Události

Akademie pro pracovníky v oblasti kvality

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program je určen pracovníkům na pozici manažera kvality a představitele managementu, pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat managementem kvality.

Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001 a možnosti jejich naplnění. Kurz je zaměřen na metodiku procesního řízení, management rizik, kontrolu kvality, používání nástrojů v systému managementu, základy metrologie, interní audity a řízení lidských zdrojů.  

Program

Na co se můžete těšit?

1.den - Kvalita a business
( definice kvality, přehled základních pojmů a nástrojů kvality, strategie a strategické plánování, spokojenost zákazníků, náklady na nekvalitu )

2.den - Systémy managementu kvality I
( ISO 9001 - seznámení s prvky normy, Na co si dát pozor při auditu, Tvorba Checklistu auditních otázek/pod otázek, WS na vybrané prvky normy )

3.den - Systémy managementu kvality II
(7 nástrojů kvality, řešení reklamací, 7 druhů plýtvání, ESD, NOK produkt, QMS)

4.den - Komunikace mezi týmy organizace
( Procesní řízení, Organizování : odpovědnost a pravomoci, Maticová organizační struktura, provázanost funkcí s procesy, Lidské zdroje - výběr, adaptace a vzdělávání pracovníků, Zakázky- analýza, plánování, řízení a vyhodnocení )

5.den - Procesy a jejich řízení z pohledu kvality
( FMEA, QFD, FTA, SWOT analýza, bezpečný výrobek, 5x PROČ, 8D report )

6.den - Řízení změn a neustálé zlepšování
( ISO9004, TQM, Six sigma, Lean production-štíhlá výroba, Zákon č.505/1990 Sb. O metrologii, EFQM)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 29.8.2022

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektoři

Ing. Stanislava Rašková, MBA, Ph.D.

Lektorka a konzultantka v oblasti strojírenství, technologie, vlastností kovových materiálů a managementu kvality. Dlouholetou praxí v automobilovém průmyslu získala zkušenosti s technickou dokumentací včetně tvorby a čtení výkresové dokumentace, archivace a interních auditů speciálních procesů v návaznosti na požadavky publikací CQI, vydaných sdružením AIAG.
 

Ing- Michal Bohuš, Ph. D.

Studoval obor Řízení jakosti na VŠB-TU Ostrava, kde v roce 2003 dosáhl titulu Ing. a posléze v roce 2009 také nejvyššího možného akademického titulu Ph.D., obojí na dnešní Katedře managementu kvality. Od roku 2006 pracuje nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.
 

Martin Kohout

V současné době je certifikačním auditorem ISO 9001, auditorem první a druhou dle IATF 16 949, auditorem ISO 14001, auditorem laboratoře dle ISO 17025, akreditovaným auditorem procesu dle VDA 6.3 a auditorem Technické čistoty dle VDA 19.
 
Lektorskou, auditorskou a poradenskou činnost provádí od roku 2013.
 
Ve většině případů realizuje zakázky přímo u zákazníků, kdy při tréninku, auditu předává své zkušenosti a navíc přímo realizuje nabité zkušenosti v procesech a systémech zákazníků. V další řadě připravuje firmy na certifikace dle ISO 9001 a IATF 16 949, na zákaznické audity a pro zákazníky realizuje i audity u jejich dodavatelů.
 

Dokumenty

Datum a čas
Pondělí 05. 09. 2022
8:00 - 16:30
Pondělí 26. 09. 2022
8:00 - 16:30
Pondělí 10. 10. 2022
8:00 - 16:30
Středa 26. 10. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 08. 11. 2022
8:00 - 16:30
Středa 30. 11. 2022
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací místnost
Husova, 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 29.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 36.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Volno (Zbývá 7 míst)
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 7 míst)

Kč 29.999,- vč. DPH
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět