Události

Akademie pro mistry výroby

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk

Více o projektu ZDE

Vzdělávací program Akademie pro mistry výroby je zaměřen na vytvoření nových a hlavně efektivních návyků účastníků a zvýšit efektivitu jejich práce. Náplň kurzu je rozdělena do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. 

Program je výjimečný způsobem získávání kompetencí. Proces získávání kompetencí je zaměřen na vytváření trvalých pozitivních změn v myšlení a chování lidí.

Program

Na co se můžete těšit?

1. den:  Řízení denního provozu
(Naučíte se jak si nastavit priority při řízení denního provozu. Zaměříte se na plánování a organizaci času, efektivní vedení týmů a operačních porad.)

2. den: Denní výsledky organizace - týmu
(Seznámíte se s metodami jak správně analyzovat výsledky práce vaší organizace/týmu, tak aby váš tým/organizace byla efektivnější.)

3. den:  Efektivní využití potenciálu zaměstnanců
(Obsah základního programu vychází ze základních požadavků na roli mistra: uřídit denní provoz, dodat denní výsledky a využít potenciál lidí.)
 

4. den: Rozvoj schopností vést - leadership
(Kurz rozvíjí základní manažerské dovednosti potřebné pro vedení lidí a řízení výkonu. Leadership – dovednost na pozici mistra, řízení a rozvoj jednotlivců, řízení a rozvoj týmů.)
 

5. den:  Cílená komunikace a zvládání stresu
(Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností pro roli mistra. Efektivní komunikace – naslouchání a efektivní zadávání úkolů, modely pro pracovní rozhovory, modely pro komplikované rozhovory, zvládání stresu.)

6. den: Řízení změn a neustálé zlepšování
(Cílem je rozvoj dovedností mistra zapojovat své lidi do procesů změn. Vést je k dovednostem vidět potenciál změn, vyhodnotit je a využít pro zefektivnění procesů.)

 

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 1.9. 2022

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk. 


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          


Lektor

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Dokumenty

Datum a čas
Středa 07. 09. 2022
7:00 - 15:30
Středa 21. 09. 2022
7:00 - 15:30
Středa 12. 10. 2022
7:00 - 15:30
Středa 26. 10. 2022
7:00 - 15:30
Čtvrtek 10. 11. 2022
7:00 - 15:30
Čtvrtek 24. 11. 2022
7:00 - 15:30
Místo zasedací místnost 
Okružní 607, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Tato událost je neveřejná.

Pro ostatní:
Tato událost je neveřejná.

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce je neveřejná, pro více informací kontaktujte garanta akce
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět