzdělávání, informační brožura nebo naučná videa o výrobě textilních výrobků a technologiích. Jihočeská hospodářská komora také aktivně pořádá tzv. kulaté stoly, při nichž se setkávají zástupci škol, institucí i představitelů obou partnerských měst a předávají si zkušenosti v popularizaci tohoto odvětví i dalším vzdělávání.

Zájem podporovat aktivity již u těch nejmladších žáků mají také zaměstnavatelé a další regionální aktéři. Například Jihočeský vědeckotechnický park připravil pilotní projekt s dotazníkovým šetřením mezi žáky a následně ve spolupráci s firmou VAVI s.r.o. zahrnul aktivity šití do pracovních činností na základních školách, kde s výukou v pozici odborného garanta pomáhala i majitelka zmíněné firmy Věra Vávrová. Do ostatních vyučovacích předmětů, například češtiny, výtvarné výchovy, matematiky či informatiky, pak žáci zpracovávali témata související s textilní výrobou.

 

 

Projekt EduTex – Tradice v textilu byl realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

06. únor 2024
Byznys

Novela zákona o investičních pobídkách: ČR má být pro investory lákavější destinací

Novela zákona o investičních pobídkách z dílny MPO vešla v lednu v platnost. Jejím cílem je zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek pro projekty, které přispívají k rozvoji regi...

Přečíst celý článek
29. leden 2024
Tisková zpráva

Deloitte otevírá v Českých Budějovicích svou pobočku, pomůže jihočeským firmám

Po Praze, Brnu, Ostravě, Plzni a Hradci Králové přibude od 1. února 2024 v Českých Budějovicích nová regionální pobočka Deloitte, největší poradenské společnosti na světě. Primárně se zaměří na daňové...

Přečíst celý článek
29. leden 2024
Byznys

NOVÉ DOTACE NA FVE PRO PODNIKATELE

Nový rok odstartujeme důležitou zprávou pro všechny podnikatele, kteří čekali na vyhlášení nových dotačních výzev na fotovoltaiku. Dvě výzvy RES+ z Modernizačního fondu jsou konečně tady, více info na...

Přečíst celý článek