Události

JAK PRAVIDLA UPLATŇOVÁNÍ DPH OVLIVŇUJÍ VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU - Intrastat pro pokročilé

Vhodné pro
Obchodní manažery
Cílem semináře je pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají
vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně
zástupcům těchto společností, prohloubit dosavadní znalosti
v dané problematice a rozšířit je o nové rozměry.
 

Program

1. Základní definice nutné k výkladu:
- definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které
zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat
- definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a
při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a
vícestranných obchodech
- definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH
- pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci
- definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí
země
2. Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak
z pohledu vykazování Inrastatu:
- pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě
smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
- pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě
smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
- pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém
kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost
registrace k DPH
- pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém
prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká
povinnost registrace k DPH
- pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za
účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se
zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby
- pohyby zboží tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem
poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží
po poskytnutí služby nevrací objednateli služby
- přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU
(různé varianty)
- dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného
oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do
tuzemska
- vývozu zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení
na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU
- a další složitější transakce
3. Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního
období.
4. Opravy výkazů Intrastat ve vazbě na změnu základu DPH.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.


 
Organizace

Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání Vaší závazné přihlášky na událost. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před začátkem akce účtujeme 100% částky. Při neúčasti na semináři poplatek nevracíme - organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka. 
Datum a čas Středa 25. 09. 2024
09:00 - 14:00
Přidat do kalendáře
Místo Malá zasedací místnost
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
1452,- Kč včetně DPH

Pro ostatní:
2300,- Kč včetně DPH

Kapacita Volno (Zbývá 30 míst)
Garant akce
Kučerová Šárka
kucerova@jhk.cz
+420727966254
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 30 míst)

1452,- Kč včetně DPH
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět