Události

Chemické látky z pohledu BOZP

Vhodné pro
Zaměstnance Zaměstnavatele Pracovníky výroby
UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA - ONLINE - WEBINÁŘ!

Školení pro práci s chemickými látkami je navrženo s cílem poskytnout účastníkům nezbytné znalosti a postupy k bezpečnému zacházení s chemickými látkami v pracovním prostředí. 
 

Program

  1. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečného zacházení a manipulaci s chemickými látkami a směsmi. 
  2. Identifikace, registr a označování chemických látek. 
  3. Bezpečnostní list je základní informací o chemické látce.
  4. Analýza rizik spojených s prací s chemickými látkami. 
  5. Opatření k předcházení rizikům při skladování, manipulaci a používání chemických látek. 
  6. Vybrané nebezpečné chemické látky vč. izokyanátů. 
  7. Postupy v případě mimořádných událostí. 
  8. Dotazy účastníků, ukázky vzorové dokumentace.

Organizace webináře: 
Webinář bude probíhat přes aplikaci MS TEAMS. Odkaz k přihlášení přijde každému registrovanému uživateli den před konáním webináře do emailu. Odkaz platí vždy jen pro jednu osobu a je nepřenositelný. 

Podmínky účasti: 
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet č.: 12912613/0300 – variabilní symbol: 12150224. Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání platby na účet.
Přihlášku můžete stornovat nejpozději 7 dnů před konáním (včetně dnů pracovního volna). V tomto případě bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky. Při neúčasti se poplatek nevrací - organizace může vyslat náhradníka.

Lektor

Ing. Dana Bílá, BBA

Lektor a poradce v oblasti BOZP, PO a vzdělávání ze společnosti PreventCom s.r.o., koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb (koordinátor BOZP), s povinnostmi zadavatele stavby, požární ochrany (PO) a ekologie. Mentorink a koučink pro management malých a středních firem.

Datum a čas Čtvrtek 15. 02. 2024
09:00 - 14:00
Přidat do kalendáře
Místo ONLINE MS TEAMS, Strakonice
Cena Pro členy Jhk:
1800 Kč(cena včetně DPH)

Pro ostatní:
2400 Kč (cena včetně DPH)

Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Ratajová Blanka
ratajova@jhk.cz
+420724613943
Sdílet
Zpět