Aktuality

Firmy si cení partnerství se zákazníky, ukázal průzkum projektu ProsperAMnet

23. březen 2020
Byznys Inovace Podpora podnikání

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s partnery projektu ProsperAMnet zkoumala efektivitu služeb jako nástroj pro rozvoj podnikání. ISE Monitor, který sloužil jako dotazníkové šetření vyplnilo celkem 379 společností, které spadají do klasifikace ekonomických činností CZ NACE 26, 27, 28.

Globalizace a konkurenční trhy nutí tradiční výrobce hledat nové způsoby růstu nebo diferenciace poskytovaných služeb. Výrobní společnosti přidávají do své škály nabízených produktů také průmyslové služby jako je např. údržba, montáž, vývoj specifický dle potřeb zákazníka, optimalizace procesů, modely financování aj. To nazýváme servitizace. Jedná se o příležitost pro výrobní firmy, a to nejen ke změně myšlení v době technologického rozvoje, ale také ke strategickému rozhodnutí o užším propojení výroby a výrobků se službami pro zákazníky.

Znalosti v oblasti navrhování a řízení průmyslových služeb jsou klíčové. Vývoj a výroba průmyslových služeb vede ke změnám v různých oblastech podnikání a společnosti by měly tyto změny přednostně implementovat do firemních provozů.

Tým projektu ProsperAMnet, jehož partnerem je také Jihočeská hospodářská komora, sledoval po dobu pěti měsíců efektivitu služeb firem v této oblasti. Na základě ISE Monitoru si mohly firmy otestovat, jak si vedou na trhu v porovnání s konkurencí.

„Monitor posoudil 12 ukazatelů výkonnosti průmyslových služeb, které byly následně experty vyhodnoceny a porovnány nejen v národním měřítku, ale i mezinárodně. Benchmark zahrnuje celkem 379 společností z Rakouska, Německa, Maďarska, České republiky, Slovenska, Slovinska a Itálie. Firmy, které ISE-Monitor vyplnily, získaly podrobnou analýzu současného stavu poskytovaných služeb,“ uvedla Šárka Bělohlavová manažerka projektu ProsperAMnet.

Za jeden z ukazatelů výkonnosti služeb je považováno partnerství se zákazníky. V této oblasti se ukázalo, že si firmy velmi váží vztahu se zákazníkem a vnímají ho jako dlouhodobé partnerství. Na stupnici od 1 do 7 (přičemž 7 znamená nejvíce) vyšel průměrný výsledek všech odpovědí českých firem 6,6. Většina dotazovaných firem, také často přizpůsobuje své služby individuálním potřebám zákazníků (5,9) a využívá k nim rychlé a efektivní procesy. Firmy pozitivně hodnotily služby jako nástroj pro získávání zákazníků, díky kterému se k nim zákazníci vracejí. Avšak služby v porovnání s produktem, které firma nabízí, označily spíše za méně významné a větší význam přikládají produktu.

Z Monitoru také vyplynulo, že většina firem posouzení rizik a hodnocení klíčových ukazatelů pravidelně neanalyzuje. Poměrně pasivní pak byly také při posuzování oblasti inovací služeb, kde se řada z nich na škále od 1 do 7 hodnotila číslem 3.  

"ISE Monitor je stále aktivní, to znamená, že firmy, které by měly o analýzu zájem, jej mohou stále vyplnit a výsledky obdrží ihned poté, co data odešlou ke zpracování," doplnila Šárka Bělohlavová.   

Záměrem projektu ProsperAMnet je podpora průmyslových služeb a konkurenceschopnosti směrem k malým a středním podnikům. Projekt je podporován programem Interreg CENTRAL EUROPE, financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Kompletní výsledky nalezete v dokumentech níže.

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

20. únor 2024
Podpora podnikání

Investiční seminář v Tchaj-peji prezentoval Česko jako atraktivní destinaci pro polovodičový průmysl

Začátkem února se v Tchaj-peji konal seminář Check the Czechs, který místním investorům polovodičového průmyslu představil české investiční prostředí.

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Byznys Podpora podnikání

Nové programy na podporu start-upů

Program JihoSTART a Jihočeský akcelerační program. Tyto dva programy jsou navrženy tak, aby stimulovaly inovace a podnikatelské aktivity v Jihočeském regionu. Cílem je pomoci start-upům růst a stabil...

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Podpora podnikání

Kdo, jak a proč musí v roce 2024 platit čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmu?

Lidé s nejvyššími příjmy, kteří zaplatili za uplynulý rok na dani z příjmu více než 30 tisíc korun, musejí i letos platit pololetní či čtvrtletní zálohy. Ti, kteří odvedli vyšší než stopadesátitisícov...

Přečíst celý článek