Události

INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2021

Vhodné pro
Zahraniční oddělení Obchodní manažery

Webinář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie.

Ve Sbírce zákonů ČR bylo publikováno Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., ze dne 23. srpna 2021 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, které reaguje na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 a přináší změny ve vykazování INTRASTATu účinné od 1.1.2022.​

Na webináři budou prezentovány změny, které nastanou po roce 2022. Dále budou zmíněna pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

Cílem webináře je přinést účastníkům:

 • přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí
 • definici jednotlivých vykazovaných údajů
 • informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH

Program

 1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
 2. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy.
 3. Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT.
 4. Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.).
 5. Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží.
 6. Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT
 7. Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT.
 8. Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT.
 9. Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací.
 10. Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH.
 11. Případné změny ve vykazování v roce 2020
 12. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Webinář je určen:
Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
 


Organizace

Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání Vaší závazné přihlášky na událost. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před začátkem akce účtujeme 100% částky. Při neúčasti na webináři poplatek nevracíme - organizace může na webinář dle potřeby vyslat náhradníka. 

Lektor

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Poradenské služby pro subjekty zahraničního obchodu, se zaměřením na oblasti provádění obchodních operací v zahraničním obchodě z pohledu uplatňování DPH a SPD, aplikace celních předpisů a vykazování Intrastatu.

Datum a čas Pátek 01. 10. 2021
09:00 - 13:00
Přidat do kalendáře
Místo Zahraniční oddělení Jhk, Online v platformě ZOOM
Cena Pro členy Jhk: 850 Kč*
Pro ostatní: 1 050 Kč*

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Bělohlavová Šárka
belohlavova@jhk.cz
+420727966254
Sdílet
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.