Události

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2023

Vhodné pro
Účetní Personalisty

Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2023, případně nabyly účinnosti během roku 2022. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd. 

Program

 • Změny v zákoníku práce – pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování
 • Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
 • Změny v zákoně o dani z příjmů – stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti - základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani
 • Roční zúčtování daně za rok 2022 – kdy můžeme provézt RZD a kdy je zaměstnanec povinen si podat DP
 • Změny v zákoně o důchodovém pojištění
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění
 • Změny v nemocenských dávkách
 • Změny ve výpočtu náhrad za DPN
 • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy – dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
 • Průběh změn ve výpočtu nezabavitelných částek během roku 2022
 • Novela občanského soudního řádu
 • Epidemiologická opatření (pokud budou aktuální) Kurzarbait, Antivirus, Izolačka atd.
 • Změny v cestovních náhradách
 • Případně další aktuální změny, které se budou týkat mzdové problematiky k datu konání semináře
Seminář je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní a personalistky.
 
Podmínky účasti

Účastnický poplatek včetně DPH uhraďte, prosím, do 27. 01. 2023 bankovním převodem na účet č.: 12912613/0300, pod variabilním symbolem 143001. Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání platby na účet. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky za kurz. Při neúčasti na semináři poplatek nevracíme - organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka.

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.  

 

Lektor

Jan Svatoň

Jan Svatoň je lektor rekvalifikačních kurzů mzdového účetnictví pro vzdělávací agentury v Praze, Jablonci nad Nisou, Brně a Vyškově. Lektor má více než dvacetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působí také v oblasti senior mzdového účetnictví a finančního účetnictví.

Datum a čas Pondělí 30. 01. 2023
09:00 - 13:00
Přidat do kalendáře
Místo Budova Úřadu práce, 4. patro, učebna číslo 512
Nábřeží 1. máje 2259, Písek
Cena Pro členy Jhk:
1452 Kč (cena včetně DPH)

Pro ostatní:
1888 Kč (cena včetně DPH)

Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Dunovská Nikola
dunovska@jhk.cz
+420725562315
Sdílet
Zpět