Události

Legislativa pro řízení podniku

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110
Akademie je určena pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti práva, zejména v oblasti obchodních smluv a obchodních vztahů. Osvojíte si best practice corporate governance a naučíte se využívat znalostí v corporate governance jako konkurenční výhody.

Program

Na co se můžete těšit?

Obchodní závazkové vztahy
Právní rámec obchodních závazkových vztahů; označení účastníků závazkových vztahů; jednání jménem účastníků závazkových vztahů , technologie kontraktace ; změny v obsahu závazku; zmocnění k plnění závazků.
 
Pracovní právo prakticky
Jednání před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru; odměňování zaměstnance; pracovní doba, dovolená; ukončení pracovního poměru; novinky v zákoníku práce.
 
Obchodní smlouvy v praxi
Jednání o uzavření smlouvy; smlouva – obsah, forma, účinky; zvláštní způsoby uzavírání smluv; smlouva o smlouvě budoucí; změny závazků, zánik závazků; zajišťovací instituty v obchodních smlouvách; nejčastější typy obchodních smluv, sestavování smlouvy – obecná a závěrečná ustanovení, doložky; odpovědnost podnikatele – náhrada majetkové a nemajetkové újmy; spory ze smluv a možnosti jejich řešení – soudní, mimosoudní řešení sporů
 
Základy insolvenčního práva
Získáte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá. Definice úpadku; subjekty insolvenčního řízení; insolvenční rejstřík; zásady insolvenčního řízení; zahájení insolvenčního řízení - účinky, dopad na věřitele; jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.

Corporate governance I.
 V kurzu se dozvíte základní principy corporate governance, modely řízení, agency problem a jeho řešení, historické konotace, vazba akcionář-valná hromada-správní orgán-management, hodnocení výkonu člena správního orgánu

Corporate governance II.
Tento kurz obsahuje právo a jeho aspekty při práci člena voleného orgánu, trestní odpovědnost a pravomoci člena voleného orgánu, Zákon o obchodních korporacích, Finanční znalosti člena voleného orgánu, role externího a interního auditora ve společnosti, řízení rizik.


Nejzazší termín pro podání přihlášek je 31. 03. 2022!

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz. Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
           

Lektoři

Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží využívat moderní trendy.


Mgr. Jan Slanina

Má vystudovaný program Právo a právní věda na Právnické fakultě v Brně. Svou profesní kariéru zahájil na Magistrátu města Brna, kde nejprve působil jako právník/koordinátor spolupráce a později převzal post právníka/projektového manažera. Pan Slanina je dnes zaměstnancem společnosti Everesta s. r. o., kde pracuje jako firemní právník a lektor odborných kurzů z oblasti především obchodního práva.
 

Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 07. 04. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 21. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 27. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 11. 05. 2022
8:00 - 16:30
Pátek 03. 06. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 16. 06. 2022
8:00 - 16:30
Místo školící místnost Everesta 4.patro
Čechova 727/52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 21.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 27.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Březinová Barbora
barbora.brezinova@everesta.cz
+420 734 621 063
Sdílet
Zpět