Události

Abeceda komunikačních dovedností se zákazníky

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Akademie je zaměřena pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních dovednostech se zákazníky.

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : Organizace času a priorit
(Stanovení priorit, Plánování, Jak si stanovit časové rezervy a nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů, jak vést efektivně porady, Jak zadávat úkoly podřízeným)

2.den : Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na fyzickou a psychickou kondici, Různé možnosti zvládání stresu, Duševní hygiena, Relaxace a další techniky pro uvolnění napětí)

3.den : Účelná komunikace
(Druhy komunikace a jejich význam na celkovém porozumění, Zásady efektivní komunikace, Komunikační strategie, Komunikační bariéry a možné způsoby jejich odstraňování)

4.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich možné způsoby zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, efektivní řešení konfliktů a problémových situací)

5.den : Role a osobnost prodejce, Komunikační dovednosti obchodníka
(Role obchodníka v organizaci a jeho kompetence, Autorita a osobnost prodejce, Komunikační proces, Empatie, naslouchání, Dovednost kladení otázek, Základní komunikační typy lidí, Identifikace vlastního komunikačního typu)

6.den : Telefonická a emailová komunikace se zákazníky
( Výhody a nevýhody osobní, telefonické a elektronické komunikace, Zásady prof. komunikace po telefonu, Sjednávání schůzek, Cílené vedení telefonického hovoru a zvládání námitek, Jak správně používat emaily v obchodní komunikaci se zákazníky)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 19.8.2021

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk.

 

V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:


a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,
nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

           

Lektoři

Mgr. Rudolf Hadrava

Vede zejména semináře obchodních, manažerských, telefonických, komunikačních a prezentačních dovedností. Při práci vychází ze svých bohatých zkušeností, nových trendů i zkušeností kolegů a účastníků tréninků.
 


PaeDr. Pavel Štursa

Lektor kurzů a tréninků soft skills s rozsáhlou, téměř dvacetiletou zkušeností ve firemním vzdělávání. Odborné zaměření: Rozvoj osobních kvalit v oblasti sebeřízení, komunikačních a manažerských dovedností.
 

Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 02. 09. 2021
8:00 - 16:30
Čtvrtek 23. 09. 2021
8:00 - 16:30
Čtvrtek 07. 10. 2021
8:00 - 16:30
Čtvrtek 21. 10. 2021
8:00 - 16:30
Čtvrtek 04. 11. 2021
8:00 - 16:30
Čtvrtek 18. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost 6.patro
Vinařického 374, Písek
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Kapacita Akce je neveřejná, pro více informací kontaktujte garanta akce
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.