Události

Rozvoj koučinku a zdokonalení se v soft skills

Vhodné pro
Ředitele škol Management

Program

Kurz nabízí komplexní trénink pro rozvoj měkkých dovedností, včetně komunikace, týmové spolupráce a řízení emocí. 
  • Komunikace: verbální a neverbální dovednosti, poslech a empatie, efektivní prezentace 
  • Týmová spolupráce: budování a udržování týmové kultury, řešení konfliktů, rozvoj kolektivních dovednost
  • Řízení emocí: sebeovládání a emocionální inteligence, stress management, motivace a inspirace
  • Leadership měkkými dovednostmi: vedoucí roli v týmu, mentorství a rozvoj podřízených, efektivní delegace a empowerment
  • Adaptabilita a inovace: přizpůsobení se změnám, kreativní myšlení a problémové řešení, podpora inovací v pracovním prostředí
  • Osobní rozvoj: cílený rozvoj individuálních dovedností, plánování kariéry a seberozvoj, sebe-reflexe a hodnocení vlastního růstu
  • Praktické cvičení a role-playing: aplikace získaných dovedností v reálných scénářích
Kurz je navržen tak, aby účastníci získali konkrétní nástroje a dovednosti pro úspěch v pracovním prostředí prostřednictvím posílení svých soft skills.

Drobné občerstvení v ceně.

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet č.: 12912613/0300 – variabilní symbol: 1506062024
Přihlášku můžete stornovat nejpozději 7 dnů před konáním (včetně dnů pracovního volna). V tomto případě bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky. Při neúčasti se poplatek nevrací - organizace může dle potřeby vyslat náhradníka.


Lektor

Mgr. et Bc. Jitka Anastazie Meindl

V oboru vzdělávání dospělých a poradenství pracuje již 28 let. Zaměřuje se na témata z oblasti psychologie osobnosti a práce s lidmi, včetně komunikace. Kromě profesních a odborných kompetencí klade důraz na praktické zkušenosti a dovednosti z praxe. Kromě vedení vzdělávacích kurzů, má svou vlastní poradnu zaměřenou na osobní rozvoj osobnosti, rodinné a partnerské poradenství, profesní poradenství, kariéru. V současné době pracuje  jako specialista lektor a kouč ve vzdělávání dospělých.

 

Datum a čas Pondělí 03. 06. 2024
09:00 - 12:00
Přidat do kalendáře
Místo Velká zasedací místnost MěÚ Prachatice
Velké náměstí 1, Prachatice
Cena Pro členy Jhk:
2541 Kč (včetně DPH)

Pro ostatní:
3146 Kč (včetně DPH)

Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Třísková Kateřina
triskova@jhk.cz
+420608572265
Sdílet
Zpět