Události

Co se skrývá pod zkratkami ESG, CSRD, SFDR či ESRS? A jakým způsobem ovlivní české podniky?

ZRUŠENO
Srdečně Vás zveme na seminář, na kterém Vám budou blíže představeny pojmy jako jsou ESG, CSRD, ESRS a SFDR. Zjistíte, jaké trendy v této oblasti můžete očekávat v roce 2023 a jaké povinnosti vyplývají z přijetí nové směrnice CSRD. Na závěr budete mít prostor s lektory diskutovat a dozvědět se příklady z praxe.

Program

Úvod do ESG​

  • Co je ESG a co nového znamená ESG pro firmy?
  • Trendy v oblasti ESG​, ESG a CSRD

CSRD ​

  • Význam, koho se týká​
  • Povinnosti plynoucí ze CSRD​ a důležité termíny
  • ​CSRD a ESRS ​

​ESRS​

  • Význam ​a povinnosti plynoucí z ESRS

Dále se na semináři dozvíte více o tématech ​EU Taxonomie a SFDR. Získáte dobré příklady z praxe​ a budete mít prostor pro diskuzi.

Akce se bude konat kombinovanou formou, můžete se tak připojit online nebo si zakoupit záznam. V případě zájmu o online účast nás prosím kontaktujte na emailové adrese blazkova@jhk.cz.


Podmínky účasti:
Přihlášku můžete stornovat nejpozději 7 dnů před konáním semináře. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100 % částky za kurz. Organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka. Fakturu za účast obdržíte až po uskutečnění akce. 


Lektoři

Regina Pavlíčková

Regina se zaměřuje na poradenství v oblasti ESG, tvorbu strategií udržitelnosti, nefinančním reportingem a výpočtem uhlíkové stopy.​
Během své dosavadní praxe se zaměřovala především na cirkulární ekonomiku. Pomáhala firmám zavádět principy cirkulární ekonomiky do praxe. Dále se zabývala tvorbou cirkulárních strategií, především pro výrobní podniky. ​
Nacházela řešení pro problematické odpadové toky s ohledem na finanční i legislativní stránku. Regina se od počátku podílela na vzniku globálního odpadového tržiště Cyrkl, kde vedla tým lidí, který se zabýval cirkulárními odpadovými skeny pro největší firmy v České republice.​
Během svého studia na České zemědělské univerzitě se věnovala výzkumným činnostem v oblasti kontaminace životního prostředí organickými polutanty a rizikovými prvky.
 
Je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze v oborech Udržitelné využívání přírodních zdrojů a Technologické nakládání s odpady.
Kromě češtiny ovládá angličtinu a němčinu.

Matouš Pinkava

Matouš působí v advisory týmu BDO jako Senior Consultant. Je odborník v oblasti cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku odpadu.
Matouš se ve své praxi se zaměřuje hlavně na poradenství, reporting, scoring a legislativu v oblasti ESG. Má bohaté zkušenosti také s vytvářením strategií nakládání s odpady, zavádění principů cirkulární ekonomiky a prováděním cirkulárních skenů ve firmách. Vedl také řadu projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadu s klienty z veřejné správy.
Je absolventem magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Ovládá angličtinu, francouzštinu, španělštinu a češtinu, která je jeho mateřským jazykem.

Datum a čas Úterý 21. 03. 2023
09:00 - 11:30
Přidat do kalendáře
Místo Velká zasedací místnost v sídle Jhk
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
2000,- Kč (včetně DPH)

Pro ostatní:
2600,- Kč (včetně DPH)

Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Blažková Markéta
blazkova@jhk.cz
Sdílet
Zpět