Události

Finanční controlling

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Akademie je určena pro každého, kdo se potřebuje lépe seznámit s informacemi z oblasti investičního finančního controllingu, moderního manažerského reportingu, KPI´s a dalšími důležitými informacemi z této oblasti ekonomiky.

Program

Na co se můžete těšit?

Controller jako partner managementu 

V kurzu se budou probírat témata jako pozice a význam controllera, podpora managementu, náplň práce controllera, nastavení cílového profilu controllingu, nastavení a rozvoj systémů na podporu řízení, osobnostní předpoklady controllera.
 
Investiční controlling I. a II. 

V tomto bloku školení se dozvíte o tématech jako plánování investic a finančních zdrojů; porovnávání investic; návratnost investic; kalkulace investic včetně režijních nákladů; hodnocení rizik; realizace, sledování a reporting investic zpětné vyhodnocení.
 
Plánování a forecasting 
V rámci tohoto kurzu se dozvíte o tématech plánování výnosů, nákladů, investic, plánování výrobních veličin, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování, jak splnit zadané cíle, možné postupy při plánování.
 
Moderní manažerský reporting a KPI’s I. a II. 
Kurz vám poskytne náhled na témata struktura a obsahová náplň reportů, specifika zpracování reportingu u malých a velkých firem, nastavení reportingu a kontrolních mechanismů, automatizace, aktualizace, dashboardy jako uživatelská brána do reportingu, nejčastější typy KPI, rozpad KPI.


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 23. 3. 2022!

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz. Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

          

Lektor

Ing. Pavel Dittrich

Profesí ekonom, který pracoval v oblasti controllingu ve středních i velkých firmách. Zaměřuje se na zdokonalování a zefektivňování nejen controllingových procesů. V praxi využívá především osvědčenou a moderní metodu SR (selský rozum :-) Jako lektor vedle podnikové ekonomie dlouhodobě školí i MS Office. Jinak se věnuje mimo jiné včelaření, sportu a pedagogice pro děti.

 

Dokumenty

Datum a čas
Středa 30. 03. 2022
8:00 - 16:30
Středa 13. 04. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 28. 04. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 12. 05. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 31. 05. 2022
8:00 - 16:30
Středa 08. 06. 2022
8:00 - 16:30
Místo Čechova 727/52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 21.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 27.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Březinová Barbora
barbora.brezinova@everesta.cz
+420 734 621 063
Sdílet
Zpět