Události

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi

ZRUŠENO
Srdečně Vás zveme na seminář, na kterém zjistíte mnoho užitečných informací z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. 

Přednáška z oblasti zdravotního pojištění obsáhne problematiku zdravotního pojištění občanů Evropské unie, států s nimiž má ČR uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení i občanů třetích států. Pozornost bude věnována změnám souvisejícím s brexitem, aktuálním covidovým otázkám a i novelám zákona o veřejném zdravotním pojištění, které ovlivňují mezinárodní situace. Touto částí semináře Vás provede odborník z Kanceláře zdravotního pojištění Adam Ander.

Přednáška z oblasti sociálního zabezpečení obsáhne výklad koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace a nové výklady České správy sociálního zabezpečení týkající se dočasných změn místa výkonu práce při pandemii COVID-19 a dopadu na změnu příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení. Pozornost bude rovněž věnována dopadům Brexitu a příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení po 1. 1. 2021. Výklad dvoustranných smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Přednáška obsahuje detailní výklad jednotlivých smluv o sociálním zabezpečení a bude doplněna příklady z jednotlivých bilaterálních smluv. Oblastí sociálního zabezpečení Vás provede odborník z České správy sociálního zabezpečení Tomáš Novotný.
 

Program

Otázky zdravotního pojištění:
• legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU,
• rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění),
• nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,
• nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011),
• brexit pojištění a péče po 1. 1. 2021
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků)
• rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek),
• typy průkazů zdravotního pojištění.

Otázky sociálního zabezpečení:
účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí
dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,
některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,
dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí
související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění,
dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.
účast na pojištění u cizinců z nesmluvních států, pojištění vyslaných pracovníků do bezesmluvních států v ČR.
 

Lektoři

Tomáš Novotný

Česká správa sociálního zabezpečení - odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů
 

Adam Ander

Kancelář zdravotního pojištění - zástupce ředitele

Datum a čas Úterý 17. 05. 2022
09:00 - 13:00
Přidat do kalendáře
Místo Velká zasedací místnost v sídle Jhk
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk: 1 700 Kč*
Pro ostatní: 2 200 Kč*

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Blažková Markéta
blazkova@jhk.cz
Sdílet
Zpět