Události

Řízení výkonnosti podniku pro top management - online

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Akademie Řízení výkonnosti podniku pro top management je určena pro každého, kdo se s danou problematikou potřebuje lépe seznámit. Semináře poskytnou informace z oblastí finančního řízení podniku, produktového controllingu, controllingu středisek a procesů, manažerského učetnictví a další důležité informace z oblasti ekonomiky.

Program

Na co se můžete těšit?


Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling) řízení 15.6. a 22.6. 2021

V tomto kurzu se budou probírat témata jako kalkulace a jejich význam, problematika režijních nákladů v ceně produktů, krycí příspěvek, marže, význam analýz sortimentu, zákazníků a segmentu, využití pareta, obchodní reporting.

Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek) 29.6. a 7.7. 2021
Kurz controlling středisek obsahuje témata jako produkční proces, terminologie, podstata controllingu, smyl střediskového třídění, dělení nákladů, kalkulační vzorec, KPI´s, druhy kalkulací a střediska, rozvrhování režie a investic, přirážková metoda, aplikační příklady.

Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů) 13.7. a 20.7. 2021
Tento kurz obsahuje témata jako výrobní controlling, normy, analýza logistických nákladů, vývoj, výzkum, marketing, obchod v controllingu, efektivita výrobních i nevýrobních činností, zobrazení efektivity procesů v reportingu.

Plánování a rozpočet 27.7. a 3.8. 2021
Kurz Vám poskytne základní přehled o podstatě ekonomiky a účetnictví podniku. Zjistíte, jaká jsou specifika výrobních a nevýrobních firem. Nahlédnete do principů hodnocení a nastavení ukazatelů pro plánování rozpočtu. Podíváte se také na časté chyby v plánování a jejich možný dopad na ekonomiku firmy.

Finanční řízení podniku 10. 8. a 17. 8. 2021
V tomto kurzu se zaměříme na témata podstata a cíle řízení, princip měřitelnosti, výkazy a propočty, ovlivňování majetku a zdrojů, optimalizace nákladů a zisku, cash flow, CVP analýza, finanční ukazatele, posuzování investic, aplikační příklad.

Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví 24. 8. a 31. 8. 2021
Tento kurz se bude zaobírat nejdříve základními pojmy a kritérii dalé např. náklady, výnosy, kalkulace nákladů, kalkulační systém a další témata orientovaná na manažerské učetnictví.

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2021!

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz. Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.
 


V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,
nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
           

Lektoři

Ing. Pavel Dittrich

Profesí ekonom, který pracoval v oblasti controllingu ve středních i velkých firmách. Zaměřuje se na zdokonalování a zefektivňování nejen controllingových procesů. V praxi využívá především osvědčenou a moderní metodu SR (selský rozum :-) Jako lektor vedle podnikové ekonomie dlouhodobě školí i MS Office. Jinak se věnuje mimo jiné včelaření, sportu a pedagogice pro děti.

 

Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle, MBA

Jako lektor a konzultant se věnuje kurzům a přednáškám, které jsou zaměřené na ekonomická a managerská témata: řízení zásob a optimalizaci skladu, strategické, projektové a procesní řízení, manažerské účetnictví. Při svých přednáškách využívá bohaté zkušenosti, které získal při působení jako manažer logistiky ve společnostech od roku 2007. Studoval v ČR i v zahraničí, zejména USA. Své znalosti neustále rozšiřuje.
 

Dokumenty

Datum a čas
Úterý 15. 06. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 22. 06. 2021
8.00 - 12:00
Úterý 29. 06. 2021
8:00 - 12:00
Středa 07. 07. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 13. 07. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 20. 07. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 27. 07. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 03. 08. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 10. 08. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 17. 08. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 24. 08. 2021
8:00 - 12:00
Úterý 31. 08. 2021
8:00 - 12:00
Místo online V případě prezenční výuky bude akce probíhat na adrese Čechova 727/52, České Budějovice
online v aplikaci Teams, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
nelze se účastnit

Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Jirušová Štěpánka
stepanka.jirusova@everesta.cz
Sdílet
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.