Události

Rozšiřující akademie pro personalisty

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Rozšiřující akademie pro personalisty" je zaměřena na prohloubení stávajících znalostí personalisty a získání nových nástrojů, které mu pomohou nastavit nová pravidla v oblasti komunikace, odměňování a motivace pracovníků. V jednotlivých blocích se seznámíte s novými trendy a metodami v oblasti lidských zdrojů. Vzdělávací akce je určena všem personalistům, HR manažerům a managerům firem.
 

Program

Na která témata se můžete těšit?

► Behaviorální pohovor (výběr zaměstnanců a vedení vstupních pohovorů)
► ASSESSMENT CENTRUM (plánování lidských zdrojů)
► Řešení konfliktů
► Wellbeing - cesta výjimečnosti nejlepších zaměstnavatelů1.den : Behaviorální pohovor (výběr zaměstnanců a vedení vstupních pohovorů)

Behaviorální pohovor vychází z předpokladu, že nejlepším ukazatelem budoucího chování člověka jeho v jeho minulosti. Díky správně kladeným otázkám tak můžeme získat cenné informace, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.
Během školení s tématem výběr zaměstnanců a vedení vstupních pohovorů se zaměříme zejména na tento způsob rozhovoru.

Čeká vás:
 • Vhodná struktura vedení a moderování vstupního rozhovoru s kandidátem (od uvítání po rozloučení) s vybraným zaměřením na:
  • Vhodné icebreakery, které jsou už součástí výběru
  • Představení sebe a firmy jako součást personálního marketingu
  • Vypořádání se s obtížnými situacemi, které se během rozhovoru mohou stát
 • Behaviorální rozhovor
  • Identifikace kompetencí, které u kandidáta hledáme
  • Kladení otázek zaměřené na požadované kompetence
  • Naslouchání – co hledáme za kandidátovými slovy
  • Metoda STAR – účinná metoda zjišťování úrovně požadované kompetence
 • Vyhodnocení rozhovoru


2. den : ASSESSMENT CENTRUM (plánování lidských zdrojů)

Chcete vybírat jinak? Chcete poznat své kandidáty, jak zvládají reálné situace anebo zda-li mají skutečně dovednosti a umí je používat tak, jak potřebujete? Vybírejte zaměstnance pomocí assessment centra.

Během školení zaměřeného na tuto metodu se dozvíte:
 • Jak assessment centrum připravit
  • Nastavení požadovaných kompetencí, znalostí a dovedností
  • Zajištění zázemí a vybavení
  • Design programu AC a časování aktivit
  • Příprava interních hodnotitelů
  • Příprava hodnocení a záznam výstupů
 • Realizace a vyhodnocení assessment centra
  • Jak zvát a informovat účastníky
  • Moderace assessment centra
  • Uzavření assessment centra s účastníky
  • Vyhodnocení celkových výsledků
 • Použití psychologické diagnostiky

3.den : Řešení konfliktů
 • Druhy konfliktů a jejich zvládání
 • Osobnostní diagnostika
 • Zvládání emocí v konfliktních situacích
 • Řešení konfliktů v pracovním prostředí
 • Role personalisty jako mediátora konfliktu

4. den: Wellbeing - cesta výjimečnosti nejlepších zaměstnavatelů

Péče o zaměstnance tvoří nedílnou součást práce personalistů. Výjimeční zaměstnavatelé vnímají své zaměstnance jako to nejlepší, co mají, a stále hledají cesty, co přinést zaměstnancům a zároveň tím podpořit zdravou kulturu firmy. Jedním z konceptů, se kterým tito zaměstnavatelé pracují, je tzv. „wellbeing“. Wellbeing vychází ze základního předpokladu, že vnitřní duševní pohoda zaměstnance přináší nejen zvýšený výkon, ale vytváří i elitní a jedinečnou firemní kulturu. 

Během školení se dozvíte:
 • Jak spolu souvisí výkon, stres a duševní pohoda
  • Jak stres ovlivňuje chování a kognitivní schopnosti jedince
  • Dopad stavu duševní pohody a psychologického bezpečí na ekonomiku firem
  • Jak spolu souvisí duševní pohoda a psychická odolnost (resilience), tedy schopnost zůstat vyrovnaný/á i v době nejistot a změn
 • Které oblasti duševní pohody můžete ve firmě rozvíjet
  • Popíšeme si klíčové oblasti
  • Ukážeme si možnosti, jak s nimi pracovat v rámci personálních procesů uvnitř firmy / anebo „jen tak“ přirozeně
 • Jaká je role vedení společnosti, personalistů a vedoucích pracovníků a jak jim pomoci tuto roli zvládnout.
Během dne tak získáte informace i nástroje na řízení rozvoje organizace, ale i informace i nástroje, která vám mohou pomoci zvýšit pocit duševní pohody.


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 10. 4. 2023!


 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Dokumenty

Datum a čas
Středa 03. 05. 2023
8:00 - 16:30
Středa 24. 05. 2023
8:00 - 16:30
Středa 07. 06. 2023
8:00 - 16:30
Středa 28. 06. 2023
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací mísnost
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 19.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 24.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Volno (Zbývá 6 míst)
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 6 míst)

Kč 19.999,- vč. DPH
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět