Události

Akademie klíčových dovedností pro mistry výroby

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk

Více o projektu ZDE
 

Vzdělávací program Akademie klíčových dovedností pro mistry výroby je zaměřena na vytvoření nových a hlavně efektivních návyků účastníků a zvýšit efektivitu jejich práce. Náplň kurzu je rozdělena do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. 
Program je výjimečný způsobem získávání kompetencí. Proces získávání kompetencí je zaměřen na vytváření trvalých pozitivních změn v myšlení a chování lidí.

Program

Na co se můžete těšit?

1. den:  Řízení denního provozu
(Naučíte se jak si nastavit priority při řízení denního provozu. Zaměříte se na plánování a organizaci času, efektivní vedení týmů a operačních porad.)

2. den: Denní výsledky organizace - týmu
(Seznámíte se s metodami jak správně analyzovat výsledky práce vaší organizace/týmu, tak aby váš tým/organizace byla efektivnější.)

3. den:  Efektivní využití potenciálu zaměstnanců
(Obsah základního programu vychází ze základních požadavků na roli mistra: uřídit denní provoz, dodat denní výsledky a využít potenciál lidí.)
 

4. den: Rozvoj schopností vést - leadership
(Kurz rozvíjí základní manažerské dovednosti potřebné pro vedení lidí a řízení výkonu. Leadership – dovednost na pozici mistra, řízení a rozvoj jednotlivců, řízení a rozvoj týmů.)
 

5. den:  Cílená komunikace a zvládání stresu
(Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností pro roli mistra. Efektivní komunikace – naslouchání a efektivní zadávání úkolů, modely pro pracovní rozhovory, modely pro komplikované rozhovory, zvládání stresu.)

6. den: Řízení změn a neustálé zlepšování
(Cílem je rozvoj dovedností mistra zapojovat své lidi do procesů změn. Vést je k dovednostem vidět potenciál změn, vyhodnotit je a využít pro zefektivnění procesů.)

7.den : Procesní řízení a systémy denního řízení
(Definice procesu , Vstupní a procesní měřítka procesů, Ovlivňování výstupů procesů-systémy denního řízení)

8.den : Organizace času a řízení priorit
(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

9.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)

10. den : Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na člověka, Různé možnosti zvládání stresu, imaginativní vylučování napětí, afirmace, duševní hygiena, relaxace, různé techniky pro zvládání stresu)
 

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 20.1. 2023

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk.Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          


Lektor

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Dokumenty

Datum a čas
Pátek 27. 01. 2023
7:00 - 15:30
Pátek 10. 02. 2023
7:00 - 15:30
Čtvrtek 23. 02. 2023
7:00 - 15:30
Pátek 24. 02. 2023
7:00 - 15:30
Čtvrtek 23. 03. 2023
7:00 - 15:30
Pátek 24. 03. 2023
7:00 - 15:30
Čtvrtek 27. 04. 2023
7:00 - 15:30
Pátek 28. 04. 2023
7:00 - 15:30
Čtvrtek 25. 05. 2023
7:00 - 15:30
Pátek 26. 05. 2023
7:00 - 15:30
Místo zasedací místnost č. 217
Tovární 118, Český Krumlov
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět