Události

Akademie pro asistentky/ty, které mají ambice

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Kombinovaná akademie pro asistentky/ty, které mají ambice je určena pro každého, kdo se s danou problematikou potřebuje lépe seznámit. Semináře poskytnou informace z oblastí ekonomických i informačních.

Program

Na co se můžete těšit?

Zpracování textu II. 8.10. 2021

V tomto školení se přiučíte o tématech jako koncepce dokumentu a jeho správné rozložení, práce s odrážkami, číslováním a tabulátory, zásady práce s delším dokumentem, práce s obrázkem, tabulkou, tisková nastavení.

Tabulkové výpočty 20.10. 2021
V tomto kurzu se dozvíte o tématech jako efektivní postupy tvorby tabulek, moderní a rychlé metody, zásady pro používání výpočtů, nejčastěji používané funkce, počítání mezi listy.

Zákoník práce 3. 11. 21
Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti zákoníku práce, potažmo v oblasti pracovního práva jako takového, vysvětluje základní instituty (pracovní smlouva a její obsah, mzda, práce přesčas, pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, převedení na jinou práci, oblasti kontrolované inspekcí práce). Rovněž se kurz zaměřuje i na aktuální rozsáhlou novelu zákoníku práce.

Obchodní smlouvy v praxi 16. 11. 2021
Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti procesu uzavírání obchodních smluv. Zaměřuje se na veškeré instituty s tím spojené, tedy především předsmluvní odpovědnost, samotný proces uzavření smlouvy, podepsání smlouvy oprávněnými osobami, platnost/neplatnost smluv, platnost/neplatnost některých ujednání ve smlouvě, možnosti výpovědi, či odstoupení od smlouvy. Zaměřuje se na problematiku plných mocí a zastupování právnické osoby oprávěnou osobou. Dále se také dotýká orientace v obchodním rejstříku.

Kalkulace nákladů 1. 12. 2021 
V rámci tohoto kurzu si doplníte základní terminologii z oblasti kalkulace nákladů, podíváte se na podstatu ukazatelů a principy hodnocení. Zjistíte, jaké podklady si pro kalkulace připravit, jaké přístupy využít. Podíváte se na finanční důležitost kalkulací v podniku a zjistíte, jak jsou užitečné pro manažerské plánování. S lektorem se společně podíváte na kalkulace v souvislosti s efektivitou, produktivitou a na ukazatele aktivity a rentability.

Plánování a rozpočet 15. 12. 2021
Kurz vám poskytne základní přehled o podstatě ekonomiky a účetnictví podniku. Zjistíte, jaká jsou specifika výrobních a nevýrobních firem. Nahlédnete do principů hodnocení a nastavení ukazatelů pro plánování rozpočtu. Podíváte se také na časté chyby v plánování a jejich možný dopad na ekonomiku firmy.


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 5. 10. 2021

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz. Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Jhk Akademie se bude konat prezenčně za dodržení podmínek, které vycházejí z mimořádného opatření MZČR.
Berte prosím na vědomí, že je potřeba použít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň je potřeba mít potvrzení o splnění podmínky pro vstup na akce. Seznam podmínek umožňující vstup je k dispozici zde.
Upozorňujeme, že testy nezajišťujeme.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

          


Lektoři

Bc. et Bc. Jana Tichá

Lektorka a koučka vzdělávací společnosti GLOBIS s.r.o, pro kterou pracuje od roku 2006. Jana má dlouholeté zkušenosti s lektorováním IT a zaměřuje se na využití kancelářských aplikací ve firemní praxi či prezentačním a komunikačním dovednostem. Je certifikovaným testerem ECDL, akreditovaným lektorem MŠMT a také akreditovaným externím koučem (MŠMT, 2015). Ve volném čase ji můžete vidět prohánět se na koni nedaleko Budějovic.
 


Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží využívat moderní trendy.


Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle, MBA

Jako lektor a konzultant se věnuje kurzům a přednáškám, které jsou zaměřené na ekonomická a managerská témata: řízení zásob a optimalizaci skladu, strategické, projektové a procesní řízení, manažerské účetnictví. Při svých přednáškách využívá bohaté zkušenosti, které získal při působení jako manažer logistiky ve společnostech od roku 2007. Studoval v ČR i v zahraničí, zejména USA. Své znalosti neustále rozšiřuje.
 

Dokumenty

Datum a čas
Pátek 08. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 20. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 03. 11. 2021
8:00 - 16:30
Úterý 16. 11. 2021
8:00 - 16:30
Středa 01. 12. 2021
8:00 - 16:30
Středa 15. 12. 2021
8:00 - 16:30
Místo Kurzy z oblasti IT budou probíhat na adrese: Žižkova 309/12, České Budějovice  |  Kurzy z ekonomické a právní oblasti budou probíhat na adrese:
Čechova 727/52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 19.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 26.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Volno (Zbývá 7 míst)
Garant akce
Jirušová Štěpánka
stepanka.jirusova@everesta.cz
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 7 míst)

Kč 19.999,- vč. DPH
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.