Projekty

Podporujeme vzdělávání v ICT

IT Kybernetická bezpečnost

Projekt ITEX vznikl jako reakce na aktuální situaci, kdy postupující digitalizace ekonomiky zvyšuje zájem o specialisty v oblasti ICT a  Informační bezpečnosti, současné podmínky trhu práce tomu však zcela neodpovídají. Poptávka po ICT odbornících se neustále zvyšuje, naopak počet studentů ICT oborů od roku 2011 klesá. Zvyšují se také nároky na ICT odborníky a jejich specializaci, především v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Smyslem projektu je nalézat řešení a opatření, která by do budoucna mohla přispět k posílení kapacit ve zmiňované oblasti.

VÝSTUPY Z PROJEKTU:

1. Partnerství mezi zástupci Jihomoravksého kraje, Horního Rakouska a Jihočeského kraje,  kteří se věnují aktivitám spojeným s osvětou v kybernetické bezpečnosti. Proběhla setkání u kulatých stolů, která vedla dle cílů projektu k výměně zkušeností cílové skupiny (vedení středních škol a pedogogů oboru Informační technologie, zástupců firem a odborných platforem), přenosu dobré praxe, navázání poznatků a přenos dobré praxe. V rámci této aktivity došlo k propojení všech zapojených regionů (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Horní Rakousko).

2. Interaktivní exkurze v rámci projektu bylo zrealizováno celkem 6 interaktivní exkurze na území Jihomoravského kraje, Horního Rakouska a Jihočeského kraje. Exkurze byly určeny pro vedení SŠ a pedagogy a zástupce odborných platforem. Díky této aktivitě došlo k přenosu dobré praxe, evangelizace v oboru kybernetické a informační bezpečnosti a také k navázání nových partnerství. Exkurze proběhly např. Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – Jihomoravský kraj, Softwarepark Hagenberg- Horní Rakousko, AXENTA CyberSOC Brno - Jihomoravský kraj, Kybernetické operační centrum Jihomoravského kraje, Brno - Jihomoravský kraj nebo ve společnosti Wedos Internet, a.s., Hluboká nad Vltavou – Jihočeský kraj.

3. Odborné semináře V rámci této aktivity bylo zorganizováno celkem 6 odborných IT seminářů, které byly zaměřeny pro vedení SŠ a pedagogy. Semináře vedly k zvýšení informovanosti o důležitosti kybernetické a informační bezpečnosti. Vzhledem k omezením způsobeným covidem 19, proběhly některé semináře online. 5 seminářů lektorovali odborníci z České republiky a 1 seminář byl lektorován odborníkem z Rakouska.

4. Vytvoření dotazníku pro firmy (zjištění úrovně vzdělávání ICT odborníků a zaměstnanců v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti ve firmách) a vytvoření dotazníku pro střední školy (zjišťován způsob výuky kybernetické a informační bezpečnosti na středních školách) - Do dotazníkového šetření určené firmám se zapojilo celkem 23 subjektů z České republiky a 2 firmy z Rakouska. Dotazníkového šetření určené pro školy se zapojilo celkem 8 škol z Jihočeského kraje 3 školy z Rakouska.

5. závěrečná konference - v rámci konference byly prezentovány informace o projektu, realizované aktivity, výstupy a zapojení cílové skupiny. Konference přispěla k evangelizaci oboru kybernetické a informační bezpečnosti, přenosu dobré praxe a zvýšení osvěty. 

 

Cíl projektu

  • zvýšení informovanosti o Kybernetické a Informační bezpečnosti (KB a IB), 

  • zvýšit klíčové znalosti pedagogů v oblasti KB a IB, 

  • zanalyzovat současný stav ICT vzdělávacích oborů v Jihočeském kraji,  

  • podpořit nová partnerství mezi vzdělávacím a firemním sektorem pro spolupráci v oblasti ICT s důrazem na KB a IB, 

  • připravit podmínky pro otevření nového studijního oboru zaměřeného na KB a IB na některé z vybraných středních škol. 

Veškeré aktivity budou realizovány ve spolupráci s partnery projektu: Regionální hospodářská komora Brno a Business Upper Austria. Zapojeni budou také představitelé a pedagogové středních škol oboru Informační technologie (RVP 18-20-M/01), firmy a odborníci, kteří budou nositeli relevantních infomací a pomohou při mapování situace - hledat odpovědi na otázky související se současnými a budoucími potřebami trhu práce. V neposlední řadě bude klíčové zapojení odborníků, kteří se daným tématem již z části nebo podrobněji zabývají a jsou důležití pro přenos informací a sdílení dobré praxe.

Projekt je určen pro:

  • vedení SŠ a pedagogové oboru Informační technologie
  • firmy a jejich zaměstnanci
  • odborné platformy

Projekt přispěje k modernizaci výuky ICT a Informační bezpečnosti (IB), a tím do budoucna podpoří trh práce, kde panuje nedostatek kvalifikovaných odborníků v této oblasti. Zároveň přispěje ke zvýšení informovanosti firem o problematice Kybernetické a Informační bezpečnosti. Mimo jiné dojde k propojení firem a středních škol napříč třemi regiony, k přenosu zkušeností a novým impulsům ve vzdělávání. 

Zdroje financování

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Název projektu: ITEX - IT experti pro budoucnost
Realizace od–do: Říjen 2020 - Duben 2022
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Mgr. Šárka Kučerová
kucerova@jhk.cz
+420727966254
Číslo projektu: KPF-01-257
Sdílet projekt:

Související články

Zpět