Projekty

Podporujeme vzdělávání v ICT

IT Kybernetická bezpečnost

Projekt ITEX vznikl jako reakce na aktuální situaci, kdy postupující digitalizace ekonomiky zvyšuje zájem o specialisty v oblasti ICT a  Informační bezpečnosti, současné podmínky trhu práce tomu však zcela neodpovídají. Poptávka po ICT odbornících se neustále zvyšuje, naopak počet studentů ICT oborů od roku 2011 klesá. Zvyšují se také nároky na ICT odborníky a jejich specializaci, především v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Smyslem projektu je nalézat řešení a opatření, která by do budoucna mohla přispět k posílení kapacit ve zmiňované oblasti.

Cíl projektu

  • zvýšení informovanosti o Kybernetické a Informační bezpečnosti (KB a IB), 

  • zvýšit klíčové znalosti pedagogů v oblasti KB a IB, 

  • zanalyzovat současný stav ICT vzdělávacích oborů v Jihočeském kraji,  

  • podpořit nová partnerství mezi vzdělávacím a firemním sektorem pro spolupráci v oblasti ICT s důrazem na KB a IB, 

  • připravit podmínky pro otevření nového studijního oboru zaměřeného na KB a IB na některé z vybraných středních škol. 

Veškeré aktivity budou realizovány ve spolupráci s partnery projektu: Regionální hospodářská komora Brno a Business Upper Austria. Zapojeni budou také představitelé a pedagogové středních škol oboru Informační technologie (RVP 18-20-M/01), firmy a odborníci, kteří budou nositeli relevantních infomací a pomohou při mapování situace - hledat odpovědi na otázky související se současnými a budoucími potřebami trhu práce. V neposlední řadě bude klíčové zapojení odborníků, kteří se daným tématem již z části nebo podrobněji zabývají a jsou důležití pro přenos informací a sdílení dobré praxe.

Projekt je určen pro:

  • vedení SŠ a pedagogové oboru Informační technologie
  • firmy a jejich zaměstnanci
  • odborné platformy

Projekt přispěje k modernizaci výuky ICT a Informační bezpečnosti (IB), a tím do budoucna podpoří trh práce, kde panuje nedostatek kvalifikovaných odborníků v této oblasti. Zároveň přispěje ke zvýšení informovanosti firem o problematice Kybernetické a Informační bezpečnosti. Mimo jiné dojde k propojení firem a středních škol napříč třemi regiony, k přenosu zkušeností a novým impulsům ve vzdělávání. 

Zdroje financování

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Název projektu: ITEX - IT experti pro budoucnost
Realizace od–do: Říjen 2020 - Duben 2022
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Mgr. Šárka Kučerová
kucerova@jhk.cz
+420727966254
Číslo projektu: KPF-01-257
Sdílet projekt:

Související články

Zpět