Události

Kombinovaná akademie pro personalisty

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Kombinovaná akademie pro personalisty" je zaměřen na prohloubení stávajících znalostí personalisty a získání nových nástrojů, které mu pomohou nastavit nová pravidla v oblasti komunikace, odměňování a motivace pracovníků. V jednotlivých blocích se seznámíte s novými trendy a metodami v oblasti lidských zdrojů. Vzdělávací akce je určena všem personalistům, HR manažerům a majitelům malých a středních firem.
 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den :  Jak správně komunikovat a naslouchat
( Komunikace a aktivní naslouchání; Efektivní sdělení; Vedení a struktura jednání; Zpětná vazba; Ocenění a stanovování úkolů; Zápis a vyhodnocení jednání)

2.den :  Firemní kultura a efektivní nábor zaměstnanců
( Firemní hodnoty a ztotožnění se s nimi; firemní kultura a její vliv na hospodářský výsledek firmy; nové trendy oslovování uchazečů; sociální sítě pro oslovení uchazečů a firma; zapojitelnost zaměstnanců)

3.den :  Integrace a  adaptace zaměstnanců
( Co je to integrace a adaptace a kdy začíná; Design adaptačního programu; Kde jsou zodpovědnosti personalisty a manažera; Hodnocení v rámci integrace; Vzdělávací aktivity; Integrační příručka -ano či ne..)

4.den :  Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu
( Význam motivace pro zvyšování výkonu na pracovišti; stimulace výkonnosti; vytváření prac.míst a úkolů; řízení prac.výkonu; hodnocení pracovníků a pracovního výkonu)

5.den :  Rozvoj a vzdělávání
( Význam vzdělávání pro společnost, organizaci a jednotlivce; Systémové pojetí vzdělávání pracovníků; Realizace a vyhodnocování; Trendy ve vzdělávání a rozvoji pracovníků; TOP týmy a jejich vytváření; Nové cíle v oblasti rozvoje manažerů, Procesní řízení osobního rozvoje)

6.den :  Metody a formy odměňování, zaměstnanecké výhody
( Vazby mezi strategií společnosti a odměňováním; metody odměňování pracovníků; zaměstnanecké výhody jako forma v systému odměňování, nepeněžní odměny )

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 7.9.2021.

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz
Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektoři

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Mgr. Monika Hasalová

Mou dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek. Pracuji celostně a mým záměrem je, doprovodit vás, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. 
Pracuji jak s fyzickým tělem, s vaší myslí, tak i s emocemi. Teprve zahnutí tohoto trojlístku vlivu a působení dovoluje trvalé efekty ve vašich životech. 
Baví mě ta velká škála prostředků a technik, které používám pro zajištění kompletního působení, neboť každý člověk je jiný a přístup k němu je zcela specifickým. Baví mě, když cítím a vnímám, že má práce je celistvá a pro klienta komplexní. Jedna technika mě většinou neuspokojí...
 

Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 15. 09. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 06. 10. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 25. 10. 2022
8:00 - 16:30
Středa 09. 11. 2022
8:00 - 16:30
Středa 23. 11. 2022
8:00 - 16:30
Středa 07. 12. 2022
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací místnost
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Volno (Zbývá 8 míst)
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 8 míst)

Pouze pro členy zapojené do projektu
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět