Projekty

SYMCRAFT - Creative craft for industrial symbiosis in circular economies

Byznys Textilní průmysl Podpora podnikání

 Home - Interreg Central Europe

Cíl projektu

SYMCRAFT reaguje na výzvu posunout ve střední Evropě cirkulární ekonomiku kupředu. Projekt podporuje roli a spolupráci řemeslného (zahrnující malé a střední podniky založené na řemeslech a inovativní řemeslné postupy) a výrobního průmyslu. Klíčové složky pro rozvoj průmyslové symbiózy se zaměřením na textil, dřevo/nábytek a zemědělsko-potravinářských odvětvích. Cirkulární ekonomiku vnímáme jako strategickou příležitost k vytvoření vztahů mezi ekonomickými sektory, které jsou si územně blízké, ale dosud měly jen málo příležitostí ke spolupráci. 

Cílem je otestovat možnosti využívání odpadů z průmyslové výroby pro drobné a začínající podnikatele za účelem posílení spolupráce mezi sektory a zároveň také s cílem redukce množství odpadu vyprodukovaného průmyslovou výrobou.

 

Partneři projektu:

t2i - technology transfer and innovation (Lead partner projektu)

Jihočeská hospodářská komora

Ca'Foscari University Foundation

Slovenská obchodná a priemyselná komora

West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd.

Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments 

Technology Park Ljubljana

IAGF  - institute for applied research for skilled crafts and trades

B&S management consulting and training for rural areas GmbH

Leipzig Environmental Institute

Association Kultur in der Fabrik

Projekt je určen pro všechny, kteří působí v textilním průmyslu – od velkých korporací až po malé podnikatele a řemeslníky. Zaměřuje se na firmy, které chtějí zlepšit své environmentální dopady a zároveň zvýšit svou ekonomickou efektivitu. Malí podnikatelé a řemeslníci, kteří často nemají přístup k moderním technologiím a postupům, získají díky projektu cenné know-how a podporu.

Relevantní pro projekt jsou i oblasti podnikání v dřevozpracujícím průmyslu, nábytkářství a zemědělsko-potravinářských odvětvích.

V případě zájmu a více informací, kontaktujte pmanažera projektu.

Projekt SYMCRAFT se zaměřuje na posílení zelené transformace a implementaci cirkulárních výrobních procesů v průmyslu, konkrétně v textilním, dřevozpracujícím a potravinářském sektoru, za podpory řemeslníků. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení cirkulárních procesů v průmyslu s využitím podpory menších podnikatelských subjektů. Toto zahrnuje nejen pomoc při zavádění těchto procesů, ale také zahrnutí nových průmyslových sektorů do projektu. Výsledkem bude aktualizované a udržitelné portfolio služeb, které bude k dispozici.

Dalším přínosem je zvýšení kapacit prostřednictvím vzdělávacích akcí pro zprostředkující organizace. Tyto akce jsou navrženy tak, aby podporovaly přenos výsledků projektu SYMCRAFT do politik a místních rozvojových plánů. Tento přenos výsledků bude klíčový pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a rozšíření dosažených úspěchů.

Projekt zahrnuje několik pilotních projektů, které mají za cíl demonstrovat praktické využití cirkulárních procesů. 

Projekt SYMCRAFT představuje komplexní přístup k podpoře zelené transformace a udržitelnosti v průmyslu, který využívá synergii mezi průmyslem a řemesly. Dlouhodobá spolupráce a pevné základy v podobě Akčního plánu SYMCRAFT zaručují, že dosažené výsledky budou mít trvalý dopad na regionální rozvoj a udržitelnost.

Zdroje financování

Projekt SYMCRAFT - Creative craft for industrial symbiosis in circular economies je financován z operačního programu Interreg Central Europe 2021-2027.

Název projektu: SYMCRAFT - Creative craft for industrial symbiosis in circular economies
Realizace od–do: Červen 2024 - Listopad 2026
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Ing. Martin Necid
necid@jhk.cz
+420 727 911 027
Číslo projektu: CE0200732
Sdílet projekt:
Zpět