Události

Akademie komunikačních dovedností

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Akademie komunikačních dovedností" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. 

 

Program

Na co se můžete těšit?

1. den :Sebepoznání
(Barevná typologie, Charakteristika jednotlivých typů, Práce v týmu, Vedení a motivace jednotlivých typů, Moje hodnoty, potřeby, silné a slabé stránky)

2.den : Komunikace
(Obsahová a vztahová rovina komunikace, Zdravé pomáhání, Jak si udržet hranice, Jak motivovat zevnitř, Jak dávat zpětnou vazbu, Komunikace v obtížných situacích)

3. den : Mindset a práce se sebou
(Postoj oběti a tvůrce, Vztah k sobě, Posílení sám sebe, Mindfullnes v běžném životě, Práce se sebereflexí, Práce s emocemi, Práce s vědomím a podvědomím)NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 21.3.2023 

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. Soňa Lhotáková

Baví mě předávat znalosti a dovednosti interaktivní a zážitkovou formou. Ve své práci čerpám z poznatků a výzkumů na poli neurovědy, a to propojuji s pozitivní psychologií a osobnostním rozvojem. Mám sedmiletou zkušenost s lektorováním. Vystudovala jsem vzdělávání dospělých, sociální pedagogiku a čerpám z výcviku zážitkové pedagogiky.
 

Dokumenty

Datum a čas
Středa 29. 03. 2023
7:30 - 16:00
Pátek 19. 05. 2023
7:30 - 16:00
Pátek 23. 06. 2023
7:30 - 16:00
Místo školící místnost
Nemocniční 429, Český Krumlov
Cena Pro členy Jhk:
tato akce je neveřejná

Pro ostatní:
tato akce je neveřejná

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět