Aktuality

Finanční podpora na Certifikaci zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací

10. červen 2024

Cílem výzvy, kterou vyhlašuje MPO v rámci Národního plánu obnovy, je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace.

Výzva: Certifikace zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací

Příjem žádostí probíhá do 31. srpna 2024 - více informací na Výzvy Certifikace zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

 • Malé, střední a velké podniky (právnická osoba). 
 • Firmy z oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu. 

Míra a výše dotace: 

 • Podpora Konečným příjemcům je poskytována v režimu “de minimis”. 
 • Minimální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč. Podpora je poskytována ve výši maximálně 50 % uznatelných výdajů, vždy však maximálně do výše nevyčerpaného limitu de minimis u příjemce dotace. Maximální absolutní podpora na jednoho příjemce je 1 900 000 Kč. 

Cílem výzvy je: 

 • Zvýšení konkurenceschopnosti českých firem v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace a zavádění harmonizovaných mezinárodně přijímaných standardů potřebných pro finální certifikaci. 
 • Zjednodušení přístupu na trhy s požadavkem na certifikaci produktů a procesů. 
 • Zkvalitnění výrobních a řídicích procesů firem. 
 • Posílení exportního potenciálu a postavení v globálních dodavatelských řetězcích. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

Jedná se o výdaje účelově vázané k získání nezbytného certifikátu (jeden certifikát za jednoho žadatele) dokazujících shodu s legislativními požadavky a standardy u zdravotnických prostředků a v leteckém průmyslu, mj: 

 • konzultantské a poradenské služby, 
 • laboratorní služby, 
 • preklinické a klinické zkoušky, 
 • služby k vytvoření dokumentace související s předkládaným certifikátem, 
 • služby testování, 
 • auditní služby certifikační autority pro vydání předkládaného certifikátu, 
 • nákup vybavení. 

Specifika a omezení: 

 • Výdaje musí být vázány k podporované aktivitě a vést k získání předkládaného certifikátu (zdravotnické prostředky/letectví), který bude ke dni podání Žádosti platný.  
 • Výdaje musí vzniknout po 1. 2. 2020. 
 • Žadatel (1 IČO) může předložit pouze jednu Žádost o podporu související se získáním nejvýše jednoho certifikátu. 
 • Žadatel musí při podání žádosti poskytovateli dotace zdůvodnit potřebnost získání certifikátu. 

Pro žadatele je zřízena e-mailová adresa pro podporu dotazů helpdesk.certifikace@mpo.cz 

Některé odpovědi na již položené dotazy lze najít v FAQ pro výzvu Certifikace


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

10. červen 2024

Podpora technologických firem prostřednictvím startupových programů

Chcete raketově posunout váš startup nebo spin-off na mezinárodní úroveň? Program nabízí klíčovou podporu pro akceleraci produktů i služeb a připravuje vás na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Přečíst celý článek
07. červen 2024

Mzdy rostou rychleji, než všichni čekali. Živnostníkům to výrazně zvedne odvody

O plných sedm procent vzrostla meziročně v prvním čtvrtletí průměrná mzda v České republice. Po odečtení inflace to znamená reálný růst o 4,8 procenta. To je výrazně víc, než čekali analytici i státní...

Přečíst celý článek
06. červen 2024

Přiznání s poradcem podejte do 1. července. Poradci musejí být na škody pojištěni, účetní nikoli

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmu daňový poradce, mají letos čas do pondělí 1. července. Co by si měli podnikatelé pohlídat a jak postupovat, jestliže se poradce nebo účetní dopust...

Přečíst celý článek