#jihoceskepodnikani
Menu

Aktuality

Jihočeské firmy statečně bojují s dopady koronavirové krize

05. červen 2020
Byznys Koronavirus

Odhodlání přestát současnou situaci a přizpůsobit se novým výzvám vyjádřila většina oslovených jihočeských firem, které se zúčastnily šetření s cílem zjistit potřeby a problémy vyvolané šířením epidemie covid-19. Průzkum provedl Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP) v úzké součinnosti s Jihočeským krajem a dalšími regionálními subjekty. Do průzkumu se zapojilo více než šest desítek regionálních podnikatelů.

Účelem dotazování bylo poskytnout co nejrychleji zpětnou vazbu a pohled na ekonomickou situaci v podnikatelském sektoru a následně tyto informace doručit institucím, které v Jihočeském kraji podporují podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti místních firem, aby mohly na tuto situaci zareagovat ve svých aktivitách a programech.

"Otázky v dotazníku jsme snažili sestavit jednoduše a srozumitelně, abychom regionální podnikatele v této komplikované době příliš nezatížili, ale zároveň tak, abychom získali dostatek informací k přípravě vhodných podpůrných opatření", říká František Mlčák, ředitel JVTP.

V úvodu dotazníku byla pozornost věnována identifikaci respondentů z pohledu velikosti jejich firmy a jejich oborového zaměření. Necelých 40 % respondentů tak tvořily velmi malé firmy do 10 zaměstnanců, podniky s 10 až 49 zaměstnanci se podíleli na více něž třetině odpovědí, lehce přes 20 % tvoří podniky s více než 50 zaměstnanci. Zbylých 5 % odpovědí bylo získáno od velkých firem s 250 a více zaměstnanci. Většina dotazovaných subjektů působí v průmyslu a ve výrobě, konkrétně ve strojírenství, potravinářství, ve výrobě spotřebního zboží a zdravotnických prostředků. Nezanedbatelný vzorek respondentů podniká ve službách, nejčastěji v cestovním ruchu a gastronomii nebo v oblasti poradenství, daní, účetnictví.

"Příjemně nás překvapilo, jak i přes rozsáhlé hospodářské újmy způsobené zejména poklesem poptávky a prodejů, jsou firmy odhodlané udržet své zaměstnance a nepropouštět. V tomto smyslu chce takto postupovat více jak polovina respondentů", poznamenává František Mlčák a dodává, že je však možné očekávat, že se situace bude v oblasti zaměstnanosti v dalších měsících spíše zhoršovat.

Výsledky průzkumu poukazují také na výraznou změnu v chování zákazníků, na kterou budou muset regionální podnikatelé reagovat. Pětina všech dotázaných uvádí, že se již intenzivně zabývá novými projekty a inovacemi. V této souvislosti projevily zejména malé firmy do 50 zaměstnanců zájem o navázání dlouhodobější spolupráce s externími experty, nejčastěji zaměřenými na marketing, obchodní modely a inovace. Více jak polovina subjektů uvažuje také o navázání kontaktu s výzkumnou organizací za účelem vývoje nových technologií a procesů.

"Jsem přesvědčen, že navzdory složité situaci, ve které se jihočeští podnikatelé nyní nachází, mohou být právě tyto nové podněty ke spolupráci s experty a výzkumníky jejich budoucí konkurenční výhodou,“ upozornil náměstek hejtmanky Josef Knot, který si výstupy tohoto šetření pozorně prostudoval a předal je dalším podpůrným organizacím v regionu. „Nyní bude možno společně připravit funkční systém, který pomůže co nejrychleji zjišťovat a řešit problémy a potřeby jihočeských podnikatelů", dodal Knot.

Průzkum byl zrealizován v rámci projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082. K vyhodnocení výsledků výzkumu a návrhu vhodných podpůrných opatření byla přizvána společnost UNICO.Analytics.

Kompletní výsledky analýzy aktuálních potřeb malých a středních podniků v Jihočeském kraji

Zdroj: Jihočeský vědědeckotechnický park

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

13. červenec 2020
Byznys

Zavedení paušální daně, která má živnostníkům odlehčit od papírování, Hospodářská komora podporuje. Limit ročních tržeb by měl být ale vyšší

Hospodářská komora oceňuje, že Sněmovna v úvodním kole podpořila zavedení paušální daně pro živnostníky. Největší podnikatelská organizace zároveň připomíná, že koncept jedné paušální daně Hospodářská...

Přečíst celý článek
10. červenec 2020
Byznys

Férové podnikání ocení Národní cena českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Cenou Spokojeného zákazníka bylo dosud ve vybraných krajích oceněno více než 1.260 podnikatelů. Letos přibudou další. 

Přečíst celý článek
09. červenec 2020
Koronavirus

Zajímáte se o program COVID – Nájemné? Využijte on-line webinářů a zjistěte podmínky.

COVID – Nájemné je speciální dotační program, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru a z ní plynoucí mimořádná opatření v tuzemsk...

Přečíst celý článek
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.