Události

Asertivita a zvládání kritiky

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE 

Program

Na co se můžete těšit?

1. den :Asertivita a zvládání kritiky
(Co je to asertivita, Asertivita, pasivita agresivita a manipulativní techniky, Asertivní práva, Asertivní předávání a přijímání kritiky)


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 29.5.2023 

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. Monika Hasalová

Mou dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek. Pracuji celostně a mým záměrem je, doprovodit vás, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. 
Pracuji jak s fyzickým tělem, s vaší myslí, tak i s emocemi. Teprve zahnutí tohoto trojlístku vlivu a působení dovoluje trvalé efekty ve vašich životech. 
Baví mě ta velká škála prostředků a technik, které používám pro zajištění kompletního působení, neboť každý člověk je jiný a přístup k němu je zcela specifickým. Baví mě, když cítím a vnímám, že má práce je celistvá a pro klienta komplexní. Jedna technika mě většinou neuspokojí...
 

Dokumenty

Datum a čas Pondělí 05. 06. 2023
08:00 - 16:30
Přidat do kalendáře
Místo zasedací místnost Malše
F.A. Gerstnera 52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
tato akce je neveřejná

Pro ostatní:
tato akce je neveřejná

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět