Události

Akademie pro senior obchodníky a obchodní manažery

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program " Akademie pro senior obchodníky a obchodní manažery" umožní jeho účastníkům získat a rozvinout znalosti a schopnosti v několika obchodních oblastech. Část kurzu je zaměřena na sebepoznávání  účastníků a plánování jejich osobního a profesního růstu. Svým obsahem je určen pro vedoucí obchodních týmů, obchodní manažery, ale také specialisty v oblasti obchodu a prodeje.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den: Organizace práce obchodníka, plánování úkolů a priorit
(Základní zloději času obchodníka, Eisenhowerův princip určování priorit, Aplikace na pracovní den a týden obchodníka, Paretovo pravidlo 80/20, Occamova břitva, Pravidlo 2 minut, Technika Pomodoro..)

2.den: Prodejní koncept Total cost of ownership, Up-selling a Cross-selling
(Podstata konceptu Total Cost of Ownership, Které produkty nebo služby do tohoto konceptu spadají, Co je Up-selling, Jak hovořit a argumentovat klientům, Co je cross-selling-příklady, Analýza vašich vlastních příležitostí ke cross-sellingu a Up-sellingu)

3.den: Koučování obchodního týmu
(Co je koučink ?, Rozdíl školení- koučink-mentoring; Koučovací metoda TGROW, Sada koučovacích otázek, Aplikace koučinku v běžných situacích ze života obchodníka, Nácvik koučování a jejich rozbor)

4.den: Vedení obchodních případů(obchodní pipeline), Customer Relation Management
(Životní cyklus ochodního případu, Nacházení obchod.příležitostí, Akviziční podněty, Pojem pipeline v řízení obchodu, Customer Relation Management, aplikace filozofie CRM do obchodu vaší firmy)

5.den: Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu v obchodě
(Maslowova pyramida potřeb a její aplikace do prac. prostředí, Motivující a demotivující faktory v práci, Herzbergerova dvoufaktorová teorie motivace, Náměty na motivaci obchodníků)

6.den: Standard a nadstandard v prodeji, výchova a vzdělávání klientů
(Očekávání dnešních zákazníků a budoucí trend, Standardy a nadstandardy v poskytování služby a v práci obchodníků, Vzdělávání a výchova klientů-uživatelů vašich výrobků a služeb, Jak klienty vzdělávat a vychovávat, aby to nevzali negativně či osobně)

NEJZAZŠÍ TERMÍN  PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 25.8.2021

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk.


 

V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,
nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

          
          

Lektor

Mgr. Rudolf Hadrava

Vede zejména semináře obchodních, manažerských, telefonických, komunikačních a prezentačních dovedností. Při práci vychází ze svých bohatých zkušeností, nových trendů i zkušeností kolegů a účastníků tréninků.
 


Dokumenty

Datum a čas
Středa 08. 09. 2021
8:00 - 16:30
Středa 22. 09. 2021
8:00 - 16:30
Středa 06. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 20. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 03. 11. 2021
8:00 - 16:30
Středa 10. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací místnost, číslo dveří 3
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Kapacita Volno (Zbývá 10 míst)
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 10 míst)

Pouze pro členy zapojené do projektu
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.