Události

Ekonomika podniku v souvislostech pro liniové manžery

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Kurz je určen liniovým manažerům, ale nejen jim. U liniových manažerů je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti a umí je používat ve své praxi. Správná analýza rentability jednotlivých produktů a provozů umožňuje nejen optimálně nastavit výrobní a obchodní plány, ale zejména vyhodnotit, na co se ve výrobě koncentrovat a kam napřít úsilí o změnu, aby se zvýšila ziskovost firmy. Nedílnou součástí kurzu je také oblast práva. Zaměříme se zejména na oblast personální a  práva pracovního.
 

Program

Na co můžete těšit?

Klíčové pojmy a principy finančního a ekonomického řízení výrobních i nevýrobních společností + účetnictví a operativní evidence
Základní terminologie, podstata ekonomiky podniku, princip hodnocení, ukazatelé – jejich měřitelnost, vizualizace, interpretace a využití, specifika výrobních a nevýrobních firem, podstata účetnictví

Finanční analýza v praxi – ukazatelé likvidity, finanční stability, aktivity a rentability
Základní terminologie, podstata ukazatelů, princip hodnocení, nastavení pravidel versus vypovídací schopnost, zhodnocování financí v procesu, časté chyby v praxi, smysl finančních cílů, ukazatele likvidity, ukazatele finanční stability, ukazatele aktivity a rentability, produktivita, efektivita a rentabilita.
 
Kalkulace nákladů + cenotvorba
Kurz bude mimo jiné zaměřen na tato témata : základní terminologie, druhy nákladů a jejich význam, vliv nákladů na kalkulace, grafická vizualizace nákladů, faktory ovlivňující náklady, struktura a specifika podniku, podnikání a kalkulace, podstata návratnosti, časté chyby a omyly, komerční příležitosti a etika.

Plánování a rozpočet
Kurz bude zaměřen na tato témata : Základní terminologie; tržní princip podniku; druhy plánů a jejich účel; podstata plánování; struktura, vstupy a výstupy; statická a dynamická data; časovost plánů; druhy rozpočtů a jejich účel; kontrola plnění; řešení odchylek; reporting; trendy a jejich korekce; propojení cílů s rozpočtem; koncepce řízení.

Právní minimum
(Legislativní rámec: Občanský zákoník, Zákoník práce, Ochrana osobních údajů)
V tomto kurzu právního minima z vybraných oblastí pracovního práva se seznámíte s některými základními instituty pracovního práva a vybranými problémy, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Naučíte se orientovat  v českém právu, jeho terminologii a získáte přehled v dané problematice.
 
Personální minimum a zákoník práce
Kurz Vám pomůže Vám porozumět základním souvislostem pracovního práva, naučí vás pochopitelnou formou pracovat s vybranými okruhy pracovního práva a zákoníku práce, včetně jeho novelizace. Mimo jiné se zaměříme  na vznik a sjednání pracovního poměru,  pracovní dobu, její délku a evidenci, zkušební dobu, převedení na jinou práci, odměňování)

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 29. 03. 2022!

Pro přihlášení do kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz! Originál monitorovacího nám prosím zašlete poštou na Jhk.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektoři

Ing. Pavel Dittrich

Profesí ekonom, který pracoval v oblasti controllingu ve středních i velkých firmách. Zaměřuje se na zdokonalování a zefektivňování nejen controllingových procesů. V praxi využívá především osvědčenou a moderní metodu SR (selský rozum :-) Jako lektor vedle podnikové ekonomie dlouhodobě školí i MS Office. Jinak se věnuje mimo jiné včelaření, sportu a pedagogice pro děti.

 

Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží využívat moderní trendy.


Ing. Miloš Lehejček, CSc.

Ve své dlouholeté profesní praxi získal zkušenosti jako ekonom v několika společnostech. Dále se věnoval ekonomickému poradenství několika firmám v ČR a SR v oblasti vedení účetnictví (vč. DPH), závěrkových prací a zpracování daňových přiznání k DzPPO. Jako lektor působí již od roku 1992. Své dlouholeté praktické zkušenosti dokáže zúročit v lektorské praxi především v oblasti financí, účetnictví a ekonomiky.
 

Dokumenty

Datum a čas
Úterý 05. 04. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 19. 04. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 03. 05. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 17. 05. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 02. 06. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 14. 06. 2022
8:00 - 16:30
Místo školící místnost Everesta 4.patro
Čechova 727/52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 21.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 27.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Březinová Barbora
barbora.brezinova@everesta.cz
+420 734 621 063
Sdílet
Zpět