Události

Akademie pro personalisty, manažery a majitele firem

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Akademie pro personalisty, manažery a majitele firem" je zaměřen na prohloubení stávajících znalostí personalisty a získání nových nástrojů, které mu pomohou nastavit nová pravidla v oblasti komunikace, odměňování a motivace pracovníků. V jednotlivých blocích se seznámíte s novými trendy a metodami v oblasti lidských zdrojů. Vzdělávací akce je určena všem personalistům, HR manažerům a majitelům malých a středních firem.


 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : Strategické řízení lidských zdrojů, role personalisty, řízení změn
( Tvorba a strategie řízení lidských zdrojů, východiska, zásady; charakteristika prac.sil a vytváření HR procesů; Strategické otázky personal.managementu; řízení HR v zemích EU a v prostředí ČR; Role HR manažera a úspěšné firmy v oblastech strategie firmy a další..)

2.den : Plánování lidských zdrojů
( Trendy v oblasti plánování, získávání a výběru HR; určování potřeb HR; proces získávání  a výběru pracovníků; Assessment - nástroje, metody a aplikace v praxi; Manažerská a asertivní komunikace; řešení zátěžových situací v práci HR manažera)

3.den : Výběr zaměstnanců a vedení vstupních pohovorů
( Fáze a struktura výběrového procesu, Příprava na pohovor, Schopnost klást konkrétní cílené otázky, Základní chyby při vedení pohovoru, Obtížné typy kandidátů a indikace jejich chování, Schopnost aktivního naslouchání, Vyhodnocení pohovoru, Videotréning)

4.den : Strategické odměňování
( Co je strategické odměňování; Strategie podniku; kompetenční model a popis pracovních pozic; stanovení mzdy a referenční bod; jak získávat informace a vnější benchmarking; jak propojit hodnocení se systémem odměňování a motivací)

5.den :  Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu
( Význam motivace pro zvyšování výkonu na pracovišti; stimulace výkonnosti; vytváření prac.míst a úkolů; řízení prac.výkonu; hodnocení pracovníků a pracovního výkonu)

6.den :  Firemní kultura a efektivní nábor zaměstnanců
( Firemní hodnoty a ztotožnění se s nimi; firemní kultura a její vliv na hospodářský výsledek firmy; nové trendy oslovování uchazečů; sociální sítě pro oslovení uchazečů a firma; zapojitelnost zaměstnanců)

7.den : Rozvoj a vzdělávání
( Význam vzdělávání pro společnost, Systémové pojetí vzdělávání pracovníků, Realizace a vyhodnocování vzdělávání, Trendy ve vzdělávání a rozvoji pracovníků, Systémy a metody rozvoje manažerů, TOP týmy a jejich vytváření, Nové cíle v rozvoji manažerů, Proces řízení osobního rozvoje..)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 18.8.2021.

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz
Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk.


 

V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,
nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektor

Ing. Ivana Černá, MBA

ACC kauč, facilitátor, trenér. "Učit se a nechat se inspirovat těmi nejlepšími" to je moto, které protíná můj život. Jsem zkušený exekutivní a osobní kouč, trenér a facilitátor. Mé zkušenosti vychází z poznatků neurovědy. Věřím, že každý člověk má obrovský potenciál se rozvíjet, pokud si uvědomí potřebu pozitivních dlouhotrvajících změn. Mým cílem je toto uvědomění zprostředkovat a dosáhnout nejen jednotlivcům, ale i firmám odvážných cílů.

Dokumenty

Datum a čas
Středa 01. 09. 2021
8:00 - 16:30
Středa 15. 09. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 01. 10. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 15. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 27. 10. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 12. 11. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 26. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
Nábřeží 1.máje 2259, Písek
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Kapacita Volno (Zbývá 12 míst)
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 12 míst)

Pouze pro členy zapojené do projektu
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.